Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 4 stycznia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 2/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego (samochodu osobowego Polonez Caro Plus) przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Baranowie Sandomierskim Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 2a/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
w Kaczakach i Markach. treść

 

Zarządzenie nr 3/2006 z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego, nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat lokalu użytkowego w budynku Przystanku PKS
w Baranowie Sandomierskim stanowiącego własność Gminy, oraz powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 4/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Zarządzenie nr 5/2006  z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznej
w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 6/2006  z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ogłoszenia II nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 7/2006 z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 8/2006  z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia I-go pisemnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 9/2006 z dnia 10 lutego  2006 roku w sprawie zmian zarządzenia nr 8/2005 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 10/2006 z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 11/2006  z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin pracy biblioteki, świetlicy, pedagoga dla danej szkoły. treść

 

Zarządzenie nr 12/2006 z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych do szkół, dla których organem prowadzących jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 13/2006 z dnia 29 marca  2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 14/2006  z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie Powołania dyżurów w Urzędzie Miasta
i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z podniesieniem się stanu wód rz. Wisły, Babulówki, Trześniówki. treść

 

Zarządzenie nr 15/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie Powołania Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych p.n.: upowszechnianie sportu- Wola Baranowska., Skopanie, Dąbrowica, Knapy, Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 16/2006 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie Ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 17/2006  z dnia 3 kwietnia 2006 roku w sprawie Ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta
i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z utrzymywaniem się wysokiego stanu wód rzek Wisły, Babulówki i Trześniówki. treść

 

Zarządzenie nr 18/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 19/2006   z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2006 roku. treść

 

Zarządzenie nr 20/2006  z dnia 4 kwietnia 2006  roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2006 roku. treść

 

Zarządzenie nr 21/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenie do realizacji projektu pn. – „Kurs glazurnika-posadzkarza szansą na lepsza przyszłość”. treść

 

Zarządzenie nr 22/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew z gatunku Topola osika w ilości 24 szt. pochodzącego z gruntu mienia komunalnego w miejscowości Suchorzów. treść

 

Zarządzenie nr 22a/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 23/2006  z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drzewa z gat. topola osika w Suchorzowie. treść

 

Zarządzenie nr 24/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż drzewa z gatunku  Żywotnik zachodni w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 25/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej- sprzedaż drzewa z gat. żywotnik zachodni w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 26/2006  z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie Ustalenia dyżuru dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w dniu 20 kwietnia 2006 roku w związku z ćwiczeniami kurierskimi odbywającymi się od dnia 20 kwietnia 2006 roku do odwołania. treść

 

Zarządzenie nr 27/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychtreść

 

Zarządzenie nr 28/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 30/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 31/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 32/2006  z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 33/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Funkcjonowania Katalogu Usług Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 34/2006 z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 35/2006  z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 36/2006 z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 37/2006 z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 38/2006  z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 39/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 40/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 41/2006  z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 42/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 43/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 44/2006  z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 45/2006 z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie ustalenia 26 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 46/2006 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż drzewa pozyskanego z wycinki 3 szt. drzew z gatunku Topola czarna, rosnących na działce nr ew. g. 2739/3 w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 46a/2006 z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 47/2006 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 47a/2006 z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 48/2006 z dnia 30 maja 2006 roku w zatwierdzenia do realizacji projektu- szkolenia językowe i informatyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierski i nauczycieli Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 49/2006 z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 50/2006  z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 51/2006 z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

 

Zarządzenie nr 52/2006 z dnia 5 maja 2006 roku w sprawie zagrożenia powodziowego w Mieście
i Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 53/2006  z dnia 5 maja 2006 roku w sprawie powołania dyżurów w Urzędzie Miasta
i Gminy w związku z podniesieniem stanu wód rzek Wisły, Babulówki, Trześniówki. treść

 

Zarządzenie nr 54/2006 z dnia 6 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

 Zarządzenie nr 55/2006 z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 56/2006  z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 57/2006 z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 58/2006 z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji
w sprawie oceny stanu technicznego budynku Agronomówki w miejscowości Skopanie Osiedle nr 232. treść

 

Zarządzenie nr 59/2006 z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie odwołania alarmu powodziowego. treść

 

Zarządzenie nr 60/2006 z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 61/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 62/2006  z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski: kurs glazurnika- posadzkarza. treść

 

Zarządzenie nr 63/2006 z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy, położonej w Dąbrowicy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4006 tzw. „WASIK” o powierzchni 2.50 ha, oraz powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 64/2006  z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie oceny stanu technicznego budynku Agronomówki w miejscowości Skopanie Osiedle nr 232. treść

 

Zarządzenie nr 65/2006 z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 66/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 67/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 68/2006  z dnia 22 czerwca 2006  roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 69/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 70/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 71/2006  z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- Stawowy Edyta. treść

 

Zarządzenie nr 72/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej- awans na stopień nauczyciela mianowanego- Pietrasik Marzena. treść

 

Zarządzenie nr 73/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej- awans na stopień nauczyciela mianowanego- Rusin Krystyna. treść

 

Zarządzenie nr 74/2006  z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. treść

 

Zarządzenie nr 75/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 76/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 77/2006  z dnia 30 czerwca 2006  roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 78/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej- awans na stopień nauczyciela mianowanego- Kuśnierz Anna. treść

 

Zarządzenie nr 79/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej- awans na stopień nauczyciela mianowanego- Boczula Danuta. treść

 

Zarządzenie nr 80/2003  z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej- awans na stopień nauczyciela mianowanego- Mrzygłód Marek.treść

 

Zarządzenie nr 81/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej- awans na stopień nauczyciela mianowanego- Koptyra Grzegorz. treść

 

Zarządzenie nr 83/2006  z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Energopol – Trade – Tarnobrzeg Spółka z o.o. robót związanych z przebudową układu komunikacyjnego rynku wraz z budową obiektów małej architektury w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 84/2006 z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na projekt sztandaru Miasta i Gminy  Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 87/2006 z dnia17 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia II, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 88/2006 z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 89/2006  z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim- szkolenia językowe i informatyczne dla pracowników
i nauczycieli. treść

 

Zarządzenie nr 90/2006 z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 91/2006 z dnia 21 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia II-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 92/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia II-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej
w miejscowości Baranów Sandomierski – ul. Kwiatowa, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 93/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia II-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 93a/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont
w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz zmian Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 94/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. w Stalowej Woli robót związanych z modernizacją dróg gminnych nr 01000018 i 0100019 w Suchorzowietreść

 

 

Zarządzenie nr 96/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 86/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 lipca 2006 roku. treść

 

Zarządzenie nr 97/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 86/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 lipca 2006 roku. treść

 

Zarządzenie nr 98/2006  z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie unieważnienia przetargu. treść

 

Zarządzenie nr 99/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2006. treść

 

Zarządzenie nr 100/2006 z dnia  10 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 roku. treść

 

Zarządzenie nr 101/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 roku. treść

 

Zarządzenie nr 102/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenie 34/2003- powołanie Gminnego Zespołu Reagowania i jego funkcjonowania. treść

 

Zarządzenie nr 103/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru remontu lokalu socjalnego  nr 3 w budynku komunalnym w  Dymitrowie Małym 47. treść

 

Zarządzenie nr 104/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 roku. treść

 

Zarządzenie nr 105/2006 z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 roku. treść

 

Zarządzenie nr 106/2006 z dnia 7 września 2006 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych. treść

 

Zarządzenie nr 107/2006 z dnia 7 września 2006 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych. treść

 

Zarządzenie nr 109/2006 z dnia 7 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 110/2006 z dnia 7 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia I, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Knapy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 111/2006 z dnia 7 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 112/2006 z dnia 7 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia I, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Durdy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 113/2006 z dnia 7 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 114/2006 z dnia 7 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia I, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych
w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 115/2006 z dnia 15 września 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru budynku szkoły w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 116/2006 z dnia 23 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia I, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 117/2006 z dnia 18 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia I, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Dąbrowica stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 118/2006 z dnia 18 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia I, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Durdy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 119/2006 z dnia 18 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 120/2006 z dnia 18 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 121/2006 z dnia 26 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 122/2006 z dnia 29 września 2006  roku w sprawie zmian budżetu na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 123/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia I, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Kaczaki, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 124/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 125/2006 z dnia 29 września 2006  roku w sprawie zmian budżetu na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 126/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i strat w infrastrukturze po powodzi w dniach 29.03.2006 r. – 04.04.2006 r.  na terenie gminy. treść

 

Zarządzenie nr 127/2006 z dnia 3 października 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno- Drogowego „INŻDRÓG” Spółka z o.o. w Stalowej Woli, ul. Wrzosowa 97 , 37 – 450 Stalowa Wola robót związanych z modernizacją drogi gminnej „POLKI” w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 127A/2006 z dnia 4 października 2006 roku w sprawie powołania pełnomocnika i zespołu zadaniowego ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 128/2006 z dnia 13 sierpnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Durdy. treść

 

Zarządzenie nr 129/2006 z dnia 17 października 2006 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 130/2006 z dnia 17 października 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec robót związanych z budową i przebudową dróg gminnych. treść

 

Zarządzenie nr 130A/2006 z dnia 17 października 2006 roku w sprawie Powołania Komisji Konkursowej- organizacja czasu wolnego dla młodzież. treść

 

Zarządzenie nr 131/2006 z dnia 17 października 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 133/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 134/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drzewa z gatunku topola czarna i wierzba krucha w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 135/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Durdy. treść

 

Zarządzenie nr 136/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż drzewa z gat. głóg jednoszyjkowy, jesion wyniosły w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 137/2006 z dnia 24 października 2006  roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 137a/2006 z dnia 24 października 2006  roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 12 listopada 2006 roku w związku z wyborami  do rad gmin, powiatów i sejmików województw ustanowionych na dzień 12 listopada 2006 roku. treść

 

Zarządzenie nr 138/2006 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec robót związanych z modernizacją drogi nr 100079 w Knapach w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 139/2006 z dnia 30 października 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Pana Bogdana Myszkę zam. Skopanie 273, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą – Firma Transportowo – Handlowa „B. Myszka” z/s
39-451 Skopanie 273 robót związanych z modernizacją drogi do rampy Szynglerowej w Baranowie Sandomierskim w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 140/2006 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 141/2006 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 143/2006 z dnia 30 października 2006  roku w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz linii napowietrznych. treść

 

Zarządzenie nr 145/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż drzewa z gatunku topola czarna, wierzba krucha stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski położonego w miejscowości Dąbrowica. treść

 

Zarządzenie nr 146/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 147/2006 z dnia 27 października 2006  roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 148/2006 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej- projekt Krzemowa Dolinka. treść

 

Zarządzenie nr 149/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie cofnięcia upoważnień udzielonych Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 150/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu sufitu odwieszanego w pomieszczeniu pomocniczym remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 151/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec robót związanych z modernizacją dróg gminnych ramach usuwania skutków powodzi tj. drogi Urszulin w Knapach i drogi „KAPITANÓWKA” w Dymitrowie Małym. treść

 

Zarządzenie nr 152/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Pana Jacka Hynowskiego. treść

 

Zarządzenie nr 154/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: Stec-Kułacz Wioletta. treść

 

Zarządzenie nr 155/2006 z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 156/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego. treść

 

Zarządzenie nr 157/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie prowadzenia Rejestru Umów i Zleceń. treść

 

Zarządzenie nr 158/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki zadrzewieni z gatunku wierzba rosnących na działkach Nr ew. g. 68, 400, 595/5 w miejscowości Suchorzów, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 159/2006 z 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 160/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 161/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji