Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 Rb- NDS

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020 – Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020 – Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – III kwartał 2020 – Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – I kwartał 2018 – Rb-N

Informacja treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
20.05.2021, 10:33 Magdalena Pluta