Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy: za I półrocze 2015 – Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy: za I półrocze 2015 – Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – okres sprawozdawczy: za I półrocze 2015 – Rb-N

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy: za I półrocze 2015 – Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – okres sprawozdawczy: za I półrocze 2015 – Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 – Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 – Rb-28S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 – Rd-NDS

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych – okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 – Rb- PDP

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec rok 2015 – Rb-ST

Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – wg stanu na koniec 2015 roku – Rb-UZ

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – okres sprawozdawczy: – wg stanu na koniec 2015 roku – Rb-Z

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji