I Kwartał

  • Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 Rb- NDS
  • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 – Rb-28S
  • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 – Rb-27S
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – I kwartał 2023 – Rb-Z
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – I kwartał 2023 – Rb-N
II Kwartał
  • Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 Rb- NDS
  • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 – Rb-28S
  • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 – Rb-27S
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – II kwartał 2023 – Rb-Z
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – II kwartał 2023– Rb-N
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
26.04.2023
Data publikacji
26.04.2023
Data modyfikacji Autor modyfikacji
21.07.2023, 14:00 Magdalena Pluta
21.07.2023, 13:59 Magdalena Pluta
26.04.2023, 15:04 Magdalena Pluta
26.04.2023, 14:30 Magdalena Pluta