Zarządzenie nr 106/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 105/2021 z dnia

 

Zarządzenie nr 104/2021 z dnia

 

Zarządzenie nr 103/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie zasad korzystania z sal lekcyjnych funkcjonujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 102/2021 z dnia

 

Zarządzenie nr 101/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 100/2021 z dnia

 

Zarządzenie nr 99/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 98/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 97/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. Posiłek w szkole i w domu dofinansowanego ze środków Podkarpackiego Kuratora Oświaty. treść

 

Zarządzenie nr 96/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 95/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 94/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 93/2021 z dnia

 

Zarządzenie nr 92/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 91/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowe4j, niezabudowanej, położonej w miejscowości Siedleszczany, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 90/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiących własn9osć Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 89/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 88/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 87/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 86/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie powołania  Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 85/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Siedleszczanach, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Zarządzenie nr 84/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 83/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski.  treść

 

Zarządzenie nr 82/2021 z dnia z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 81/2021 z dnia 31 maja 2021 r5oku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 80/2021 z dnia 31 maja w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 79/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 78/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego. treść

 

Zarządzenie nr 77/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 76/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 75/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie  ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne i rekreacyjne. treść

 

Zarządzenie nr 73/2021 z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych. treść

 

Zarządzenie nr 72/2021 z dnia 26 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęt silnikowy eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 71/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 70/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Dąbrowicy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 67/2021 z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 66/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na ,,Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2021 roku” przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. treść

 

Zarządzenie nr 65/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść 

 

Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 63/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 62/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przejęcia lokali mieszkalnych|; nr 1 i 2 położonych w budynku, przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1 w Skopaniu wraz z pomieszczeniami przynależnymi. treść

 

Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji. treść

 

Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 57/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 56/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do otwarcia lokalu mieszkalnego nr 4 w miejscowości Baranów Sandomierski, przy ul. Zamkowej 23 oraz jego opróżnienia i zabezpieczenia rzeczy ruchomych dotychczasowego najemcy. treść

 

Zarządzenie nr 55/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie polityki rachunkowości  i planu kont dla projektu pn.: ,,Remont kapliczki Dąbrowicy”. Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz.217) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 202 r. poz. 342). treść

 

Zarządzenie nr 54/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 53/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 31.03.2021r. w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. treść

 

Zarządzenie nr 50a/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Siedleszczany, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść 

 

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieog4raniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska s5tanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok, polegających na rozdysponowaniu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. treść

 

Zarządzenie nr 45/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu pn. ,,Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefoniczna punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoC-2”. Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz.217) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 202 r. poz. 342). treść

 

Zarządzenie nr 44/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. treść

 

Zarządzenie nr 43/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej. treść

 

Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 41/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz informacji o stanie mienia za 2020 rok. treść

 

Zarządzenie nr 40/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 39/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść 

 

Zarządzenie nr 38/2021 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów Gminy na cele rolne oraz sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 37/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. treść

 

Zarządzenie nr 36/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 34/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Dymitrowie Dużym w celu przeprowadzenia w dniu 14 marca 2021 roku wyborów Sołtysa w miejscowości Dymitrów Duzy na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Dymitrów Duży na terenie Gminy Baranów Sandomierski zarządzonych na dzień 14 marca 2021 roku. treść 

 

Zarządzenie nr 30/2021 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Dymitrów Duży na terenie Gminy Baranów Sandomierski zarządzonych na dzień 14 marca 2021 roku. treść

 

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy baranów Sandomierski do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w roku 2021. treść

 

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 22/2021  z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia IV ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 21/2021  z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 20/2021  z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Dymitrów Duży w Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 19/2021  z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 18/2021  z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierki na 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 17/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 16/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 15/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 14/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 13/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 12/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 11/2021  z dnia 3 lutego 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 20.01.2021r. w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne, rolne z odtworzeniem małej retencji i rekreacyjne. treść

 

Zarządzenie nr 10a/2021  z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść 

 

Zarządzenie nr 10/2021  z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 9/2021  z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2021 roku. treść

 

Zarządzenie nr 8/2021  z dnia 25 stycznia  2021 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 7/2021  z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego. treść

 

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele: rolne, rolne
z odtworzeniem małej retencji i rekreacyjne. treść

 

Zarządzenie nr 5/2021  z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 4/2021  z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 3/2021  z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 2/2021  z dnia  8 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych. treść

 

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Sławomir Kaptur
Data wytworzenia
19.04.2021
Data publikacji
19.04.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
22.07.2021, 15:34 Magdalena Kosztur
22.07.2021, 15:34 Magdalena Kosztur
22.07.2021, 15:33 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:14 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:13 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:12 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:10 Magdalena Kosztur
13.07.2021, 12:04 Magdalena Kosztur
13.07.2021, 11:02 Magdalena Kosztur
13.07.2021, 10:46 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:55 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:46 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:45 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:39 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:38 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:22 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 12:20 Magdalena Kosztur
21.05.2021, 14:17 Magdalena Kosztur
21.05.2021, 13:04 Magdalena Kosztur
20.05.2021, 08:55 Magdalena Kosztur
19.05.2021, 10:20 Magdalena Kosztur
19.05.2021, 10:11 Magdalena Kosztur
19.05.2021, 10:10 Magdalena Kosztur
19.05.2021, 10:08 Magdalena Kosztur
19.05.2021, 10:07 Magdalena Kosztur
17.05.2021, 12:01 Magdalena Kosztur
17.05.2021, 11:58 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 14:06 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 13:59 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 13:54 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 12:47 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 12:46 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 09:55 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 09:48 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 09:23 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 09:07 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 08:46 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 08:36 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 08:02 Magdalena Kosztur
19.04.2021, 13:46 Sławomir Kaptur