Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Projekt uchwały 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 7 lutego 2020 roku w spraiwie wyznaczenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji z mieszkańcami

Projekt statutu Osiedla Baranów Sandomierski

Projekt statutu Osiedla Baranów Sandomierski

Projekt statutu Osiedla Skopanie

Projekt statutu Osiedla Skopanie

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
14.10.2021, 10:36 Magdalena Kosztur
14.10.2021, 10:35 Magdalena Kosztur
06.10.2021, 08:44 Magdalena Kosztur
06.10.2021, 08:18 Magdalena Kosztur