Uchwała Nr XLVII/341/06 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 3 października 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. treść

Uchwała Nr L/357/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

Uchwała Nr L/358/13 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie opłat za zajęcie 1mpasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Gminy Baranów Sandomierski. treść

Uchwała Nr LXIV/445/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015. treść

Uchwała Nr LXIV/446/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. treść 

Uchwała Nr XXXIII/234/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. treść

Uchwała Nr VIII/39/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 26 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr LII/405/10 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad ustalenia poboru i wysokości opłaty targowej na terenie miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Uchwała Nr XIII/71/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie poboru podatków w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. treść

Uchwała Nr XXII/148/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. treść

Uchwała Nr VI/20/11 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Baranów Sandomierski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. treść

Uchwała Nr XXIV/163/12 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM  z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji