ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – SG.271.1.7.2021 z załącznikami

Załącznik nr 5 do SWZ-dokumentacja projektowa,STWiOR

Załącznik nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ – ID postepowania oraz link do postepowania na miniPortalu

informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia

zestawienie złożonych ofert

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyniku postępowania

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
09.08.2021
Data publikacji
09.08.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
21.10.2021, 15:01 Jakub Marek
22.09.2021, 10:33 Jakub Marek
16.09.2021, 14:50 Jakub Marek
25.08.2021, 14:44 Magdalena Pluta
25.08.2021, 14:19 Jakub Marek
25.08.2021, 11:22 Magdalena Pluta
10.08.2021, 13:56 Magdalena Pluta
10.08.2021, 13:56 Magdalena Pluta
09.08.2021, 10:32 Jakub Marek