• Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku – Rb-Z
  • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku – Rb-27S
  • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku – Rb-28S
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku – Rb-N
  • Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku  roku do dnia 30 czerwca 2022 roku – Rb-NDS
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
07.09.2022
Data publikacji
07.09.2022
Data modyfikacji Autor modyfikacji
07.09.2022, 13:08 Kamila Sabo
07.09.2022, 13:07 Kamila Sabo
07.09.2022, 12:12 Jakub Marek