prmbs – Plan rozwoju miasta Baranów Sandomierski
srmigbs – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
siirsiwbs20072013 – Strategia Informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Baranowie Sandomierskim na lata 2007 – 2013
suizp – Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego
png – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski
sr- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2016-2022
srps – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2028
uu-k – Układ Urbanistyczno Krajobrazowy miasta Baranowa Sandomierskiego
SZIT TOF – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego
PZE – planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Baranów Sandomierski
GPR – Gminny Program Rewitalizacji

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
05.02.2024, 09:20 Jolanta Koper
05.02.2024, 09:18 Jolanta Koper
05.02.2024, 09:18 Jolanta Koper
05.02.2024, 09:17 Jolanta Koper
16.05.2023, 11:30 Jakub Marek
16.05.2023, 11:29 Jakub Marek