Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

04.10.2021r.

„Utworzenie miejsca integracji społecznej i tożsamości lokalnej – „Winnica” wraz z odnowieniem miejsca pamięci po cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Skopanie”
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie miejsca integracji społecznej i tożsamości lokalnej – „Winnica” wraz z odnowieniem miejsca pamięci po cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Skopanie”
zapytanie ofertowe
załącznik nr 3_opis techniczny z załącznikami

31.08.2021r.

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”  – Zawiadomienie o wyborze oferty treść

20.08.2021r.

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski” 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”
Treść.

12.08.2021r.

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski” 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

Zapyatnie Ofertowe PFU Drogi
Zestawienie złożonych ofert
zestawienie złożonych ofert
Informacja o wyborze oferty

20.07.2021r.

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

Zapytanie ofertowe Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021_2022

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zestawienie złożonych ofert na zadanie Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021_2021

Zawiadomienie o wyborze oferty Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021_2022

17.06.2021 r.

„Przebudowa nawierzchni parkingów i chodników przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim .”
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Przebudowa nawierzchni parkingów i chodników przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim .”

Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
Szkice i rysunki
Przedmiar
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

14.06.2021 r.

,,Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków  oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na ,,Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków  oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Zestawienie złożonych ofert

 

27.05.2021 r.

„Remont zabytkowej kapliczki w miejscowości Dąbrowica
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Remont zabytkowej kapliczki w miejscowości Dąbrowica”
Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 4.1 – Decyzje i pozwolenia
Załącznik nr 4.2 – Projekt zagospodarowania działki
Załącznik nr 5 – Przedmiar
Zapytanie ofertowe

 

27.05.2021 r.

„Wykonanie projektu ośrodka zdrowia w  Woli Baranowskiej oraz wykonanie projektu modernizacji Domu Ludowego w Suchorzowie”
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie projektu ośrodka zdrowia w  Woli Baranowskiej oraz wykonanie projektu modernizacji Domu Ludowego w Suchorzowie”
Treść zapytania ofertowego.

zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie postępowania

06.05.221 r.
„Wykonanie projektu ośrodka zdrowia w  Woli Baranowskiej oraz wykonanie projektu modernizacji Domu Ludowego w Suchorzowie”
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie projektu ośrodka zdrowia w  Woli Baranowskiej oraz wykonanie projektu modernizacji Domu Ludowego w Suchorzowie”
Treść zapytania ofertowego.
Unieważnienie

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
06.05.2021
Data publikacji
06.05.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
04.10.2021, 13:23 Jakub Marek
04.10.2021, 13:23 Jakub Marek
06.09.2021, 14:32 Jakub Marek
31.08.2021, 10:54 Magdalena Kosztur
31.08.2021, 10:54 Magdalena Kosztur
25.08.2021, 14:47 Magdalena Kosztur
25.08.2021, 14:18 Jakub Marek
20.08.2021, 15:20 Jakub Marek
16.08.2021, 07:36 Jakub Marek
29.07.2021, 13:09 Magdalena Kosztur
29.07.2021, 10:36 Magdalena Kosztur
20.07.2021, 14:16 Magdalena Kosztur
12.07.2021, 09:43 Jakub Marek
02.07.2021, 14:58 Jakub Marek
18.06.2021, 07:36 Jakub Marek
15.06.2021, 15:14 Jakub Marek
15.06.2021, 07:23 Jakub Marek
08.06.2021, 15:13 Sławomir Kaptur
08.06.2021, 15:12 Sławomir Kaptur
27.05.2021, 14:41 Jakub Marek
27.05.2021, 11:28 Jakub Marek
06.05.2021, 14:49 Jakub Marek
06.05.2021, 14:46 Jakub Marek