Modernizacja budynku Domu Ludowego w Ślęzakach

ogłoszenie o zamówieniu

załącznik nr 5 do SWZ – STWiOR

dokumentacja projektowa, STWiOR

zapytania i wyjaśnienia do SWZ z 19.10.2021 r.

przedmiary robót

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zapytania i wyjaśnienia do SWZ z 26.10.2021 r.

zapytania i wyjaśnienia do SWZ z 26.10.2021 r. – SPROSTOWANIE

informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

ogłoszenie o wyniku postepowania

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Sławomir Kaptur
Data wytworzenia
13.10.2021
Data publikacji
13.10.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
17.12.2021, 12:30 Magdalena Kosztur
15.11.2021, 08:40 Jakub Marek
28.10.2021, 14:11 Magdalena Kosztur
28.10.2021, 10:42 Jakub Marek
27.10.2021, 09:44 Jakub Marek
26.10.2021, 15:06 Magdalena Kosztur
20.10.2021, 13:44 Jakub Marek
20.10.2021, 13:44 Jakub Marek
19.10.2021, 22:55 Jakub Marek
19.10.2021, 14:27 Magdalena Kosztur
13.10.2021, 15:52 Sławomir Kaptur
13.10.2021, 15:52 Sławomir Kaptur
13.10.2021, 13:50 Sławomir Kaptur