Zarządzenia 2020

Zarządzenie nr 218/2020  z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji mającej na celu dokonanie weryfikacji zasadności roszczeń mieszkańców dot. nieuporządkowania terenu posesji po budowie kanalizacji sanitarnej. treść

Zarządzenie nr 217/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami. treść

Zarządzenie nr 216/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 215/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 214/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Durdy, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 213/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 212/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Dąbrowicy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II  przetargu ustnego nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 211/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetagowej. treść

Zarządzenie nr 210/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 209/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. treść

Zarządzenie nr 208/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 207/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 206a/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 206/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 205/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 204/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku  w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 203/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku  w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla pracowników Urzędu miasta i gminy baranów Sandomierski za wykorzystanie prywatnych materiałów biurowych, niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. treść

Zarządzenie nr 202/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku  w sprawie prawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 201/2020 z dnia 27 listopada 20220 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 200/2020 z dnia 27 listopada 20220 roku w sprawie powołania skłądu osobowegoKomisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 199/2020 z dnia 26 listopada 20220 roku w sprawie przekazania na rzecz Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim środka trwałego- samochodu osobowego m-ki Ford Transit o numerze rejestracyjnym RTA 20 900. treść

Zarządzenie nr 198/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Uzyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 197/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 196/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu nieruchomosci gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 195/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 194/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 193/2020  z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 192/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 191/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2021r. treść

Zarządzenie nr 190/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Gminnej Akademii Sportu w Branowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. treść

Zarządzenie nr 189/2020 z dnia 09 listopada 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 187/2020 z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 186/2020 z dnia 30 październik 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzedu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania sprawa z zakresu administracji publicznej.  treść

Zarządzenie nr 185/2020 z dnia 30 październik 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 184/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 183/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 182/2020 z dnia 29 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 167/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 09.10.2020r. w sprawie ogłoszenia ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. treść

Zarządzenie nr 181/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 180/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 179/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 178/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 15/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

Zarządzenie nr 177/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie przyjęcia instrukcji COVID – 19 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej. treść

Zarządzenie nr 176/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 175/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia III pisemnego, ofertowego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski stanowiącą własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 174/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także wojny. treść

Zarządzenie nr 173/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 172/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 171/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. Program dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w zakresie zwalczania pandemii Covid-19 finansowanego ze środków Funduszu Pracy. treść

Zarządzenie nr 170/2020 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Durdach w celu przeprowadzenia w dniu 18 października 2020 roku wyborów Sołtysa w miejscowości Durdy na terenie  Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 169/2020 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Durdy na terenie Gminy Baranów Sandomierski zarządzonych na dzień 18 października 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 168/2020 z dnia 09 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

Zarządzenie nr 167/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. treść

Zarządzenie nr 166/2020 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zmian budźetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 165/2020 z dnia 06 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego do przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Durdy na terenie Gminy Baranów Sandomierski zarządzonych na dzień 18 października 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 164/2020 z dnia 05 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Durdy, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 163/2020 z dnia 05 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 162/2020 z dnia 05 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 161/2020 z dnia 05 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 160/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 159/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 157/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 156/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budźecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 155/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 153/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 152/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego. treść

Zarządzenie nr 151/2020 z dnia w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 150/2020 z dnia 21 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych, położonych w miejscowości Siedleszczany, stanowiące własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 149/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 148/2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 147/2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie  polityki rachunkowości i planu kont dla projektu fionansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pn. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Gmina Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 146/2020 z dnia 09 września 2020 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 145/2020 z dnia 09 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach, Gmina Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 144/2020 z dnia 07 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Durdy w Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 143/2020 z dnia 04 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczania przez inkasentów zobowiązań podatkowych. treść

Zarządzenie nr 142/2020 z dnia 04 września 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 141/2020 z dnia 03 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 140/2020 z dnia 02 września 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. terść

Zarządzenie nr 138/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 137/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. terść

Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności. treść

Zarządzenie nr 134/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 133/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. treść 

Zarządzenie nr 132/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia II pisemnego, ofertowego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 130/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu i zasad jego płatności, za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, wydzierżawionych w trybie bezprzetargowym. treść

Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I pisemnego, ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II pisemnego, ofertowego przetargu nieograniczonego. treść

Zarządzenie nr 128/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 127/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 43/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych. treść

Zarzadzenie nr 126/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 125/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 122/2020r. Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 06.08.2020r. w sprawie ogłoszenia ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, połozonych w miejscowości Kaczaki, stanowiącychy własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 124/2020 z dnia  06 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2021. treść

Zarządzenie nr 122/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, połozonych w miejscowości Kaczaki, stanowiącychy własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarzadzenie nr 121/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 119/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia dni wolnych dla pracowników Urzedu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 115/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn: Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w miejscowości Baranów Sandomierski, numer 13/OW.IX.072.9.4.2020/2020 z dnia 03.07.2020 r. treść

Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia w dniu 2 sierpnia 2020 roku wyborów Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie powołania  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.treść

Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Osiedli na terenie Gminy Baranów Sandomierski zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 105/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 103/2020 z dnia

Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia I pisemnego, ofertowego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych, położonych w miejscowości Siedleszczany, stanowiące własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 100/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Miejsko- Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego oraz jego likwidacji. treść

Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie ne 94/2020 z dnia 02 lipca 2020 rokuu w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 93/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 91/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.  treść

Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 26 zcerwca 2020 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 89/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Kaczakach w związku z przeprowadzeniem wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 83a/2020 z dnia 22 czerwca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie upowaqżnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzania aktów pełnomocnictwa i potwierdzania woli udzielania pełnomocnictwa do głosowania. treść

Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia osób do spraw obsługi informatycznej w wyborach Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 77a/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  treść

Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na operatorów informatycznych obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 76/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z  przeprowadzaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wprowadzonej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaznej. treść

Zarządzenie nr 74/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia20.04.2020r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, połozonych w miejscowości Skopanie stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia I ofertowego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski stanowiąca własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej.treść

Zarządzenie nr 71/2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego.treść

Zarządzenie nr 70/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 68/2020  z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.treść

Zarządzenie nr 67/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.treść

Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim.treść

Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczność Publicznej w Baranowie Sandomierskim.treść

Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ustalenia sposobu rozliczania za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w czasie trwania stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. treść

Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych.treść

Zarządzenie nr 58a/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 08 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok.treść

Zarządzenie nr 56/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2020. treść

Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn: „zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, numer umowy 2047/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r. treść

Zarzadzenie  nr 54/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020. treść

Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

Zarządzenie nr 49/2020  z dnia 20 kwietnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 05.03.2020r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego)  ustnego , nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących własnośc Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarzadzenie nr 47/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarzadzenie nr 46/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2020 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Urzędu miasta i Gminy Baranów Sandomierski w związku z rozprzestrzeniniem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej. treść

Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2020. treść

Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłata zobowiązań podatkowych. treść

Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia sposobu rozliczania za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w czasie trwania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. treść

Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2020. treść

Zarządzenie  nr 40/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakażnej. treść

Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2019 rok. treść

Zarzadzenie nr 35/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyznaczenia osób do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie odwołania konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko- Gminnego ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji do wdrażania opinii dotyczącej przedłożenia przez Projektanta dokumentacji projektowej. treść

Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji do wdrażania opinii dotyczącej przedłożonej przez Projektanta dokumentacji projektowej. treść

Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.treść

Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaznej.treść

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzania zmian w zarządzeniu nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 14 sierpnia 2012 roku zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w knapach, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedazy w drodze II ustnego, nieograniczonego przetargu. treść

Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 05 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 05 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 05 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne i rekreacyjne. treść

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzania aktów pełnomocnictwa i potwierdzenia woli udzielania pełnomocnictwa do głosowania. treść

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych. treść

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych. treść

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji z mieszkańcami. treść

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok. treść

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenian II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejścowości Marki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski w 2020 roku. treść

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego. treść

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Markach, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
21.09.2022, 11:45 Kamila Sabo
21.09.2022, 11:34 Kamila Sabo
21.09.2022, 11:34 Kamila Sabo
21.09.2022, 11:33 Kamila Sabo
27.07.2022, 13:22 Kamila Sabo
27.07.2022, 13:22 Kamila Sabo
08.04.2022, 14:48 Magdalena Pluta
08.04.2022, 14:48 Magdalena Pluta
25.03.2022, 14:19 Magdalena Pluta
23.09.2021, 13:23 Jakub Marek
23.09.2021, 13:11 Jakub Marek
29.04.2021, 08:24 Jakub Marek
29.04.2021, 07:56 Jakub Marek