KOMISJA REWIZYJNA
IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1.Henryk Róg Przewodniczący
2.Mirosław Serwan Z-ca Przewodniczącego
3. Ryszard Jarzebski Członek
4. Tadeusz Kaczak Członek
5. Łukasz Sipiora Członek
KOMISJA BUDŻETU
IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Anna Marchewicz Przewodniczący
2. Teresa Mazur Z-ca Przewodniczącego
3. Henryk Róg Członek
4. Edward Rusin Członek
5. Janusz Wilk Członek
KOMISJA OŚWIATY
IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Ryszard Jarzębski Przewodniczący
2. Jan Lis Z-ca Przewodniczącego
3. Mariusz Białek Członek
4. Waldemar Chwieja Członek
5. Barbara Grott Członek
KOMISJA ROLNICTWA
IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Tadeusz Kaczak Przewodniczący
2. Łukasz Sipiora Z-ca Przewodniczącego
3. Waldemar Chwieja Członek
4. Jan Lis Członek
5. Mirosław Serwan Członek
6. Waldemar Stępień Członek
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
1. Teresa Mazur Przewodniczący
2. Mariusz Białek Z-ca Przewodniczącego
3. Barbara Grott Członek
4. Anna Marchewicz Członek
5. Waldemar Stępień Członek

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji