I Kwartał

 • Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 Rb- NDS
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 – Rb-28
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 – Rb-27Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – I kwartał 2022 – Rb-Z
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – I kwartał 2022 – Rb-N

II Kwartał 

 • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku – Rb-Z
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku – Rb-27S
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku – Rb-28S
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku – Rb-N
 • Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku  roku do dnia 30 czerwca 2022 roku – Rb-NDS

III Kwartał

 • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku – Rb-Z
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2022 roku – Rb-27S
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2022 roku – Rb-28S
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku – Rb-N
 • Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku  roku do dnia 30 września 2022 roku – Rb-NDS

IV Kwartał

 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – Rb-27S
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – Rb-28S
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku – Rb-N
 • Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – Rb-NDS
 • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku Rb-Z

 

Informacja za rok 2022treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
28.04.2022
Data publikacji
28.04.2022
Data modyfikacji Autor modyfikacji
31.05.2023, 14:31 Magdalena Pluta
31.05.2023, 14:30 Magdalena Pluta
31.03.2023, 09:56 Magdalena Pluta
30.03.2023, 14:57 Magdalena Pluta
03.03.2023, 13:32 Magdalena Pluta
03.03.2023, 13:25 Magdalena Pluta
07.09.2022, 12:18 Jakub Marek
07.09.2022, 12:17 Jakub Marek
07.09.2022, 12:13 Jakub Marek
28.04.2022, 09:30 Magdalena Pluta
28.04.2022, 09:30 Magdalena Pluta
28.04.2022, 09:30 Magdalena Pluta
28.04.2022, 09:30 Magdalena Pluta
28.04.2022, 09:29 Magdalena Pluta
28.04.2022, 09:23 Magdalena Pluta