Zarządzenie nr 208/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługowa w miejscowości Wola Baranowska. treść

 

Zarządzenie nr 207/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 206/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. treść 

 

Zarządzenie nr 205/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 204/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2022 roku. treść

 

Zarządzenie nr 203/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg. treść

 

Zarządzenie nr 202/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 201/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 200/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 199/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 198/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 197/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 196/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 195/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie4 zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 193/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 192/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 191/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021r. treść

 

Zarządzenie nr 190/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji I Dróg. treść

 

Zarządzenie nr 189/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 188/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 187/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 186/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 185/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 184/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 183/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 182/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu pn. ,,Aktywna Tablica” finansowanego ze środków Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024. treść

 

Zarządzenie nr 181/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I-go przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Skopaniu, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze II-go przetargu. treść

 

Zarządzenie nr 180/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I-go przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Skopaniu, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze II-go przetargu. treść

 

Zarządzenie nr 179/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 178/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 177/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 176/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach powiatowego i wojewódzkiego treningu SWA jako elementu ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. ,,PATROL-21”. treść

 

Zarządzenie nr 175/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 174/2021 z dnia 15 listopada 2021 w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 173/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 172/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 171/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 170/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 169/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 168/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego  Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 167/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 166/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 165/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 164/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 163/2021 z dnia 28 października 2021 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 162/2021 z dnia 27 października 2021 roku zmieniające Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 161a /2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 161/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”. treść

 

Zarządzenie nr 160/2021 z dnia 22 października w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. treść

 

Zarządzenie nr 159/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie polityki rachunkow9ości i planu kont dla projektu ,,laboratoria przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 158/2021 z dnia 21 października w sprawie powołania składu Osobow3ego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 157/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 156a/2021 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny przydatności składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego. treść

 

Zarządzenie nr 156/2021 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 155/2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 154/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 153/2021 z dnia 8 października 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 152/2021 z dnia 8 października 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 151/2021 z dnia 6 października 2021 roku w sprawie ogłosze4nia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 150/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia finansowego Urzędu Miasta i Gminy baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 149/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 148/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 147/2021 z dnia 28 września w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 146/2021 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 145/2021 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowań oraz wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w Siedleszczanach. treść

 

Zarządzenie nr 144/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Siedleszczany, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 143/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 142/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia IV ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 141/2021 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 140/2021 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 139/2021 z dnia 9 września 2021 roku w sprawi ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne z odtworzeniem małej retencji. treść

 

Zarządzenie nr 138/2021 z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 147 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Gmina Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 137/2021 z dnia 9 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 136/2021 z dnia 6 września 2021 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 135/2021 z dnia 1 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 134/2021 z dnia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 133/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 132/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 131/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego położonego w miejscowości Siedleszczany, stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 130/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 129/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 128/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  gruntowej, niezabudowanej, położonej w Siedleszczanach, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Zarządzenie nr 127/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 126/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 125/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 124/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 123/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 122/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 121/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 120/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta i Gminy oraz na terenie miasta Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 119/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2022r. treść

 

Zarządzenie nr 118/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2021 roku. treść

 

Zarządzenie nr 117/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. treść

 

Zarządzenie nr 116/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 115/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 114/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 113/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 112/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powierzenia pełni9enia obowiązków Kierownika Środowiskowego  Domu Samopomocy w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 111/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 109/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 108/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na najem lokalu użytkowego składającego się z odrębnych pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 442,94m² znajdujących się na II pietrze w budynku ośrodka zdrowia w Baranowie Sandomierskim przy ul. Zamkowej 24, 39-450 Baranów Sandomierski zlokalizowanego na cz. dz. ewid. 327/19 wraz z powierzchnią przynależnego gruntu w niewydzielonej części 190,00 m². treść

 

Zarządzenie nr 107/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 106/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 105/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie polityki rachunkowości i polanu kont dla projektu pn.: ,,Promocja szczepień przeciw COVID-19”. Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U. z 2021 r. poz. 217) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 342). treść

 

Zarządzenie nr 104/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego położonego w miejscowości Siedleszczany, stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 103/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie zasad korzystania z sal lekcyjnych funkcjonujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 102/2021 z dnia

 

Zarządzenie nr 101/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 100/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 99/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 98/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 97/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. Posiłek w szkole i w domu dofinansowanego ze środków Podkarpackiego Kuratora Oświaty. treść

 

Zarządzenie nr 96/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 95/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 94/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 93/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

 

Zarządzenie nr 92/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 91/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowe4j, niezabudowanej, położonej w miejscowości Siedleszczany, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 90/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiących własn9osć Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 89/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 88/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 87/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 86/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie powołania  Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 85/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Siedleszczanach, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Zarządzenie nr 84/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 83/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski.  treść

 

Zarządzenie nr 82/2021 z dnia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 81/2021 z dnia 31 maja 2021 r5oku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 31 maja w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 79/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 78/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego. treść

 

Zarządzenie nr 77/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 76/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie  ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne i rekreacyjne. treść

 

Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych. treść

 

Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 26 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt silnikowy eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Dąbrowicy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na ,,Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2021 roku” przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. treść

 

Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść 

 

Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przejęcia lokali mieszkalnych|; nr 1 i 2 położonych w budynku, przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1 w Skopaniu wraz z pomieszczeniami przynależnymi. treść

 

Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji. treść

 

Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do otwarcia lokalu mieszkalnego nr 4 w miejscowości Baranów Sandomierski, przy ul. Zamkowej 23 oraz jego opróżnienia i zabezpieczenia rzeczy ruchomych dotychczasowego najemcy. treść

 

Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie polityki rachunkowości  i planu kont dla projektu pn.: ,,Remont kapliczki Dąbrowicy”. Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz.217) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 202 r. poz. 342). treść

 

Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 31.03.2021r. w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. treść

 

Zarządzenie nr 50a/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Siedleszczany, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść 

 

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieog4raniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska s5tanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok, polegających na rozdysponowaniu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. treść

 

Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu pn. ,,Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefoniczna punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoC-2”. Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz.217) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 202 r. poz. 342). treść

 

Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. treść

 

Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej. treść

 

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz informacji o stanie mienia za 2020 rok. treść

 

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść 

 

Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów Gminy na cele rolne oraz sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. treść

 

Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Dymitrowie Dużym w celu przeprowadzenia w dniu 14 marca 2021 roku wyborów Sołtysa w miejscowości Dymitrów Duzy na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Dymitrów Duży na terenie Gminy Baranów Sandomierski zarządzonych na dzień 14 marca 2021 roku. treść 

 

Zarządzenie nr 30/2021 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Dymitrów Duży na terenie Gminy Baranów Sandomierski zarządzonych na dzień 14 marca 2021 roku. treść

 

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy baranów Sandomierski do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w roku 2021. treść

 

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 22/2021  z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia IV ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 21/2021  z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 20/2021  z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Dymitrów Duży w Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 19/2021  z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 18/2021  z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierki na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 17/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 16/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 15/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 14/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 13/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 12/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 11/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 20.01.2021r. w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne, rolne z odtworzeniem małej retencji i rekreacyjne. treść

 

Zarządzenie nr 10a/2021  z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść 

 

Zarządzenie nr 10/2021  z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 9/2021  z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2021 roku. treść

 

Zarządzenie nr 8/2021  z dnia 25 stycznia  2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 7/2021  z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego. treść

 

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele: rolne, rolne
z odtworzeniem małej retencji i rekreacyjne. treść

 

Zarządzenie nr 5/2021  z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 4/2021  z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 3/2021  z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 2/2021  z dnia  8 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych. treść

 

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Sławomir Kaptur
Data wytworzenia
19.04.2021
Data publikacji
19.04.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
12.01.2022, 11:40 Magdalena Kosztur
11.01.2022, 14:42 Magdalena Kosztur
11.01.2022, 11:34 Magdalena Kosztur
11.01.2022, 11:34 Magdalena Kosztur
04.01.2022, 13:11 Magdalena Kosztur
04.01.2022, 11:45 Magdalena Kosztur
04.01.2022, 11:44 Magdalena Kosztur
04.01.2022, 10:35 Magdalena Kosztur
04.01.2022, 09:40 Magdalena Kosztur
31.12.2021, 13:00 Magdalena Kosztur
31.12.2021, 12:59 Magdalena Kosztur
31.12.2021, 10:27 Magdalena Kosztur
31.12.2021, 10:24 Magdalena Kosztur
28.12.2021, 13:29 Magdalena Kosztur
28.12.2021, 12:58 Magdalena Kosztur
28.12.2021, 11:40 Magdalena Kosztur
23.12.2021, 12:56 Magdalena Kosztur
23.12.2021, 09:13 Magdalena Kosztur
21.12.2021, 15:27 Magdalena Kosztur
17.12.2021, 09:10 Magdalena Kosztur
16.12.2021, 12:25 Magdalena Kosztur
16.12.2021, 10:05 Magdalena Kosztur
10.12.2021, 14:23 Magdalena Kosztur
10.12.2021, 11:18 Magdalena Kosztur
10.12.2021, 09:57 Magdalena Kosztur
10.12.2021, 09:54 Magdalena Kosztur
06.12.2021, 14:28 Magdalena Kosztur
06.12.2021, 13:57 Magdalena Kosztur
06.12.2021, 13:52 Magdalena Kosztur
06.12.2021, 13:50 Magdalena Kosztur
06.12.2021, 13:45 Magdalena Kosztur
06.12.2021, 13:12 Magdalena Kosztur
06.12.2021, 13:08 Magdalena Kosztur
06.12.2021, 11:43 Magdalena Kosztur
06.12.2021, 11:43 Magdalena Kosztur
06.12.2021, 11:41 Magdalena Kosztur
01.12.2021, 12:14 Magdalena Kosztur
22.11.2021, 14:05 Magdalena Kosztur
22.11.2021, 09:40 Magdalena Kosztur
18.11.2021, 10:29 Magdalena Kosztur
17.11.2021, 10:19 Magdalena Kosztur
15.11.2021, 12:14 Magdalena Kosztur
05.11.2021, 10:22 Magdalena Kosztur
04.11.2021, 08:27 Magdalena Kosztur
02.11.2021, 15:03 Magdalena Kosztur
02.11.2021, 10:43 Magdalena Kosztur
02.11.2021, 10:40 Magdalena Kosztur
02.11.2021, 10:38 Magdalena Kosztur
02.11.2021, 10:26 Magdalena Kosztur
02.11.2021, 08:30 Magdalena Kosztur
15.10.2021, 14:13 Magdalena Kosztur
14.10.2021, 09:26 Magdalena Kosztur
12.10.2021, 11:08 Magdalena Kosztur
11.10.2021, 14:24 Magdalena Kosztur
11.10.2021, 14:22 Magdalena Kosztur
11.10.2021, 14:18 Magdalena Kosztur
06.10.2021, 08:15 Magdalena Kosztur
04.10.2021, 09:23 Magdalena Kosztur
09.09.2021, 14:51 Magdalena Kosztur
09.09.2021, 11:25 Magdalena Kosztur
09.09.2021, 11:17 Magdalena Kosztur
08.09.2021, 15:22 Magdalena Kosztur
08.09.2021, 15:21 Magdalena Kosztur
08.09.2021, 15:09 Magdalena Kosztur
06.09.2021, 10:19 Magdalena Kosztur
01.09.2021, 13:51 Magdalena Kosztur
23.08.2021, 15:29 Magdalena Kosztur
12.08.2021, 11:34 Magdalena Kosztur
04.08.2021, 09:28 Magdalena Kosztur
03.08.2021, 08:36 Magdalena Kosztur
03.08.2021, 08:35 Magdalena Kosztur
03.08.2021, 08:17 Magdalena Kosztur
03.08.2021, 08:09 Magdalena Kosztur
03.08.2021, 08:02 Magdalena Kosztur
02.08.2021, 15:37 Magdalena Kosztur
02.08.2021, 15:16 Magdalena Kosztur
02.08.2021, 15:10 Magdalena Kosztur
02.08.2021, 14:59 Magdalena Kosztur
22.07.2021, 15:34 Magdalena Kosztur
22.07.2021, 15:33 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:14 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:13 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:12 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:10 Magdalena Kosztur
13.07.2021, 12:04 Magdalena Kosztur
13.07.2021, 11:02 Magdalena Kosztur
13.07.2021, 10:46 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:55 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:46 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:45 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:39 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:38 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:22 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:20 Magdalena Kosztur
21.05.2021, 14:17 Magdalena Kosztur
21.05.2021, 13:04 Magdalena Kosztur
20.05.2021, 08:55 Magdalena Kosztur
19.05.2021, 10:20 Magdalena Kosztur
19.05.2021, 10:11 Magdalena Kosztur
19.05.2021, 10:10 Magdalena Kosztur
19.05.2021, 10:08 Magdalena Kosztur
19.05.2021, 10:07 Magdalena Kosztur
17.05.2021, 12:01 Magdalena Kosztur
17.05.2021, 11:58 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 14:06 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 13:59 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 13:54 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 12:47 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 12:46 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 09:55 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 09:48 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 09:23 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 09:07 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 08:46 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 08:36 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 08:02 Magdalena Kosztur
19.04.2021, 13:46 Sławomir Kaptur