Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

29.11.2022r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Skopanie. treść

03.11.2022r.

Ogłoszenie o naborze  wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. – treść

27.10.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

26.09.2022r.

Wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Marki. treść

23.06.2022r.

Informacja Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno- projektowych ,,GEOMIAR” Sp. z o.o. treść

27.04.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz statystycznej liczby dzieci. treść

24.02.2022r.

Ogłaszanie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

25.01.2022r.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Baranów Sandomierski na rok szkolny 2022/2023.

Uchwała Nr XXXVII/287/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. treść

Uchwała Nr XXXVII/288/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski.

terminy rekrutacji do kl.I SP

terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziału przed.

18.01.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 oraz statystycznej liczby dzieci. treść


25.11.2021r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

29.10.2021r.

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2021. treść

16.08.2021r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

16.08.2021r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

16.08.2021r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

12.05.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje o zamiarze sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w Siedleszczanach, które są własnością Gminy Baranów Sandomierski. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
12.05.2021
Data publikacji
12.05.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
29.11.2022, 09:08 Kamila Leśniak
29.11.2022, 08:42 Kamila Leśniak
03.11.2022, 14:31 Magdalena Kosztur
03.11.2022, 14:31 Magdalena Kosztur
27.10.2022, 13:11 Magdalena Kosztur
26.09.2022, 12:31 Kamila Leśniak
23.06.2022, 09:45 Magdalena Kosztur
27.04.2022, 09:01 Magdalena Kosztur
24.02.2022, 13:28 Magdalena Kosztur
25.01.2022, 10:12 Magdalena Kosztur
25.01.2022, 10:12 Magdalena Kosztur
25.01.2022, 10:10 Magdalena Kosztur
18.01.2022, 09:07 Magdalena Kosztur
25.11.2021, 08:22 Magdalena Kosztur
29.10.2021, 12:36 Magdalena Kosztur
16.08.2021, 14:52 Jakub Marek
16.08.2021, 14:51 Jakub Marek
12.05.2021, 10:21 Magdalena Kosztur
12.05.2021, 10:20 Magdalena Kosztur
12.05.2021, 10:01 Jakub Marek