Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030, które będą przeprowadzone od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r.

Zgodnie z obwieszczeniem BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI z dnia 11 stycznia 2023 r. (link)

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030, które będą przeprowadzone do 18 lutego 2023 r.

W dniu 21 lipca 2022 roku została podjęta uchwała nr XLVI/376/2022 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski.

W oparciu o wyznaczony obszar rewitalizacji konsultowany jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030”.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (kliknij tutaj)

Formularz konsultacji społecznych (link tutaj)

Mapa zawierająca podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (link tutaj)

Dostępny również na stronie internetowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (link tutaj) , oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 3

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 będzie można składać w terminie od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r. w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
 • złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej (formularz online).

Przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami w środę 25 stycznia  2023 r. o godzinie 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim

oraz zbieranie uwag podczas spotkań online prowadzonych w poniedziałek 2 lutego 2023 r. o godzinie 18:00 w aplikacji Google Meet (link zostanie podany wraz z rozpoczęciem konsultacji), zapisy możliwe są przez formularz kontaktowy (kliknij tutaj)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (33) 300 30 78 lub mailowo pisząc na adres: rewitalizacja@kreatus.eu.

 

 


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – projekt uchwały Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Burmistrz Miasta  i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 8 czerwca 2022 r.:

 • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

https://bip.baranowsandomierski.pl/konsultacje-spoleczne/

39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 3

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

 

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2022 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (na załączonym druku),
 • lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
  (na załączonym druku),
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały (formularz online – kliknij)

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 • spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi  i pozostałymi zainteresowanymi osobami  –  w dniu 22 czerwca 2022r. o godzinie 16:00 Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim
 • zbieranie uwag podczas warsztatów online prowadzonych w aplikacji Google Meet
  w dniu 28 czerwca 2022 r. w godzinach od 17:00 do 18:00 (w przypadku zainteresowania udziałem prosimy o zgłaszanie udziału poprzez (formularz online – kliknij)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 300 30 43  lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały Baranów Sandomierski_DOC

Diagnoza_GPR Baranów Sandomierski_05-2022

projekt_uchwaly_OR i OZ Baranów Sandomierski

Mapa do diagnozy Baranów Sandomierski

 

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Projekt uchwały 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 7 lutego 2020 roku w spraiwie wyznaczenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji z mieszkańcami

Projekt statutu Osiedla Baranów Sandomierski

Projekt statutu Osiedla Baranów Sandomierski

Projekt statutu Osiedla Skopanie

Projekt statutu Osiedla Skopanie

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
30.01.2023, 11:31 Kamila Leśniak
30.01.2023, 11:30 Kamila Leśniak
25.01.2023, 15:18 Kamila Leśniak
18.01.2023, 08:21 Kamila Leśniak
02.06.2022, 08:28 Jakub Marek
14.10.2021, 10:36 Magdalena Kosztur
14.10.2021, 10:35 Magdalena Kosztur
06.10.2021, 08:44 Magdalena Kosztur
06.10.2021, 08:18 Magdalena Kosztur