Zarządzenie nr 1/2008 z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia dyżurów związanych z wprowadzeniem postępowania przyśpieszonego do procedury karnej. treść

 

Zarządzenie nr 2/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 20 szt. drzew rosnących na działkach nr ew. g. 1564/69 oraz 1564/62 w miejscowości Skopanie (park osiedlowy), stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 3/2008 z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 4/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 5/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 23 szt, drzew rosnących na działkach nr ew. g. 2254/1, 2038, 2715/1 oraz 2705 w miejscowości Dąbrowica, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 6/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 7/2008 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 3m3 drewna pochodzącego z kradzieży na „Zwałce” w Dąbrowicy, złożonego na terenie oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 8/2008 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 9/2008 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 10/2008 z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 4 szt. drzew rosnących na działce nr ew. g. 2610/5 w miejscowości Kaczaki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 11/2008 z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 12/2008 z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

 

Zarządzenie nr 13/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 3 lutego 2008 roku w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonymi na dzień 3 lutego 2008 roku. treść

 

Zarządzenie nr 14/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 5 szt. drzew rosnących na działce nr ew. g. 595/4 w miejscowości Suchorzów, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 15/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 16/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 17/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drzewa pochodzącego z wycinki 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr ew. g. 327/20 w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej właność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 18/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 19/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 2 szt. drzew z gatunku Dąb Szypułkowy rosnących na działce nr ew. g. 1264 w miejscowości Durdy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 20/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 21/2008 z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 22/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 23/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – spisu z natury ilości składników majątku będącego na stanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 24/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 25/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – spisu z natury ilości składników będącego na stanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 26/2008 z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 28/2008 z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 30/2008 z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 31/2008 z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 33/2008 z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierski, oraz ustalenia opiekuna Gminnej Komisji Wyborczej. treść

 

Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 35/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 36/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 37/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 2 szt. drzew z gatunku Topola Biała rosnących na działce nr ew. g. 791/3 w miejscowości Knapy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 38/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 39/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Dąbrowicy, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 40/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 41/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Dąbrowicy, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 42/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Durdy, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 43/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 44/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 45/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 46/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 47/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 48/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowanai opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2008 roku. treść

 

Zarządzenie nr 49/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2008 roku. treść

 

Zarządzenie nr 51/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w miesiącu maju 2008 roku . treść

 

Zarządzenie nr 52/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 11 kwietnia 2008 roku w związku z przeprowadzeniem wyborów na Radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2008 roku. treść

 

Zarządzenie nr 53/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy Baranów Sandomierski w dniu 11 kwietnia 2008 roku w związku z przeprowadzanymi wyborami na Radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 54/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2008 roku. treść

 

Zarządzenie nr 55/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia liczebności Obwodowych Komisji Wyborczych dla każdego z obwodów głosowania, podczas wyborów na Radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 11 kwietnia 2008 roku. treść

 

Zarządzenie nr 56/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 57/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Zarządzenie nr 59/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 60/2008 z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 61/2008 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 62/2008 z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 63/2008 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zasad sporządzania bliansu skonsolidowanego. treść

 

Zarządzenie nr 64/2008 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 65/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Dymitrów Duży, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 66/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 67/2008 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 68/2008 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zasad korzystania z hali sportowej i sla gimnastycznych funkcjonujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 69/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Zarządzenie nr 70/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych. treść

 

Zarządzenie nr 71/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii niejawnej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 72/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim za wykorzystywanie prywatnych materiałów biurowych, niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach pracy. treść

 

Zarządzenie nr 73/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 74/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. współpracy ze stowarzyszeniami w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 75/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze po porywistych wiatrach, które wystąpiły 23 czerwca br. na terenie gminy. treść

 

Zarządzenie nr 76/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 78/2008 z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 79/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 80/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 81/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 82/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 83/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 84/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 85/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 86/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 87/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 88/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Durdach. treść

 

Zarządzenie nr 89/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 90/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok.  treść

 

Zarządzenie nr 91/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam – Piaseczno”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, robót związanych z przebudową drogi nr 100010 R „obok Domu Dziecka” w Skopaniu i drogi „Łowicz” na terenie gminy Baranów Sandomierski w ramach usuwania skutków połodzi. treść

 

Zarządzenie nr 91A/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej po wystąpieniu obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 23.07.2008 r. – 27.07.2008 r. na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 92/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2008 roku. treść

 

Zarządzenie nr 93/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie prawa pierwokupu. treść

 

Zarządzenie nr 94/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2008. treść

 

Zarządzenie nr 95/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia spośród pracowników Urzędtu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 96/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowanai na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 97/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 98/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie publikacji informacji publicznych na stronach internetowych www.bip.baranowsandomierski.pl oraz www.baranowsandomierski.pl. treść

 

Zarządzenie nr 99/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru lokalu komunalnego nr 4 w budynku komunalnym położonym w Dąbrowicy 230 (była GRN). treść

 

Zarządzenie nr 100/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 102/2008 z dnia 2 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia II-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dymitrów Duży, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 103/2008 z dnia 2 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 104/2008 z dnia 2 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 105/2008 z dnia 2 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 106/2008 z dnia 2 września 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 107/2008 z dnia 2 września 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznych. treść

 

Zarządzenie nr 108/2008 z dnia 5 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 109/2008 z dnia 5 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 110/2008 z dnia 5 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 111/2008 z dnia 5 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Durdy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 112/2008 z dnia 5 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Knapach, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 113/2008 z dnia 5 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 114/2008 z dnia 5 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 115/2008 z dnia 5 września 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom i uczniom w roku szkolnym 2008/2009. treść

 

Zarządzenie nr 116/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 117/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. treść

 

Zarządzenie nr 118/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzdaż gałęzi drzew z gat. Wierzba rosnących na działkach nr ew. g. 54/7, 329/1, 390 w miejscowości Siedleszczany, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 119/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 120/2008 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 121/2008 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 122/2008 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Dąbrowicy, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 123/2008 z dnia 1 października 2008 roku w sprawie organizacji kontrolnej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i jednostkach organizacyjnych gminy. treść

 

Zarządzenie nr 124/2008 z dnia 2 października 2008 roku w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 125/2008 z dnia 2 października 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 126/2008 z dnia 7 października 2008 roku w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa” w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 127/2008 z dnia 7 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywanai i alarmowania. treść

 

Zarządzenie nr 128/2008 z dnia 7 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 143/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 29.10.2008 w sprawie przyjęcia zasad składania i rozpatrywania wniosków składanych przez mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. treść

 

Zarządzenie nr 129/2008 z dnia 8 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 130/2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 131/2008 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 132/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, robót związanych z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 133/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, robót związanych z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 134/2008 z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 135/2008 z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 136/2008 z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, robót związanych z modernizacją dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 137/2008 z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów, robót związanych z modernizacją dróg gminnych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 139/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 140/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2009 rok. treść

 

Zarządzenie nr 141/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w miesiącu grudniu 2008 roku. treść

 

Zarządzenie nr 142/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 143/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 144/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zasad dofinansowania kosztów dokształcania na studiach podyplomowych związanych z obowiązkiem ustawowym podnoszenia wykształcenia oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 145/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 146/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 147/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 1 szt. drzewa z gat. Wiąz Szypułkowy oraz 1 szt. drzewa z gat. Jesion Wyniosły, które rosły na działce nr ew. g. 2739/3 w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 148/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 149/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drzwi garażowych, drzwi wejściowych oraz okna, będących na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dymitrowie Dużym. treść

 

Zarządzenie nr 150/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 151/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 152/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 152A/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 153/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 154/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 155/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 156/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji