Zarządzenie nr 1/2004 z dnia 06 stycznia 2004 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 2/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska. treść

 

Zarządzenie nr 3/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica. treść

 

Zarządzenie nr 4/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. 2981/2 o pow. 144 m2, położonej w miejscowości Wola Baranowska. treść

 

Zarządzenie nr 5/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. 1954 o pow. 1600 m2, położonej w miejscowości Dąbrowica. treść

 

Zarządzenie nr 6/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego, nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica/zwałowisko/ treść

 

Zarządzenie nr 7/2004 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 8/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 9/2004 z dnia 02 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 10/2004 z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 11/2004 z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Dymitrów Duży.  treść    

 

Zarządzenie nr 12/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku korzystania z programów komputerowych. treść

 

Zarządzenie nr 13/2004 z dnia 16 luty 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 14/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Dymitrów Duży. treść

 

Zarządzenie nr 15/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji. treść

 

Zarządzenie nr 16/2004 z dnia 8 marca 2004 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2003 rok. treść

 

Zarządzenie nr 17/2004 z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 18/2004 z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2004 rok. treść

 

Zarządzenie nr 19/2004 z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 20/2004 z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 21/2004 z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 22/2004 z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 23/2004 z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 24/2004 z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 25/2004 z dnia 24 marca w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska. treść

 

Zarządzenie nr 26/2004 z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 27/2004 z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 28/2004 z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 29/2004 z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 30/2004 z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2004 rok. treść

 

Zarządzenie nr 31/2004 z dnia 01 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 32/2004 z dnia 02 kwietnia 2004 roku  w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 33/2004 z dnia 02 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 34/2004 z dnia 02 kwietnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 35/2004 z dnia 02 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 36/2004 z dnia 02 kwietnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych w miejscowości Ślęzaki. treść

 

Zarządzenie nr 37/2004 z dnia 02 kwietnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej  w miejscowości Skopanie. treść

 

Zarządzenie nr 38/2004 z dnia 05 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 39/2004 z dnia 05 kwietnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Durdy. treść

 

Zarządzenie nr 40/2004 z dnia 07 kwietnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa w sołectwie Dąbrowica. treść

 

Zarządzenie nr 41/2004 z dnia 07 marca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 42/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 43/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 44/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 45/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 46/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane w 2004 roku. treść

 

Zarządzenie nr 47/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2004 roku. treść

 

Zarządzenie nr 49/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia w dniu 9 maja 2004 roku wyborów sołtysa w sołectwie Dąbrowica. treść

 

Zarządzenie nr 50/2004 z dnia 04 maja 2004 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. treść

 

Zarządzenie nr 51/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 52/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 52a/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w 2004 roku. treść

 

Zarządzenie nr 53/2004 z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 54/2004 z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż gruntu w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 55/2004 z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku. treść

 

Zarządzenie nr 56/2004 z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 57/2004 z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2004 rok. treść

 

Zarządzenie nr 58/2004 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 59/2004 z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 60/2004 z dnia 09 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 12 i 13 czerwca 2004 r. w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. treść

 

Zarządzenie nr 61/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 62/2004 z dnia 21 czerwca 20014 roku w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego. treść

 

Zarządzenie nr 63/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 64/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 65/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego, nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych /oczka wodne/, położonych w miejscowości Skopanie. treść

 

Zarządzenie nr 66/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 67/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 68/2004 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Wola Baranowska. treść

 

Zarządzenie nr 69/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 70/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 71/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2004 rok. treść

 

Zarządzenie nr 72/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 73/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 74/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w prawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w 2004 roku. treść

 

Zarządzenie nr 75/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 18/2004 z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2004 rok.  treść

 

Zarządzenie nr 76/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” robót związanych z przebudową drogi gminnej „TRAWERS I” w miejscowości Dymitrów Mały w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 77/2004 z dnia 02 lipca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 78/2004 z dnia 02 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 79/2004 z dnia 02 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 81/2004 z dnia 09 lipca 2004 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 82/2004 z dnia 09 lipca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w sołectwie Dąbrowica w związku z wyborem na sołtysa sołectwa Pana Stanisława Urbaniak. treść

 

Zarządzenie nr 83/2004 z dnia 09 lipca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 84/2004 w sprawie powołania Komisji do przejęcia lokalu w Dymitrowie Małym. treść

 

Zarządzenie nr 85/2004 z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji. treść

 

Zarządzenie nr 86/2004 w sprawie zmian w budżecie. treść

 

Zarządzenie nr 87/2004 z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 88/2004 z dnia 02 sierpnia 2004 roku powołania Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej po przejściu fali powodziowej w dniach 30 lipca 2004 r. do 02.08.2004 r. na rzekach: Wiśle, Babulówce i Trześniówce. treść

 

Zarządzenie nr 89/2004 z dnia 02 sierpnia 2004 roku w sprawie składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Firmę Transportowo Handlową- B. Myszka robót związanych z odbudową drogi gminnej „Łowicz” w miejscowości Dymitrów Duży w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 90/2004 z dnia 05 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w 2004 roku. treść

 

Zarządzenie nr 91/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie  powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. treść

 

Zarządzenie nr 92/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych. treść

 

Zarządzenie nr 93/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Zakład Usług Budowlanych i Handlowych „SMYKlA” Wola Baranowska ul. Szczepanie 8 robót związanych z „Budowa Domu Ludowego i Remizy OSP w Dymitrowie Dużym- I etap- fundamenty”. treść

 

Zarządzenie nr 94/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 94A/2004  z dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2004 roku. treść

 

Zarządzenie nr 95/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 96/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim Pani mgr Eugenii Kołek. treść

 

Zarządzenie nr 97/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skopaniu Pani mgr Marzennie Lasek. treść

 

Zarządzenie nr 98/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w prawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skopaniu Pani mgr Kazimierze Gilarskiej. treść

 

Zarządzenie nr 99/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Woli Baranowskiej Pani mgr Józefie Partyka. treść

 

Zarządzenie nr 100/2004 z dnia 01 września 2004 roku w sprawie opracowania materiałów o projektu budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2005. treść

 

Zarządzenie nr 101/2004 z dnia 03 września 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 102/2004 z dnia 06 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 103/2004 z dnia 06 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 104/2004 z dnia 06 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 105/2004 w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż działki przy ul. Mickiewicza. treść

 

Zarządzenie nr 106/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  treść

 

Zarządzenie nr 107/2004 z dnia 07 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim na 2004 rok. treść

 

Zarządzenie nr 108/2004 z dnia 08 września 2004 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 11 i 12 września 2004 r. w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP zarządzonymi na dzień 12 września 2004 r. treść

 

Zarządzenie nr 109/2004 z dnia 06 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go, pisemny przetarg,   nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 110/2004 z dnia 06 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  treść

 

Zarządzenie nr 111/2004 z dnia 9  września 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na rozbiórkę tzw. Starej Remizy OSP w Durdach. treść

 

Zarządzenie nr 112/2004 z dnia 09 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na rozbiórkę tzw.: „starej” Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Durdach stanowiącej: własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 113/2004 z dnia 07 września 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem robót: modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dymitrowie Małym ( po zakładach mięsnych NISKO) zgodnie z umową nr 68/2004. treść

 

Zarządzenie nr 114/2004 z dnia 14 września 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 115/2004 z dnia 15 września 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „HYDROBUD” z/s 39-451 Skopanie 296 robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych „JAROSY” w miejscowości Ślęzaki realizowanej przy udziale środków FOGR. treść

 

Zarządzenie nr 116/2004 z dnia 13 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 117/2004 z dnia 13 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego,   nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 118/2004 z dnia 13 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia II-go, ustnego,   nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanych, położonych w miejscowości Ślęzaki, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 119/2004 z dnia 20 września 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Janusz Madej, Andrzej Babirecki 39-400 Tarnobrzeg ul. Konfederacji Dzikowskiej 7/55 robót związanych z remontem pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego w Skopaniu realizowanych ze środków gminnych. treść

 

Zarządzenie nr 120/2004 z dnia 22 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Zarządzenie nr 121/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru lokalu mieszkalnego w budynku po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 123/2004 z dnia 22 września 2004 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia „Gminnego Ćwiczenia Zgrywającego Organy i Siły Ratownicze. treść

 

Zarządzenie nr 124/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Firmę „Rezolut” Jan Grochowicz, 39-450 Baranów Sandomierski Siedleszczany 90, robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń klatek schodowych ponad barierkami w szkołach na terenie miejscowości: Baranów Sandomierski, Skopanie, Ślęzaki, Wola Baranowska, realizowanych ze środków gminnych. treść

 

Zarządzenie nr 125/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2004 rok. treść

 

Zarządzenie nr 126/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim na 2004 rok. treść

 

Zarządzenie nr 127/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego,   nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 128/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 129/2004 z dnia 07wrześnuia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 130/2004 z dnia 01 października 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 131/2004 z dnia 11 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego, nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych /zbiorniki wodne/, położonych w miejscowości Dymitrów Duży. treść

 

Zarządzenie nr 132/2004 z dnia 11 października 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 132a/2004 z dnia 11 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego,   nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 133/2004 z dnia 11 października 2004 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego- zapobiegania patologii w środowisku lokalnym „Mini Centrum Sportu”. treść

 

Zarządzenie nr 134/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 135/2004 w sprawie zmian w budżecie. treść

 

Zarządzenie nr 136/2004 z dnia 22 października 2004 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania. treść

 

Zarządzenie nr 137/2004 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzew z lasu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 139/2004 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Instalatorstwo Elektryczne i Pomiary Władysław Kaczak, 39-450 Baranów Sandomierski Suchorzów 41 robót związanych z wykonaniem  dobudowy oświetlenia ulicznego w Suchorzowie, zgodnie z umową 106/2004, realizowanych ze środków gminnych. treść

 

Zarządzenie nr 140/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Z. U. H  PLASTMET c.o., wod-kan. I gaz Czesława Senejko 39-451 Skopanie Knapy 98, robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. w mieszkaniu służbowym Domu Nauczyciela w Ślęzakach, realizowanych ze środków gminnych. treść

 

Zarządzenie nr 141/2004 z dnia 06 listopada 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego,   nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomość gruntową, niezabudowaną, stanowiącą mienie Gminy Baranów Sandomierski, położoną w miejscowości Suchorzów, oznaczoną numerem ewidencyjnym 1113 o powierzchni 100 m2 oraz powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 142/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2005 rok. treść

 

Zarządzenie nr 143/2004 z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski położonej w miejscowości Dąbrowica. treść

 

Zarządzenie nr 144/2004 z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 145/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 146/2004 z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie. treść

 

Zarządzenie nr 147/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Zarządzenie nr 148/2004 z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 149/2004 z dnia 12 czerwca 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem robót: dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego w Dymitrowie Dużym. treść

 

Zarządzenie nr 150/2004 z dnia 12 czerwca 2004 roku w  związku ze zgłoszeniem zakończenia robót: dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego I Etap w Siedleszczanach zgodnie z umową nr 134/2004. treść

 

Zarządzenie nr 151/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 152/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Wola Baranowska. treść

 

Zarządzenie nr 153/2004 z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: ENERGOPOL TRADE TARNOBRZEG-Budowa Sali Wychowania Fizycznego w Skopaniu Osiedlu. treść

 

Zarządzenie nr 154/2004 z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie. treść

 

Zarządzenie nr 155/2004 z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budźecie.  treść

 

Zarządzenie nr 156/2004 z dnia10 grudnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 157/2004 z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie Komisji Przetargowej- Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 158/2004 z dnia 12 grudnia 2004 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Usługi Budowlano Montażowe i Nadzór Dariusz Kucharczyk Bogoria 43- Murowanie ścian wieży i garaży przy budowie Domu Ludowego i Remizy OSP w Dymitrowie Dużym. treść

 

Zarządzenie nr 159/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 160/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim na 2004 rok. treść

 

Zarządzenie nr 161/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim na 2004 rok. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji