Zarządzenie nr 2/2003 z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 4/2003  z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 5/2003  z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drewna z lasu stanowiącego mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 6/2003  z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie ogłoszenia II nieograniczonego przetargu na dzierżawę pomieszczenia tj. 1,5 Wiaty w Dąbrowicy oraz powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 7/2003 z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 8/2003  z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Załącznik nr 1 treść

 

Zarządzenie nr 9/2003 z dnia 10 lutego  2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 10/2003 z dnia 04 lutego 2003 roku w sprawie rozpatrywania i załatwiania wniosków składanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim przez radnych Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim i jednostki pomocnicze gminy. treść

Załącznik nr 1 treść

 

Zarządzenie nr 11/2003  z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 12/2003 z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie powołania Komisji- odbiór lokalu – Domu Ludowego w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 13/2003 z dnia 19 lutego  2003 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Domu Ludowego w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 14/2003  z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. treść

 

Zarządzenie nr 15/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. treść

 

Zarządzenie nr 16/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży. treść

 

Zarządzenie nr 17/2003  z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży. treść

 

Zarządzenie nr 18/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży. treść

 

Zarządzenie nr 19/2003   z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 2 marca 2003 r. w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonych na dzień 2 marca 2003 r. treść

 

Zarządzenie nr 20/2003  z dnia 28 lutego 2003  roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 21/2003 z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 22/2003 z dnia 5 marca 2003 roku w sprawie unieważnienia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Domu Ludowego w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 23/2003  z dnia 5 marca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 24/2003 z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 25/2003 z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski za 2002 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

Załącznik nr 3: treść

Załącznik nr 4: treść

 

Zarządzenie nr 26/2003  z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji celem wyboru najkorzystniejszej oferty. treść

 

Zarządzenie nr 27/2003 z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 28/2003 z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 29/2003  z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 30/2003 z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 31/2003 z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 32/2003  z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 33/2003 z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż mienia ruchomego w pomieszczeniach byłej Bazy SKR w Suchorzowie. treść

 

Zarządzenie nr 34/2003 z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania i jego funkcjonowania. treść

 

Zarządzenie nr 35/2003  z dnia 21 marca 2003 oku w sprawie układu wykonawczego budżetu. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 36/2003 z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na usunięcie 32 sztuk drzew z gatunku topola, 4 sztuk drzew z gatunku wierzba, rosnących na terenie gruntu mienia gminnego w miejscowości Suchorzów(działka Nr 1080/1 – obok  budynku OSP Suchorzów oraz obok budynku po byłej bazie SKR-u) oraz powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 37/2003 z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na usunięcie 26 sztuk drzew z gatunku topola, 8 sztuk drzew z gatunku wierzba, rosnących na terenie gruntu mienia gminnego w miejscowości Dymitrów Mały (pastwisko gminne oraz obok budynku po byłej bazie PGR-u) oraz powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 37A/2003 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie ochrony do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 38/2003  z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie powołania Komisji. treść

 

Zarządzenie nr 39/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie opracowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 40/2003 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie powołania Komisji. treść

 

Zarządzenie nr 40a/2003 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2003. treść

 

Zarządzenie nr 41/2003  z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy w Baranowie Sandomierskim na rok 2003. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 42/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 43/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 44/2003  z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 45/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu postępowania

w postanowieniach o zamówienia publiczne w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i gminnych jednostkach organizacyjnych. treść

 

Zarządzenie nr 45a/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim i gminnych jednostkach organizacyjnych. treść

 

Zarządzenie nr 46/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie opracowania „RAPORTU O STANIE GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI”. treść

 

Zarządzenie nr 48/2003 z dnia 03 stycznia 2003 roku w sprawie powołania składu Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” robót związanych z realizacją kontraktu PL 01.12.03.02.003 w ramach programu Phare – Odbudowa 2001 – II edycja. treść

 

Zarządzenie nr 49/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 50/2003  z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ofertowego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Poczekalni PKS w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 51/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 52/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Knapy gm. Baranów Sandomierski pow. tarnobrzeski woj. podkarpackie. treść

 

Zarządzenie nr 53/2003  z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży, położonych w miejscowości BARANÓW SANDOMIERSKI gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski woj. podkarpackie. treść

 

Zarządzenie nr 54/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży, położonych w miejscowości SKOPANIE gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski woj. podkarpackie. treść

 

Zarządzenie nr 55/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży, położonych w miejscowości SUCHORZÓW gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski woj. podkarpackie. treść

 

Zarządzenie nr 56/2003  z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane w 2003 roku. treść

 

Zarządzenie nr 57/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i przedszkoli w 2003 roku. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 58/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej według stanu na dzień 30 kwietnia 2003 roku. treść

 

Zarządzenie nr 59/2003 w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 60/2003 w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 61/2003 ogłoszenia II przetargu nieograniczonego w miejscowości Suchorzów. treść

 

Zarządzenie nr 62/2003  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 63/2003w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 64/2003  z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 65/2003  z dnia 19 maja  2003 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych  w celu przeprowadzenia w dniu 25 maja 2003 r. wyborów sołtysów. Przewodniczących zarządów osiedli na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

Załącznik nr 3: treść

Załącznik nr 4: treść

Załącznik nr 5: treść

Załącznik nr 6: treść

Załącznik nr 7: treść

Załącznik nr 8: treść

Załącznik nr 10: treść

Załącznik nr 11: treść

Załącznik nr 12: treść

 

Zarządzenie nr 66/2003 z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie wyznaczenia lokali wyborczych na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski do przeprowadzenia wyborów sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli w dniu 25 maja 2003 r. treść

 

Zarządzenie nr 67/2003 z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

Załącznik nr 3: treść

Załącznik nr 4: treść

Załącznik nr 5: treść

Załącznik nr 6: treść

Załącznik nr 7: treść

 

Zarządzenie nr 68/2003  z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 69/2003 z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji ds. Referendum w celu przeprowadzenia w dniu 7 i 8 czerwca 2003 r. referendum ogólnokrajowego. treść

 

Zarządzenie nr 70/2003 z dnia 19 maja  2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 71/2003  z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 72/2003 z dnia 21 maja  2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż 3 sztuk drzew z gatunku topola, 5 sztuk drzew z gatunku wiąz, rosnących na terenie gruntu mienia gminnego

w miejscowości Dąbrowica (działka Nr 1576-2715 obok  budynku byłej GRN w Dąbrowicy i na stadionie) oraz powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 73/2003 z dnia 04 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 74/2003  z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 25 maja 2003 r. w związku z przeprowadzeniem wyborów sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli zarządzonych na dzień 25 maja 2003 r. treść

 

Zarządzenie nr 75/2003 z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu na sprzedaż trawy na „zwałowisku” w Dąbrowicy na gruntach gminy Baranów Sandomierski oraz powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 76/2003 z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2003. treść

Załącznik nr 1 treść

 

Zarządzenie nr 77/2003  z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2003. treść

Załącznik nr 1 treść

 

Zarządzenie nr 78/2003 z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji
w sprawie odbioru lokalu użytkowego w budynku OSP w Dymitrowie Małym. treść

 

Zarządzenie nr 79/2003 z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2003. treść

 

Zarządzenie nr 80/2003  z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 81/2003 z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 82/2003 z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r. treść

 

Zarządzenie nr 83/2003  z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 84/2003 z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 85/2003 z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 86/2003  z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 87/2003 z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy oznaczonej nr ewid. 619/5 o pow. 1300 m2treść

 

Zarządzenie nr 88/2003 z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów Szkół. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

 

Zarządzenie nr 89/2003  z dnia 13 czerwca  2003 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu. treść

 

Zarządzenie nr 90/2003 z dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 sztuk drzew z gatunku topola, 5 sztuk drzew z gatunku wiąz, rosnących na terenie gruntu mienia gminnego w miejscowości Dąbrowica (działka Nr 1576-2715 obok budynku byłej GRN W Dąbrowicy i na stadionie). treść

 

Zarządzenie nr 91/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 93/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2003. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 94/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy
w Baranowie Sandomierskim na rok 2003. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 95/2003  z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów
w sołectwie Ślęzaki i Marki. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 96/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Durdy. treść

 

Zarządzenie nr 97/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 98/2003  z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie unieważnienia przetargu. treść

 

Zarządzenie nr 99/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Zarządzenie nr 100/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 101/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 102/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 103/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 104/2003 z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 105/2003 z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 106/2003 z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 107/2003 z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 108/2003 z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 109/2003 z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie wyznaczenia lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach Ślęzaki i Marki zarządzonych na dzień 27 lipca 2003 r. treść

 

Zarządzenie nr 110/2003 z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 111/2003 z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 112/2003 z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 113/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych  w celu przeprowadzenia w dniu 27 lipca 2003 r. wyborów sołtysów w sołectwie Ślęzaki i Marki. treść

 

Zarządzenie nr 114/2003 z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 115/2003 z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 116/2003 z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 117/2003 z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Markach powołanej w celu przeprowadzenia w dniu 27 lipca 2003 r. wyborów sołtysów w sołectwie Ślęzaki i Marki. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 118/2003 z dnia 30 lipca w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 119/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnych środków czystości dla pracowników: grupy robót publicznych, grupy interwencyjnej w jednostkach organizacyjnych tj. Publicznych Szkołach Podstawowych, Publicznych Gimnazjach oraz Przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 120/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. treść

 

Zarządzenie nr 121/2003 z dnia 6 sierpnia  2003 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miast i gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2003 roku. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 122/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślęzakach. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 123/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skopaniu Pani mgr Kazimierze Gilarskiej. treść

 

Zarządzenie nr 124/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skopaniu Pani mgr Marzennie Lasek. treść

 

Zarządzenie nr 125/2003 z dnia 7 sierpnia  2003 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 126/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 roku w sprawie I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 127/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia II nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 128/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 129/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy

w Baranowie Sandomierskim na rok 2003. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 130/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie. treść

 

Zarządzenie nr 131/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica. treść

 

Zarządzenie nr 132/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Zarządzenie nr 133/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Zarządzenie nr 134/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 135/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 136/2003 z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 134/2003 z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 138/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 139/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 140/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji. treść

 

Zarządzenie nr 141/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Durdy. treść

 

Zarządzenie nr 142/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy. treść

 

Zarządzenie nr 143/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 144/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 145/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 146/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Suchorzów. treść

 

Zarządzenie nr 147/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji. treść

 

Zarządzenie nr 148/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 149/2003 z dnia 03 stycznia 2003 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Woli Baranowskiej Pani mgr Józefie Partyka. treść

 

Zarządzenie nr 150/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Durdy. treść

 

Zarządzenie nr 151/2003 z dnia 2 września 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy w Baranowie Sandomierskim w  2003 roku. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 152/2003 z dnia 04 stycznia 2003 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2004. treść

 

Zarządzenie nr 153/2003 z dnia 11 września 2003 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 154/2003 z dnia 11 września  2003 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 155/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 156/2003 z dnia 15 września 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 157/2003 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek w miejscowości Kaczaki. treść

 

Zarządzenie nr 158/2003 z dnia 10 września w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 159/2003 z dnia10 września 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 160/2003 z dnia 17 września 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 161/2003 z dnia 19 września  2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 162/2003 z dnia 29 września  2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 163/2003 z dnia 25 września  2003 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza Gminy oraz Kierowników referatów w Urzędzie Miasta i Gminy  w Baranowie Sandomierskim. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

Załącznik nr 3: treść

 

Zarządzenie nr 164/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy w Baranowie Sandomierskim w  2003 roku. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 165/2003 z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy w Baranowie Sandomierskim w  2003 roku. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 166/2003 z dnia 2 października 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 167/2003 z dnia 6 października 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 168/2003 z dnia 14 października 2003 roku w sprawie dzierżawy gruntów na zwałowisku w miejscowości Dąbrowica. treść

 

Zarządzenie nr 169/2003 z dnia 17 października 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 170/2003 z dnia 04 stycznia 2003 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 171/2003 z dnia 29 października 2003 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Zarządzenie nr 172/2003 z dnia 29 października 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 173/200 z dnia 03 stycznia 2003 roku w sprawie przekazania i ustalenia limitów na rozmowy służbowe z telefonu komórkowego będących własnością pracodawcy. treść

 

Zarządzenie nr 174/20032 z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy w Baranowie Sandomierskim w  2003 roku. treść

Załącznik nr 1 treść

 

Zarządzenie nr 175/2003 z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 176/2003 z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 177/2003 z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 178/2003 z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy, położonego w Dymitrowie Dużym. treść

 

Zarządzenie nr 179/2003 z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy, położonego w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 180/2003 z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 181/2003 z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 182/2003 z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 183/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” robót związanych z przebudową drogi gminnej „BANIA” w miejscowości Durdy. treść

 

Zarządzenie nr 184/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO” robót związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Knapy- Smykle. treść

 

Zarządzenie nr 185/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 186/2003 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonego do sprzedaży. treść

 

Zarządzenie nr 187/2003 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonego do sprzedaży.treść

 

Zarządzenie nr 188/2003 z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 189/2003 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy. treść

 

Zarządzenie nr 190/2003 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 191/2003 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 192/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego, nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica/zwałowisko/. treść

 

Zarządzenie nr 193/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji. treść

 

Zarządzenie nr 194/2003 z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji. treść

 

Zarządzenie nr 194A/2003 z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2004. treść

 

Zarządzenie nr 195/2003 z dnia 16 grudnia  2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy

w Baranowie Sandomierskim na rok 2003 roku. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 196/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 197/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy, położonego w Dymitrowie Dużym. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 198/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 199/2003 z dnia 29 grudnia  2003 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 200/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

w Baranowie Sandomierskim w 2003 roku. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji