Zarządzenie nr 1/2000  z dnia 14 stycznia 2000 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  treść

 

Zarządzenie nr 2/2000  z dnia 26 stycznia 2000 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  treść

 

Zarządzenie nr 3/2000 z dnia 01 lutego 2000 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  treść

 

Zarządzenie nr 4/2000 z dnia 08 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy

w Baranowie Sandomierskim od dnia 08.02.2000 roku od godziny 1630 do odwołania, w związku z wprowadzeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego na rzece Wisła i Babulówka.  treść

 

Zarządzenie nr 5/2000 z dnia 10 marca 200 roku w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

w Rzeszowie alarmu przeciwpowodziowego. treść

 

Zarządzenie nr 6/2000 z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Pomocy Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy

w Baranowie Sandomierskim.  treść

 

Zarządzenie nr 7/2000 z dnia 03 kwietnia 2000 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego

w Urzędzie Miasta i Gminy
w Baranowie Sandomierskim.  treść 

 

Zarządzenie nr 8/2000 z dnia 07 kwietnia 2000 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy

w Baranowie Sandomierskim.  treść

 

Zarządzenie nr 9/2000 z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  treść

 

Zarządzenie nr 10/2000 z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.  treść 

 

Zarządzenie nr 11/2000 z dnia 20 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego, premii i nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy

w Baranowie Sandomierskim.  treść 

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

Załącznik nr 3: treść

 

Zarządzenie nr 12/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 roku w sprawie powołania Komisji, która dokona przeglądów wybranych miejscowości na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.  treść

 

Zarządzenie nr 13/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej.  treść

 

Zarządzenie nr 14/2000 z dnia 05 września 2000 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na 2001 rok.  treść

 

Zarządzenie nr 15/2000 z dnia 04 października 2000  roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy

w Baranowie Sandomierskim w związku z wyborami Prezydenta RP.  treść

 

Zarządzenie nr 16/2000 z  dnia 03 października 2000 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  treść

 

Zarządzenie nr 17/2000 z dnia 10 października 2000 roku w sprawie wydzielenia grupy operacyjnej odpowiedzialnej za przebieg treningu „Akcji kurierskiej”. Na podstawie planu zasadniczych przedsięwzięć w dziedzinie obronności na 2000 rok. W celu przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na administrowanym terenie. treść

 

Zarządzenie nr 19/2000 z dnia 18  grudnia 2000 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji