Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

26.03.2024r.

,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu”

Gmina Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu”

Zapytanie ofertowe PI-II.271.2.14.2024

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze

14.02.2024r.

,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań dot. przebudowy i modernizacji budynków w Gminie Baranów Sandomierski”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań dot. przebudowy i modernizacji budynków w Gminie Baranów Sandomierski”.

Zapytanie ofertowe PI-II.271.2.8.2024

Załącznik nr 5

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.02.2024r.

„Wykonanie dokumentacji prawnej celem zmiany granic miejscowości Skopanie i Dymitrów Duży, Gmina Baranów Sandomierski opisanego szczegółowo w przedmiocie zamówienia”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie dokumentacji prawnej celem zmiany granic miejscowości Skopanie i Dymitrów Duży, Gmina Baranów Sandomierski opisanego szczegółowo w przedmiocie zamówienia”.

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego – wersja edytowalna

Załącznik nr 2- Uchwała

Załącznik nr 3 – Uchwała

UMOWA – wersja edytowalna

aktualizacja zapytania ofertowego – 16.02.2024r.

Uchwała nr XLI/335/17

Zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.01.2024r.

„Wykonanie podziału nieruchomości opisanej szczegółowo w przedmiocie zamówienia”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie podziału nieruchomości opisanej szczegółowo w przedmiocie zamówienia”

zapytanie ofertowe znak RIG.I.271.2.5.2024 z dnia 29.01.2024r.

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Formularz ofertowy – wersja edytowalna

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.01.2024r.

„Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Baranów Sandomierski w 2024 roku”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Baranów Sandomierski w 2024 roku”

zapytanie_ofertowe_SG.271.3.2024

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy – wersja edytowalna

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.01.2024r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie dokumentacji prawnej celem zmiany granic miejscowości Skopanie i Dymitrów Duży, Gmina Baranów Sandomierski.

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2- Uchwała

Załacznik nr 3 – Uchwała

Załącznik nr 4 – Umowa

zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

13.12.2023r.

„Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2024, z terenu gminy Baranów Sandomierski.”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.„Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2024, z terenu gminy Baranów Sandomierski.”

zapytanie ofertowe PI.V.271.2.25.2023

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

30.11.2023r.

„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2024 r.”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2024 r.”.

zapytanie_ofertowe_nr_Or_II.271.2.24.2023_z_dnia_30.11.2023r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia

Zapytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe_aktualizacja z dnia 06.12.2023r.

zastawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24.11.2023r.

„Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2024 roku”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2024 roku”

zapytanie_ofertowe_nr_Or_II.271.2.23.2023_z_dnia_24.11.2023

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

20.11.2023r.

„Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na ,,Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Zapytanie ofertowe _ Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

13.11.2023r.

„Transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu Gminy Baranów Sandomierski w2024 roku”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania  pn.:„Transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu Gminy Baranów Sandomierski w2024 roku”.

zapytanie ofertowe

Załącznik_Nr_1 -_Formularz_ofertowy

Załącznik_Nr_2

umowa_projekt

16.10.2023r. 

„Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego solarnego na przystanku autobusowym relacji Tarnobrzeg- Mielec w Suchorzowie, w Gminie Baranów Sandomierski”.

zapytanie ofertowe PI-VI.271.2.18.2023

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

30.08.2023r.

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski” 

Treść ogłoszenia

zawiadomienie o wyborze oferty

23.08.2023r.

„Wymiana stolarski drzwiowej i opraw oświetleniowych w pomieszczeniach budynku WTZ w Baranowie Sandomierskim” 

Zapytanie ofertowe PI-II.271.2.14.2023

Zał. nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

zawiadomienie o wyborze oferty

31.07.2023r.

„Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania  pn.: „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.

zapytanie ofertowe oświetlenie 2023r.

Oświetlenie Kaczaki ul. Słoneczna dokuemnty formalne

Trasa oświetlenia Marki ul. Leśna Etap I

Warunki zasilania Marki ul. Leśna

Załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa budowyu oświetlenia ulicznego Ślęzaki Zawodziany etap V

Załacznik nr 6 Dokumentacja projektowa oświetlenie Durdy ( Sączawa )

Załącznik nr 7 Dokumenatcja proj. budowy oświetlenia w Kaczakach -ul. Słoneczna

Załacznik nr 7a Trasa oświetlenia Kaczaki ul. Słoneczna do wykonania w etapie I

zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonych ofert dodatkowych

Zawiadomienie o wyborze oferty – I część zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty – II część zamówienia

27.07.20023r.

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania  pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”.

Zapytanie ofertowe – dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023 2024

Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe z dnia 27 07 2023

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe z dnia 27 07 2023

zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023 2024

Zawiadomioenie o ponownym wyborze oferty Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023 2024

05.07.2023r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez budowę windy zewnętrznej.”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania  pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez budowę windy zewnętrznej.”

Zapytanie ofertowe PI.II.2.11.2023

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PI.II.2.11.2023

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego PI.II.2.11.2023

zestawienie złożonych ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

30.06.2023r.

„Budowa chodnika na ul. Urszulin w miejscowości Knapy – etap I”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania  pn.: „Budowa chodnika na ul. Urszulin w miejscowości Knapy – etap I”.

zapytanie ofertowe PI-III.271.2.10.2023 z załącznikami

załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31.05.2023r.

Wykonanie dokumentacji prawnej celem podziału nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 440/6 o pow. 0,2636 ha, 440/7 o pow. 0,2712 ha oraz 440/8 o pow. 0,2689 ha, położone w obrębie ewid. 0007 Skopanie, zgodnie z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy nr 11/2023 z dnia 14.03.2023r.stanowiaca załącznik nr 1 oraz 12/2023 z dnia 14.03.2023r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie dokumentacji prawnej celem podziału nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 440/6 o pow. 0,2636 ha, 440/7 o pow. 0,2712 ha oraz 440/8 o pow. 0,2689 ha, położone w obrębie ewid. 0007 Skopanie, zgodnie z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy nr 11/2023 z dnia 14.03.2023r.stanowiaca załącznik nr 1 oraz 12/2023 z dnia 14.03.2023r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe – aktualizacja 02.06.2023

Załącznik nr 4

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

30.05.2023r.

,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.

zapytanie ofertowe PI-IV.271.2.7.2023

zapytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe PI-IV.271.2.7.2023 — aktualizacja z dnia 02.06.2023

Zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

25.04.2023r.

„Wykonanie dokumentacji prawnej celem podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1988/1 o pow. 2,4526 ha, położona w obrębie ewid. 0001 Baranów Sandomierski, zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nr PI-V.6730.7.2023 z dnia 22.03.2023r. oraz koncepcją zagospodarowania terenu, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie dokumentacji prawnej celem podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1988/1 o pow. 2,4526 ha, położona w obrębie ewid. 0001 Baranów Sandomierski, zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nr PI-V.6730.7.2023 z dnia 22.03.2023r. oraz koncepcją zagospodarowania terenu, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania”.

zapytanie ofertowe RIG.I.271.2.6.2023 z dnia 25.04.2023r.

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Decyzja o warunkach zabudowy BS Borowa Droga

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24.04.2023r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Przychodni Zdrowia i Warsztatów Terapii Zajęciowej do zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami do obiektu, zlokalizowanego na działce nr ewid. 327/19 w miejscowości Baranów Sandomierski”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Przychodni Zdrowia i Warsztatów Terapii Zajęciowej do zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami do obiektu, zlokalizowanego na działce nr ewid. 327/19 w miejscowości Baranów Sandomierski”.

Zapytanie Ofertowe PI-II.271.2.5.2023

szkic nr 1 mapa sytuacyjna – budynek przychodni’

szkic nr 2 – szyb windowy parter, I pietro, II piętro

DOK. FOTOGRAFICZNA SZYB WINDOWY

DOK. FOTOGRAFICZNA SCHODY

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

21.04.2023r.

  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Baranów Sandomierski – Gawłuszowice na odcinku od ul. Pogodna w m. Suchorzów do istniejącego chodnika w m. Baranów Sandomierski”
  • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów – Dębica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Suchorzów wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”
  • „Budowa chodnika dla pieszych przy drogach gminnych ul. Pogodna
    i ul. Nadwiślańska w miejscowości Suchorzów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia ofert/y na opracowanie dokumentacji projektowych dla n/w zadań:

  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Baranów Sandomierski – Gawłuszowice na odcinku od ul. Pogodna w m. Suchorzów do istniejącego chodnika w m. Baranów Sandomierski”
  • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów – Dębica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Suchorzów wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”
  • „Budowa chodnika dla pieszych przy drogach gminnych ul. Pogodna
    i ul. Nadwiślańska w miejscowości Suchorzów”.

Zapytanie ofertowe PI-III.271.2.4.2023

Załączniki nr 6, 7 i 8 do zapytania ofertowego

Zestawienie Złożonych Ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.04.2023r.

,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  „Budowa budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego w miejscowości Wola Baranowska”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  „Budowa budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego w miejscowości Wola Baranowska”

zapytanie ofertowe

zestawienie zlożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

20.03.2023r.

„Wykonanie dokumentacji prawnej celem podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1580/1 o pow. 1,4696 ha, położona w obrębie ewid. 0003 Dymitrów Duży, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/407/18 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 31 stycznia 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie dokumentacji prawnej celem podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1580/1 o pow. 1,4696 ha, położona w obrębie ewid. 0003 Dymitrów Duży, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/407/18 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 31 stycznia 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania”.

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy – wersja edytowalna

uchwała Nr XLVIII/407/18 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

18.01.2023r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, remontu i termomodernizacji budynku Domu Ludowego w miejscowości Wola Baranowska”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, remontu i termomodernizacji budynku Domu Ludowego w miejscowości Wola Baranowska”.

ZAPYTANIE-OFERTOWE_DL

załącznik nr 5 – materiały pomocnicze

zapytania i wyjasnienia do tresci zapytanie ofertowego

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.12.2022r.

„Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2023 roku”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2023 roku”

Zapytanie ofertowe nr Or-II.271.2.23.2022 z dnia 09.12.2022r.

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.12.2022r.

„Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  dla inwestycji na terenie Gminy Baranów Sandomierski w roku 2023.”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  dla inwestycji na terenie Gminy Baranów Sandomierski w roku 2023.”.

Zapytanie ofertowe

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

07.12.2022r.

„Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na ,,Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Zapytanie ofertowe Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Załączniki nr 1, 2, 3 do zapytania ofertowego z dnia 07 12 2022

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

06.12.2022r.

,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań dot. przebudowy i modernizacji budynków w Gminie Baranów Sandomierski”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań dot. przebudowy i modernizacji budynków w Gminie Baranów Sandomierski”. 

Zapytanie ofertowe 

Zestawienie Złożonych Ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10.11.2022r.

„Usunięcie wad i usterek sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Baranowskiej – Etap II”.

Gmina Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Usunięcie wad i usterek sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Baranowskiej – Etap II”.

zapytanie ofertowe PI-VI.271.2.19.2022

załącznik nr 4 – wyciąg z dokumentacji projektowej

zestawienie złożonych ofert

unieważnienie postępowania

09.11.2022r.

„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2023 r.”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2023 r.”.

zapytanie_ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia

Zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.10.2022r.

„Usunięcie wad i usterek sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Baranowskiej – Etap I”.

Gmina Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Usunięcie wad i usterek sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Baranowskiej – Etap I”.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 4
Załącznik 5
zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.09.2022r.

„Budowa chodnika na ul. Urszulin – I etap w sołectwie Knapy”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia ofert/y na opracowanie dokumentacji projektowe dla zadania pn.: „Budowa chodnika na ul. Urszulin – I etap w sołectwie Knapy”.

zapytanie_ofertowe

zawiadomienie o wyborze oferty

14.09.2022r.

„Budowa i renowacja 2 zbiorników służących małej retencji na terenie Gminy Baranów Sandomierski: w tym:
1) „Budowa i renowacja zbiornika służącego małej retencji na dz. nr ewid. 595/5 w obrębie Suchorzów”
2) „Budowa i renowacja zbiornika służącego małej retencji na dz. nr ewid. 2105/1 i 2104 w obrębie Wola Baranowska”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia ofert/y na Budowę i renowację 2 zbiorników służących małej retencji na terenie Gminy Baranów Sandomierski: w tym:
1) „Budowa i renowacja zbiornika służącego małej retencji na dz. nr ewid. 595/5 w obrębie Suchorzów”
2) „Budowa i renowacja zbiornika służącego małej retencji na dz. nr ewid. 2105/1 i 2104 w obrębie Wola Baranowska”.

zapytanie_ofertowe

załącznik_nr_1a

załącznik_nr_1b

załącznik_nr_1b

załacznik_nr_1c

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.09.2022r.

Budowa chodnika na ul. Urszulin – I etap w sołectwie Knapy”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia ofert/y na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika na ul. Urszulin – I etap w sołectwie Knapy”.

zapytanie_ofertowe

zawiadomienie o uniważnieniu postępowania

06.09.2022r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.

zapytanie ofertowe

Załacznik nr 4 Warunki techniczne zasilania oświetlenia w Markach

Załacznik nr 4a Koncepcja budowy oświetlenia w Markach

Załącznik nr 4b decyzja o warunakch zabudowy i zagospdoarowania terenu dla budowy oświetlenia w Markach

Załacznik nr 5 Skan dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Armii Krajowej w Skopaniu

załacznik nr 6 Oświetlenie Ślęzaki Zawodziany 2022

Załacznik nr 7 Warunki techniczna zasilania oświetlenia w Kaczakach ul. Słoneczna

załacznik nr 7a koncepcja Kaczaki oświetlenie ul. Słoneczna

Załącznik nr 8 koncepcja oświetlenia w Suchorzowie

zapytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe (aktualizacja z 20.09.2022 r.)

26.07.2022r.

„Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej poprzez rewitalizację placu zabaw wraz z pomnikiem pamięci w miejscowości Skopanie”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej poprzez rewitalizację placu zabaw wraz z pomnikiem pamięci w miejscowości Skopanie”.

zapytanie_ofertowe

załącznik nr 4 – opis techniczny

załącznik nr 5 – przedmiar robót

załacznik nr 6 – specyfikacja dostaw

zestawienie złożonych ofert odnowa wsi

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.07.2022r.

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”

Zapytanie ofertowe 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

05.07.2022r.

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do składania ofert cenowych na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

zapytanie ofertowe

zapytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

zawiadomienie o wyborze oferty

04.07.2022r.

„Przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 240, a nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 239, na odcinku oznaczonym na mapie A-B, nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 240 z nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 225, na odcinku oznaczonym na mapie B-C, nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 240 z nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 241/1, na odcinku oznaczonym na mapie C-D, położonych w miejscowości Baranów Sandomierski oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na „Przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 240, a nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 239, na odcinku oznaczonym na mapie A-B, nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 240 z nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 225, na odcinku oznaczonym na mapie B-C, nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 240 z nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 241/1, na odcinku oznaczonym na mapie C-D, położonych w miejscowości Baranów Sandomierski oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej”

Treść ogłoszenia

21.04.2022r.

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania Stacji Uzdatniania Wody w Ślęzakach”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia ofert/y na realizację zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania Stacji Uzdatniania Wody w Ślęzakach”.

Zapytanie ofertowe PI-I.271.2.7.2022

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – przekroje zbiornika

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – miejsca włączenia sieci

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

07.04.2022r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku usługowo – handlowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 2741/2 w miejscowości   Wola Baranowska” w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektu Ośrodka Zdrowia w Woli Baranowskiej”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku usługowo – handlowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 2741/2 w miejscowości   Wola Baranowska” w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektu Ośrodka Zdrowia w Woli Baranowskiej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. RYSUNKI ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

2. RYSUNEK ISTNIEJACEGO ZJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3. RZUT PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

PFU WOLA B – aktualizacja 14.04.2022

Zapytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego z dnia 19.04.2022r.

ZAPYTANIE-OFERTOWE – aktualizacja z dnia 19.04.2022 r.

decyzja nr 18 o warunkach zabudowy

Zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

28.03.2022r.

,,Kompleksowa organizacja i obsługa ogródka gastronomicznego na rynku w Baranowie Sandomierskim”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na ,,Kompleksową organizację i obsługę ogródka gastronomicznego na rynku w Baranowie Sandomierskim”.

Oferta

zapytanie ofertowe

Załącznik graficzny

wzór umowy

protokół zdawczo-odbiorczy

24.03.2022r.

„Przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 925, a nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 924, położonych w miejscowości Siedleszczany oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na „Przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 925, a nieruchomością oznaczoną jako działka ewidencyjna numer 924, położonych w miejscowości Siedleszczany oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej”

Treść ogłoszenia

21.03.2022r.

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Baranów Sandomierski”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Baranów Sandomierski”

zapytanie ofertowe PI-VI.271.2.3.2022 z dnia 21.03.2022 r

załącznik nr 4 – mapa obrazująca obszary wykluczone z realizacji przedmiotu zamówienia

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 


25.01.2022r.

,,Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Baranów Sandomierski w latach 2022-2023”.

zapytanie ofertowe

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty


10.12.2021r.

,,Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na ,,Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Załącznik nr 8 – Opis graficzny przebiegu lini komunikacyjnych

Załącznik-nr-9-Opis-graficzny-przebiegu-linii-komunikacyjnej (1)

Zapytanie ofertowe Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gmina Baranów Sandomierski

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

30.11.2021r.

„Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2022 roku”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2022 roku”

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Or-II.271.2.22.2021 – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Or-II.271.2.22.2021- UMOWA – wersja edytowalna

zapytanie_ofertowe_Or_II.271.2.22.2021 z dnia 30.11.2021

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

18.11.2021r.

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kolektora przerzutowego ścieków z miejscowości Dąbrowica do kanalizacji w miejscowości Wola Baranowska”.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kolektora przerzutowego ścieków z miejscowości Dąbrowica do kanalizacji w miejscowości Wola Baranowska” w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski”

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego PI-VI.271.2.20.2021

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego PI-VI.271.2.20.2021-wersja edytow…

zapytanie ofertowe PI-VI.271.2.20.2021 z dnia 18.11.2021r

zawiadomienie o wyborze oferty

zestawienie złożonych ofert

08.11.2021r.

,, Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Baranów Sandomierski”
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: ,, Kompleksową dostawę paliwa gazowego dla Gminy Baranów Sandomierski”

zapytanie ofertowe

oferta gaz 2021

Zapytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na gaz 2021  Aktualizacja z dnia 12.11.2021

zapytanie ofertowe gaz 2021  aktualizacja z dnia 12.11.2021 (wersja edytowalna)

Zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

29.10.2021r.

„Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego PI-VI.271.2.18.2021

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego PI-VI.271.2.18.2021

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego PI-VI.271.2.18.2021

zapytanie ofertowe PI-VI.271.2.18.2021

Zapytanie ofertowe PI-VI.271.2.18.2021-wersja edytowalna

wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

zapytanie ofertowe PI-VI.271.2.18.2021_aktualizacja z dnia 04.11.2021 r

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie zestawienie złożonych ofert

26.10.2021r.

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2022 r.”

załącznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego- wersja edytowalna

zapytanie ofertowe – usługi pocztowe 2022 r.

zapytania_i_wyjaśnienia_do_tresci_zapytania_ofertowego_z_dnia_29_10_2021

zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.10.2021r.

,, Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Baranów Sandomierski”
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na: ,, Kompleksową dostawę paliwa gazowego dla Gminy Baranów Sandomierski”

zapytanie ofertowe gaz 2021

zapytanie ofertowe

zapytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

zapytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego z dnia 03.11.2021

zapytanie ofertowe gaz 2021 (aktualizacja z dnia 03.11.2021 r.)

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

04.10.2021r.

„Utworzenie miejsca integracji społecznej i tożsamości lokalnej – „Winnica” wraz z odnowieniem miejsca pamięci po cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Skopanie”
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Utworzenie miejsca integracji społecznej i tożsamości lokalnej – „Winnica” wraz z odnowieniem miejsca pamięci po cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Skopanie”
zapytanie ofertowe
załącznik nr 3_opis techniczny z załącznikami

zawiadomienie

31.08.2021r.

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”  – Zawiadomienie o wyborze oferty treść

20.08.2021r.

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski” 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”
Treść.

12.08.2021r.

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski” 

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

Zapyatnie Ofertowe PFU Drogi
Zestawienie złożonych ofert
zestawienie złożonych ofert
Informacja o wyborze oferty

20.07.2021r.

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

Zapytanie ofertowe Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021_2022

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zestawienie złożonych ofert na zadanie Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021_2021

Zawiadomienie o wyborze oferty Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021_2022

17.06.2021 r.

„Przebudowa nawierzchni parkingów i chodników przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim .”
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Przebudowa nawierzchni parkingów i chodników przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim .”

Zapytanie ofertowe
Dokumentacja projektowa
Szkice i rysunki
Przedmiar
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

14.06.2021 r.

,,Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków  oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na ,,Opracowanie dokumentacji projektowych i budowa odcinków  oświetlenia ulicznego oraz przebudowa linii napowietrznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe w wersji edytowalnej
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Zestawienie złożonych ofert

 

27.05.2021 r.

„Remont zabytkowej kapliczki w miejscowości Dąbrowica
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Remont zabytkowej kapliczki w miejscowości Dąbrowica”
Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 4.1 – Decyzje i pozwolenia
Załącznik nr 4.2 – Projekt zagospodarowania działki
Załącznik nr 5 – Przedmiar
Zapytanie ofertowe

 

27.05.2021 r.

„Wykonanie projektu ośrodka zdrowia w  Woli Baranowskiej oraz wykonanie projektu modernizacji Domu Ludowego w Suchorzowie”
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie projektu ośrodka zdrowia w  Woli Baranowskiej oraz wykonanie projektu modernizacji Domu Ludowego w Suchorzowie”
Treść zapytania ofertowego.

zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie postępowania

06.05.221 r.
„Wykonanie projektu ośrodka zdrowia w  Woli Baranowskiej oraz wykonanie projektu modernizacji Domu Ludowego w Suchorzowie”
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie projektu ośrodka zdrowia w  Woli Baranowskiej oraz wykonanie projektu modernizacji Domu Ludowego w Suchorzowie”
Treść zapytania ofertowego.
Unieważnienie

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
06.05.2021
Data publikacji
06.05.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
15.04.2024, 12:16 Jolanta Koper
03.04.2024, 13:16 Jolanta Koper
27.03.2024, 10:37 Jolanta Koper
26.03.2024, 15:52 Jolanta Koper
26.03.2024, 15:52 Jolanta Koper
26.02.2024, 11:23 Kamila Sabo
22.02.2024, 15:41 Kamila Sabo
22.02.2024, 15:38 Kamila Sabo
22.02.2024, 12:56 Jolanta Koper
20.02.2024, 15:23 Kamila Sabo
16.02.2024, 10:29 Kamila Sabo
16.02.2024, 10:29 Kamila Sabo
14.02.2024, 15:24 Jolanta Koper
14.02.2024, 15:24 Jolanta Koper
14.02.2024, 12:13 Kamila Sabo
07.02.2024, 10:34 Kamila Sabo
07.02.2024, 09:45 Kamila Sabo
29.01.2024, 14:17 Kamila Sabo
26.01.2024, 15:04 Jakub Marek
26.01.2024, 14:53 Jolanta Koper
26.01.2024, 12:12 Kamila Sabo
17.01.2024, 14:39 Jakub Marek
17.01.2024, 14:39 Jakub Marek
16.01.2024, 15:38 Jolanta Koper
02.01.2024, 15:31 Kamila Sabo
02.01.2024, 14:39 Kamila Sabo
21.12.2023, 14:57 Kamila Sabo
13.12.2023, 15:25 Kamila Sabo
13.12.2023, 14:42 Kamila Sabo
08.12.2023, 15:09 Kamila Sabo
07.12.2023, 14:37 Kamila Sabo
06.12.2023, 13:16 Kamila Sabo
04.12.2023, 15:15 Kamila Sabo
01.12.2023, 09:19 Jolanta Koper
30.11.2023, 14:24 Kamila Sabo
30.11.2023, 14:21 Kamila Sabo
30.11.2023, 08:07 Jolanta Koper
24.11.2023, 14:39 Kamila Sabo
20.11.2023, 09:48 Jakub Marek
13.11.2023, 09:05 Kamila Sabo
08.11.2023, 14:32 Kamila Sabo
02.11.2023, 08:32 Kamila Sabo
27.10.2023, 11:06 Jakub Marek
16.10.2023, 13:00 Jolanta Koper
20.09.2023, 15:04 Kamila Sabo
15.09.2023, 09:47 Kamila Sabo
12.09.2023, 15:33 Kamila Sabo
12.09.2023, 15:33 Kamila Sabo
08.09.2023, 10:08 Jakub Marek
30.08.2023, 11:05 Jakub Marek
29.08.2023, 11:14 Jakub Marek
23.08.2023, 16:22 Jakub Marek
16.08.2023, 15:24 Kamila Sabo
08.08.2023, 09:57 Kamila Sabo
08.08.2023, 09:57 Kamila Sabo
04.08.2023, 13:22 Kamila Sabo
31.07.2023, 09:43 Kamila Sabo
31.07.2023, 08:43 Kamila Sabo
27.07.2023, 11:53 Kamila Sabo
27.07.2023, 09:01 Kamila Sabo
19.07.2023, 10:57 Kamila Sabo
13.07.2023, 13:42 Jakub Marek
05.07.2023, 14:23 Kamila Sabo
30.06.2023, 14:22 Jakub Marek
30.06.2023, 13:55 Jakub Marek
30.06.2023, 13:50 Jakub Marek
30.06.2023, 13:49 Jakub Marek
12.06.2023, 14:59 Kamila Sabo
07.06.2023, 11:35 Jakub Marek
05.06.2023, 11:36 Jakub Marek
02.06.2023, 12:32 Jakub Marek
31.05.2023, 15:31 Jakub Marek
30.05.2023, 13:39 Kamila Sabo
23.05.2023, 13:32 Jakub Marek
05.05.2023, 11:33 Kamila Sabo
05.05.2023, 11:29 Kamila Sabo
04.05.2023, 14:22 Jakub Marek
25.04.2023, 14:21 Kamila Sabo
25.04.2023, 12:19 Jakub Marek
24.04.2023, 15:06 Jakub Marek
21.04.2023, 15:02 Kamila Sabo
21.04.2023, 15:01 Kamila Sabo
12.04.2023, 12:04 Kamila Sabo
04.04.2023, 14:43 Kamila Sabo
04.04.2023, 12:04 Kamila Sabo
30.03.2023, 14:33 Kamila Sabo
20.03.2023, 14:32 Kamila Sabo
20.03.2023, 14:30 Kamila Sabo
02.02.2023, 12:21 Jakub Marek
26.01.2023, 16:55 Jakub Marek
24.01.2023, 15:22 Kamila Sabo
18.01.2023, 11:32 Jakub Marek
05.01.2023, 15:36 Kamila Sabo
04.01.2023, 15:33 Kamila Sabo
04.01.2023, 13:48 Kamila Sabo
03.01.2023, 08:35 Kamila Sabo
30.12.2022, 13:34 Magdalena Pluta
29.12.2022, 09:44 Magdalena Pluta
27.12.2022, 12:20 Kamila Sabo
19.12.2022, 15:20 Kamila Sabo
16.12.2022, 15:25 Magdalena Pluta
14.12.2022, 13:06 Jakub Marek
13.12.2022, 11:57 Jakub Marek
09.12.2022, 15:25 Kamila Sabo
07.12.2022, 15:00 Magdalena Pluta
06.12.2022, 09:18 Jakub Marek
28.11.2022, 14:00 Kamila Sabo
28.11.2022, 08:42 Kamila Sabo
24.11.2022, 15:21 Kamila Sabo
18.11.2022, 15:21 Kamila Sabo
18.11.2022, 13:20 Kamila Sabo
10.11.2022, 14:23 Jakub Marek
10.11.2022, 13:28 Jakub Marek
09.11.2022, 14:44 Kamila Sabo
09.11.2022, 14:32 Kamila Sabo
07.11.2022, 10:22 Magdalena Pluta
26.10.2022, 13:52 Jakub Marek
26.10.2022, 13:13 Jakub Marek
26.10.2022, 12:53 Jakub Marek
11.10.2022, 10:20 Jakub Marek
23.09.2022, 10:11 Kamila Sabo
22.09.2022, 13:01 Kamila Sabo
20.09.2022, 09:34 Kamila Sabo
19.09.2022, 12:25 Kamila Sabo
14.09.2022, 15:33 Kamila Sabo
14.09.2022, 15:31 Kamila Sabo
14.09.2022, 15:13 Kamila Sabo
14.09.2022, 15:13 Kamila Sabo
07.09.2022, 13:13 Kamila Sabo
07.09.2022, 13:13 Kamila Sabo
06.09.2022, 15:20 Kamila Sabo
29.08.2022, 10:47 Kamila Sabo
11.08.2022, 15:28 Jakub Marek
11.08.2022, 15:28 Jakub Marek
08.08.2022, 13:12 Magdalena Pluta
05.08.2022, 13:17 Jakub Marek
26.07.2022, 15:30 Kamila Sabo
26.07.2022, 14:53 Magdalena Pluta
26.07.2022, 14:50 Magdalena Pluta
22.07.2022, 09:46 Magdalena Pluta
14.07.2022, 14:42 Jakub Marek
13.07.2022, 07:48 Magdalena Pluta
05.07.2022, 09:23 Kamila Sabo
04.05.2022, 11:12 Magdalena Pluta
29.04.2022, 10:51 Jakub Marek
29.04.2022, 08:14 Jakub Marek
27.04.2022, 09:37 Magdalena Pluta
27.04.2022, 08:29 Jakub Marek
21.04.2022, 12:50 Magdalena Pluta
21.04.2022, 12:49 Magdalena Pluta
21.04.2022, 09:52 Jakub Marek
21.04.2022, 09:51 Jakub Marek
19.04.2022, 15:43 Jakub Marek
14.04.2022, 14:45 Jakub Marek
14.04.2022, 14:42 Jakub Marek
14.04.2022, 14:05 Magdalena Pluta
08.04.2022, 08:29 Magdalena Pluta
07.04.2022, 14:52 Magdalena Pluta
07.04.2022, 14:51 Magdalena Pluta
30.03.2022, 09:25 Magdalena Pluta
28.03.2022, 12:57 Magdalena Pluta
24.03.2022, 14:26 Jakub Marek
21.03.2022, 15:09 Magdalena Pluta
17.02.2022, 13:54 Magdalena Pluta
08.02.2022, 11:22 Magdalena Pluta
25.01.2022, 09:04 Magdalena Pluta
22.12.2021, 11:41 Magdalena Pluta
21.12.2021, 10:44 Magdalena Pluta
15.12.2021, 14:47 Magdalena Pluta
10.12.2021, 14:20 Magdalena Pluta
08.12.2021, 13:19 Magdalena Pluta
03.12.2021, 10:52 Magdalena Pluta
30.11.2021, 14:32 Magdalena Pluta
26.11.2021, 10:07 Magdalena Pluta
18.11.2021, 15:07 Magdalena Pluta
18.11.2021, 11:13 Magdalena Pluta
16.11.2021, 18:23 Magdalena Pluta
12.11.2021, 14:34 Jakub Marek
12.11.2021, 14:34 Jakub Marek
12.11.2021, 07:49 Jakub Marek
08.11.2021, 15:27 Magdalena Pluta
08.11.2021, 13:41 Magdalena Pluta
08.11.2021, 11:09 Magdalena Pluta
04.11.2021, 15:27 Magdalena Pluta
04.11.2021, 15:26 Magdalena Pluta
04.11.2021, 15:23 Magdalena Pluta
04.11.2021, 15:02 Magdalena Pluta
03.11.2021, 21:29 Magdalena Pluta
02.11.2021, 13:18 Magdalena Pluta
29.10.2021, 15:28 Magdalena Pluta
29.10.2021, 10:02 Magdalena Pluta
26.10.2021, 12:54 Magdalena Pluta
26.10.2021, 07:47 Magdalena Pluta
04.10.2021, 13:23 Jakub Marek
06.09.2021, 14:32 Jakub Marek
31.08.2021, 10:54 Magdalena Pluta
25.08.2021, 14:47 Magdalena Pluta
25.08.2021, 14:18 Jakub Marek
20.08.2021, 15:20 Jakub Marek
16.08.2021, 07:36 Jakub Marek
29.07.2021, 13:09 Magdalena Pluta
29.07.2021, 10:36 Magdalena Pluta
20.07.2021, 14:16 Magdalena Pluta
12.07.2021, 09:43 Jakub Marek
02.07.2021, 14:58 Jakub Marek
18.06.2021, 07:36 Jakub Marek
15.06.2021, 15:14 Jakub Marek
15.06.2021, 07:23 Jakub Marek
27.05.2021, 14:41 Jakub Marek
27.05.2021, 11:28 Jakub Marek
06.05.2021, 14:49 Jakub Marek
06.05.2021, 14:46 Jakub Marek