• Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 Rb- NDS
  • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 – Rb-28
  • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 – Rb-27Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – I kwartał 2022 – Rb-Z
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – I kwartał 2022 – Rb-N
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
07.09.2022
Data publikacji
07.09.2022
Data modyfikacji Autor modyfikacji
07.09.2022, 12:14 Jakub Marek
07.09.2022, 12:12 Jakub Marek