Zarządzenie nr 1/1997  z dnia 06 stycznia 1997 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych działających na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 2/1997 z dnia w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli kancelarii tajnej za rok 1996 oraz stanu ochrony tajemnicy służbowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 3/1997 z dnia 10 marca 1997 roku w sprawie powołania Zespołu doradczego przy opracowaniu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 4/1997 z dnia 03 marca 1997 roku w sprawie powołania komisji, celem zbadania dużego zużycia wody w miejscowościach Dymitrów Duży i Dymitrów Mały. treść

Zarządzenie nr 5/1997 z dnia 17 kwietnia 1997 roku w sprawie sporządzenia spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach walnych zgromadzeń izb rolniczych i referendum konstytucyjnym. treść

Zarządzenie nr 6/1997 z dnia 17 kwietnia 1997 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach od 20.04.1997 r. 27.04.1997 r. w związku z przyjmowaniem kandydatów do składu obwodowych komisji  do spraw referendum i kandydatów do Walnego Zgromadzenia Izby Wyborczej w województwie tarnobrzeskimtreść

Zarządzenie nr 7/1997 z dnia 08 maja 1997 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w miesiącu maj, czerwiec 1997 roku. treść

Zarządzenie nr 8/1997 z dnia 08 maja 1997 roku w sprawie ustalenia dyżuru przy telefonie w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 11 maja 1997 roku. treść

Zarządzenie nr 9/1997 z dnia 23 maja 1997 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach 24 i 25 maja 1997 r. w związku z referendum. treść

Zarządzenie nr 10/1997  z dnia 27 maja 1997 roku w sprawie ustalenia zasad kserowania pism, druków, dokumentów, itp. W Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 11/1997  z dnia 27 maja 1997 roku w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim za pełnienie dyżurów w dniach 24 i 25.05.1997 r.- Referendum Konstytucyjne. treść

Zarządzenie nr 12/1997  z dnia 30 maja 1997 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim w związku z przejściem pani Aliny Szymczyk – Dyrektora Ośrodka Kultury na rentę inwalidzką. treść

Zarządzenie nr 13/1997  z dnia 10 czerwca 1997 roku w sprawie powołania Komisji ds. odbioru obiektu Mie4jsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim pod względem stanu technicznego tego obiektu. treść

Zarządzenie nr 14/1997  z dnia 12 czerwca 1997 roku w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Baranowie Sandomierskim przy ul. Mickiewicza (dawna rzeźnia) od dzierżawcy dotychczasowego pana Mieczysława Bomby. treść

Zarządzenie nr 15/1997  z dnia 23 czerwca 1997 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu technicznego biurek będących na stanie majątkowym Urzędu Miasta i Gminy. treść

Zarządzenie nr 16/1997  z dnia 09 lipca 1997 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim od dnia 09 lipca 1999 roku godz.  1000 do odwołania w związku z wprowadzeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego na rzece Wisła. treść

Zarządzenie nr 17/1997  z dnia 14 lipca 1997 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi. treść

Zarządzenie nr 17a/1997  z dnia 17 lipca 1997 roku w sprawie powołania Społecznego Komitetu ds. usuwania skutków powodzi. treść

Zarządzenie nr 18/1997 z dnia  15 lipca 1997 roku w sprawie przekazania stanowiska pracy- Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 19/1997 z dnia 18 lipca 1997 roku w sprawie ustalenia całodobowych dyżurów w dniach od 18 lipca 1997 roku godz. 1200 do odwołania w związku z ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego na rzece Wisła i Babulówka. treść

Zarządzenie nr 20a/1997  z dnia 21 lipca 1997 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny szkód powstałych w czasie powodzi w lipcu 1997 roku- teren Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 20/1997  z dnia 21 lipca 1997 roku w związku ze szkodami powstałymi w wyniku zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 21/1997  z dnia 28 lipca 1997 roku w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia nieruchomości przy ulicy Mickiewicza tzw. „rzeźnia”.  treść

Zarządzenie nr 22/1997  z dnia 07 sierpnia 1997 roku w sprawie opracowania „Raportu o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski” , który zostanie wykorzystany w bieżącej pracy Urzędu Miasta i Gminy. treść

Zarządzenie nr 23/1997 z dnia 04 września 1997 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji prac remontowo-budowlanych na obiektach OSP. treść

Zarządzenie nr 24/1997 z dnia 19 września 1997 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w dniach 20, 21 i 22 września 1997 roku w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu i Senatu na dzień 21 września 1997 roku. treść

Zarządzenie nr 25/1997  z dnia 25 września 1997 roku w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim nagród szczególnych za pełnienie dyżurów w dniach 20 21.09.1997 r. – wybory do Sejmu i Senatu RP. treść

Zarządzenie nr 26/1997  z dnia 02 października 1997 roku w sprawie powołania komisji w celu przekazania stawów rybnych Durdy Krasiczyn dzierżawcy. treść

Zarządzenie nr 27/1997 z dnia 11 października 1997 roku w sprawie powołania Komisji, która dokona oględzin budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. L. Okulickiego 1, Rynek 13 pod względem zabezpieczenia przed włamaniem. treść

Zarządzenie nr 28/1997  z dnia 22 października 1997 roku w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia lustracji i oceny stanu technicznego obiektu „czworaki” przy ulicy Zamkowej przewidzianego do sprzedaży. treść

Zarządzenie nr 29/1997 z dnia 30 października 1997 roku w sprawie powołania Komisji, w celu przeniesienia rzeczy osobistych Pana Henryka Madeja z mieszkania po byłym SKR w Ślęzakach do magazynu obok Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z powodu przeznaczenia pomieszczeń do remontu kapitalnego. treść

Zarządzenie nr 30/1997 z dnia 03 listopada 1997 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia spisu materiałów budowlanych  wykorzystywanych do budowy remizy OSP W Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr 31/1997 z dnia 03 listopada 1997 roku w sprawie powołania komisji w celu przekazania stanowiska pracy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim przez p.o. Dyrektora p. Annę Grabowską. treść 

Zarządzenie nr 32/1997  z dnia03 listopada 1997 roku w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia odbioru robót-układanie chodników z kostki brukowej na ul. Zamkowej przez Pana Jana Krzemińskiego. treść

Zarządzenie nr 33/1997  z dnia 05 listopada 1997 roku w sprawie powołania Zespołów do sporządzenia spisu mieszkańców nowoutworzonego Sołectwa Kaczaki. treść

Zarządzenie nr 33a/1997  z dnia 10 listopada 1997 roku w sprawie powołania Komisji. treść

Zarządzenie nr 34/1997  z dnia 21 listopada 1997 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla pracowników Urzędu w Baranowie Sandomierskim za przysługujące materiały stosownie do postępującego wzrostu cen materiałów. treść

Zarządzenie nr 35/1997 z dnia 21 listopada 1997 roku w sprawie powołania Komisji do sporządzania spisu sprzętu biurowego wycofanego z użytkowania. treść

Zarządzenie nr 36/1997  dnia 24 listopada 1997 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw przygotowania niezbędnych materiałów dotyczących przejęcia przez Gminę części majątku Fabryki Firanek „WISAN” W Skopaniu. treść

Zarządzenie nr 37/1997 z dnia 24 listopada 1997 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przyłączy wodociągowych i nieruchomości zabudowanej. treść

Zarządzenie nr 38/1997  z dnia 27 listopada 1997 roku w sprawie przeprowadzenia okresowego przeglądu sprzętu obrony cywilnej. treść

Zarządzenie nr 39/1997  z dnia 02 grudnia 1997 roku w związku z potrzebą odbycia spotkania i przeszkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 40/1997  z dnia 03 grudnia 1997 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do wypracowania wniosków dotyczących dalszego funkcjonowania i zabezpieczenia wyrobiska Cegielni w Skopaniu. treść

Zarządzenie nr 41/1997  z dnia 16 grudnia 1997 roku w sprawie przyznania nagród specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy szczególnie wyróżniających się w pracy zawodowej 1997 roku. treść

Zarządzenie nr 42/1997  z dnia 31 grudnia 1997 roku w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w 1998 roku. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji