I Kwartał

  • Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 Rb- NDS
  • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 – Rb-28
  • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 – Rb-27
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – I kwartał 2022 – Rb-Z
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – I kwartał 2022 – Rb-N
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
26.04.2023
Data publikacji
26.04.2023
Data modyfikacji Autor modyfikacji
26.04.2023, 15:04 Magdalena Kosztur
26.04.2023, 15:03 Magdalena Kosztur
26.04.2023, 14:30 Magdalena Kosztur