W dniu 23 września 2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji Art. 6 ust. 3 w/w Ustawy w zakresie dostepności informacyjno-komunikacyjnej.

W związku z powyższym informujemy Mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, że materiał wideo z sesji Rady Miejskiej będzie publikowany z opóźnieniem.
Opóźnienie wynika z konieczności dostosowania nagrań do potrzeb osób słabosłyszących i niesłyszących.

Serwis informacyjny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim e-sesja

Sesje Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim- youtube

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji