Zarządzenie nr 1/2005 z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 2/2005 z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Organizacj i Działania Archiwum Zakładowego”. treść

 

Zarządzenie nr 4/2005 z dnia 09 lutego 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończenie robót: Transport oraz rozplanowanie i zagęszczenie kruszywa
w ramach poszerzenia placu targowego w Baranowie Sandomierskim w kierunku wschodnim zgodnie z umową nr 142/2004. treść

 

 Zarządzenie nr 5/2005 z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 6/2005 z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drzew w ilości 4 szt. z gatunku wierzba, rosnących na terenie gruntu mienia gminnego w miejscowości Knapy. treść

 

Zarządzenie nr 8/2005 z dnia 19 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drzew w ilości 13 szt. z gatunku topola, rosnących na terenie gruntu mienia gminnego w miejscowości Suchorzów. treść

 

Zarządzenie nr 9/2005 z dnia 08 marca  2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

 Zarządzenie nr 10/2005 z dnia 19 marca 2005 roku w sprawie powołania dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 10a/2005 z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 11/2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego i powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze po powodzi w dniach od 18.03.2005 r. do 23.03.2005 r. na terenie gminy. treść

 

Zarządzenie nr 16/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 17/2005 z dnia 01 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 18/2005 z dnia 06 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 19/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. treść

 

Zarządzenie nr 22/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowica stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 23/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 24/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem robót: Budowa oświetlenia parku i zasilania estrady w Skopaniu Osiedlu zgodnie z umową nr 12/05/2005. treść

 

Zarządzenie nr 25/2005 z dnia 04 maja 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 31/2005 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w Baranowie Sandomierskim w 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 32/2005 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drzewa w ilości 6m3  z gatunku topola, pochodzącego z gruntu mienia komunalnego w miejscowości Suchorzów, złożonego na terenie oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 33/2005 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 34/2005 z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2005 roku.  treść

 

Zarządzenie nr 35/2005 z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przeszkoli w 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 36/2005 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 37/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 38/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 40/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 41/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 42/2005 z dnia 02 czerwca 2005 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów Szkół. treść

 

Zarządzenie nr 45/2005 z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego, nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3-ch lat nieruchomość gruntową, niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy, położone w Skopaniu/ oczko wodne

na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 469/5/ oraz powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 46/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 47/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 48/2005 z dnia 27 czerwca2005 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Suchorzów, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 49/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego p.n. „Organizacja gminnego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wspierającego finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć o charakterze publicznym”. treść

 

Zarządzenie nr 50/2005 z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji
w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego w budynku po byłych Zakładach Mięsnych „Nisko” w Dymitrowie Małym 47. treść

 

Zarządzenie nr 51/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec robót związanych z przebudową drogi gminnej „Zaborek” w sołectwie Marki w ramach środków na usuwanie skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 52/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 53a/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
w Baranowie Sandomierskim w 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 54/2005 z dnia 01 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 55/2005 z dnia 01 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 56/2005 z dnia 01 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 57/2005 z dnia 01 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 58/2005 01 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 59/2005 z dnia 05 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 60/2005 z dnia 05 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 61/2005 z dnia 05 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 62/2005 z dnia 05 lipca2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 63/2005 z dnia 05 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 64/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy w Baranowie Sandomierskim na 2005 rok.  treść

 

Zarządzenie nr 65/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 66/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 67/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 68/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 69/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 70/2005 z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia Pani Bernadecie Burdzel pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19.07.2005 r. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. treść

 

Zarządzenie nr 71/2005 z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 72/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 73/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Durdy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 74/2005 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 75/2005 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 76/2005 z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 77/2005 z dnia 08 sierpnia 2005 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania garażu (blaszaka metalowego) oraz sprzętu przeciwpowodziowego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 78/2005 z dnia 08 sierpnia 2005 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania ksera marki HASHUA-RICOCH dla Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 79/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 80/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 81/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 82/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 83/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 85/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 86/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 87/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 88/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 89/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 90/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na 2005 rok. treść

 

Zarządzenie nr 91/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005r. treść

 

Zarządzenie nr 91a/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 92/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. treść

 

Zarządzenie nr 93/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 95/2005 z dnia 05 września 2005 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2006. treść

 

Zarządzenie nr 96/2005 z dnia 05 września 2005 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 97/2005 z dnia 05 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 98/2005 z dnia 09 września 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 99/2005 z dnia 09 września 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 100/2005 z dnia 05 września 2005 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 101/2005 z dnia 05 września 2005 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 102/2005 z dnia 05 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 103/2005  z dnia 05 września 2005 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 104/2005 z dnia 12 września 2005 roku w  sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. treść

 

Zarządzenie nr 105/2005  z dnia 14 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. treść

 

Zarządzenie nr 106/2005 z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 09 października 2005 r. treść

 

Zarządzenie nr 107/2005 z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu dokonania kasacji pieczęci urzędowych. treść

 

Zarządzenie nr 108/2005 z dnia 16 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 109/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 111/2005 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2005 rok. treść

 

Zarządzenie nr 112/2005 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
w Baranowie Sandomierskim w 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 115/2005 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku po byłej GRN w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 116/2005 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru lokalu mieszkalnego w miejscowości Skopanie Osiedle nr 232
(tzw. „Agronomówka”). treść

 

Zarządzenie nr 117/2005 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 118/2005 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 119/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 24 i 25 października w 2005 roku w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 25 września 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 120/2005 z dnia 04 października 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru budynku szkoły w Dymitrowie Dużym. treść

 

Zarządzenie nr 121/2005 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 121a/2005 z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 122/2005 z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 111/2005 z dnia 21 września 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 123/2005 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 125/2005 z dnia 04 października 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru lokalu mieszkalnego w miejscowości Skopanie Osiedle nr 232 (budynek „Agronomówki”). treść

 

Zarządzenie nr 126/2005 z dnia 04 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 127/2005 z dnia 04 października 2005 roku w  sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 128/2005 z dnia 04 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 129/2005 z dnia 04 października 2005 roku w sprawie ogłoszenia I-go, ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej
w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 130/2005 z dnia 06 października 2005 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 8 i 9 października 2005 roku
w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 9 października 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 131/2005 z dnia 07 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia Katalogu usług Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść
Załącznik nr 1: treść
Zarządzenie nr 132/2005 z dnia 07 października 2005 roku w prawie wprowadzenia Wykazu Kart Usług Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i procedury aktualizacji Katalogu Usług. treść

 

Zarządzenie nr 133/2005 z dnia 20 października 2005 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 22 i 23 października 2005 roku w związku z II turą wyborów Prezydenta RP zarządzoną na dzień 23 października 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 134/2005 z dnia 18 października 2005 roku w sprawie przeprowadzeni treningu systemu wykrywania i alarmowania.  treść

 

Zarządzenie nr 135/2005 z dnia 11 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 136/2005 z dnia 11 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 137/2005 z dnia 21 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2005 rok. treść

 

Zarządzenie nr 138/2005 z dnia 21 października 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 139/2005 z dnia 07 listopada 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 140/2005 z dnia 04 listopada 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z. o. o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec robót związanych z przebudową drogi gminnej „Karolówka” w miejscowości Ślęzaki w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 141/2005  z dnia 09 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 142/2005 z dnia 09 listopada 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 144/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji- spisu z natury ilości składników majątku administrowanego przez Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 145/2005  z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu na 2005 rok. treść

 

Zarządzenie nr 146/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Skopanie Osiedle nr 232 (budynek „Agronomówki”). treść

 

Zarządzenie nr 147/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu na 2005 rok. treść

 

Zarządzenie nr 148/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 149/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej.  treść

 

Zarządzenie nr 150/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 151/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 152/2005 z dnia 01 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu na 2005 rok. treść

 

Zarządzenie nr 153/2005 z dnia 06 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w 2005 roku. treść

 

Zarządzenie nr 154/2005 z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego (Polonez Caro Plus) przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 155/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie w 2005 roku. treść
Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 157/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie powołania składu osobowego Grupy Roboczej do spraw realizacji Projektu. treść

 

Zarządzenie nr 158/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Szkolenia językowe i informatyczne dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy”. treść

 

Zarządzenie nr 159/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie procedury aktualizacji „mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 160/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w „mapie aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji