Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia 2016 – Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia 2016 – Rb-28S

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – okres sprawozdawczy: wg stanu na koniec IV kwartału 2016 – Rb-N

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia 2016 – Rb-NDS

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – okres sprawozdawczy: wg stanu na koniec 2016 roku – Rb-Z

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku) plik

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji