I Kwartał

 • Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 Rb- NDS
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 – Rb-28S
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 – Rb-27S
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – I kwartał 2023 – Rb-Z
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – I kwartał 2023 – Rb-N
II Kwartał
 • Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 Rb- NDS
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 – Rb-28S
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 – Rb-27S
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – II kwartał 2023 – Rb-Z
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – II kwartał 2023– Rb-N

III Kwartał

 • sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023 – Rb-28S
 • sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023 – Rb-27S
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku– Rb-N
 • Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 – Rb-NDS
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku – Rb-Z

IV Kwartał

 • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku – Rb-Z
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 – Rb-27S
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 – Rb-28S
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku – Rb-N
 • Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 – Rb-NDS
 • sprawozdanie o stanie bankowych jednostki samorządu terytorialnego środków na rachunkach okres sprawozdawczy: na koniec 2023r Rb-ST
 • roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2023 roku Rb-UZ
Bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023.  (treść)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2023. (treść)
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023. (treść)
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2023.(treść)
Opinia Regionalne Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.  (treść)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 (treść)
Informacja nr 2/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 13 maja 2024r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za  rok 2023 treść
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
26.04.2023
Data publikacji
26.04.2023
Data modyfikacji Autor modyfikacji
14.05.2024, 14:17 Jolanta Koper
14.05.2024, 14:12 Jolanta Koper
14.05.2024, 14:12 Jolanta Koper
13.05.2024, 14:40 Jolanta Koper
21.02.2024, 14:55 Jakub Marek
21.02.2024, 14:43 Jolanta Koper
21.07.2023, 14:00 Magdalena Pluta
21.07.2023, 13:59 Magdalena Pluta
26.04.2023, 15:04 Magdalena Pluta
26.04.2023, 14:30 Magdalena Pluta