Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum

06.05.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych,  stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rekreacyjne w miejscowościach Dymitrów Mały i Wola Baranowska. treść

29.04.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowościach Suchorzów, Baranów Sandomierski, Skopanie i Knapy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Suchorzów

Baranów Sandomierski

Skopanie

Knapy

29.04.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Dąbrowica i Knapy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Dąbrowica

Knapy

29.04.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Baranów Sandomierski, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. treść

27.03.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rekreacyjne, położone w miejscowościach Dymitrów Mały, Wola Baranowska. treść

26.03.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych,  stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne w miejscowości Wola Baranowska. treść

załącznik graficzny do zarządzenia nr 58

informacja o wynikach przetargu

26.03.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych,  stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne w miejscowości Dąbrowica, Durdy, Wola Baranowska. treść

załącznik graficzny do zarządzenia nr 57

informacja o wynikach przetargu

01.03.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o I ustnym, nieograniczonym przetargu – licytacji na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

29.02.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o zmianie ogłoszenia w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, położone w miejscowościach Wola Baranowska, Dąbrowica, Durdy. treść

22.02.2024r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, położone w miejscowościach Wola Baranowska, Dąbrowica, Durdy. treść

26.01.2024r.

Informacja o wyniku IV ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w miejscowości Skopanie. treść

22.12.2023r.

Informacja o wynikach ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski na cele orne w miejscowości Siedleszczany z dnia 14.12.2023r. treść

11.12.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do najmu na cele usługowe, położonych w miejscowości Wola Baranowska. treść

06.12.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia IV ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

06.12.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

01.12.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych,  stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele orne. treść

10.11.2023r.

Informacja o wynikach I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne z dnia 02.11.2023 r. treść

10.11.2023r.

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

10.11.2023r.

Informacja o wyniku III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

07.11.2023r.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie Sekcja Zamiejscowa w Trzebownisku o przetargu na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych w obrębie miejscowości Durdy. treść

03.11.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, położonych w miejscowości Siedleszczany. treść

03.11.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do najmu na cele usługowe, położonych w miejscowościach Siedleszczany i Suchorzów. treść

18.10.2023r.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Trzebownisku w dniu 20.10.2023r, znak: RZE.WKUZ.TR.4240.68.2023.ZP.1. treść

17.10.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych,  stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

05.10.2023r.

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wykazie nieruchomości  nierolnych, niezabudowanych położonych w miejscowości Durdy należących do Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. treść

29.09.2023r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Knapy. treść

27.09.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanej, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

27.09.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanej, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

13.09.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Kaczaki, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

25.08.2023r.

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wykazie nieruchomości  rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Durdy należących do Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. treść

11.08.2023r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o wyniku II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Skopanie. treść

11.08.2023r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Skopanie. treść

10.08.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

27.06.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Kaczaki, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski.  treść

27.06.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

27.06.2023.r

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

07.06.2023r.

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie Sekcja Zamiejscowa w Trzebownisku o przetargu na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych w obrębie miejscowości Skopanie. treść

07.06.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości  Knapy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. treść

02.06.2023r.

Informacja o wynikach I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 25.05.2023r. treść

26.05.2023r.

Informacja o wynikach I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne z dnia 18.05.2023r. treść

25.05.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowościach  Durdy i  Skopanie, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne. treść

16.05.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu – licytacji na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego. treść

08.05.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości  Kaczaki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. treść

08.05.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży w 2023r. w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowości Durdy. treść

08.05.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży w 2023r. w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowości Siedleszczany. treść

08.05.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, położonych w miejscowości Wola Baranowska. treść

05.05.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

28.04.2023r.

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Durdy. treść

28.04.2023r.

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Knapy. treść

28.04.2023r.

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Suchorzów. treść

21.04.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

18.04.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży w 2023r. w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowości Dąbrowica. treść

18.04.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży w 2023r. w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowości Suchorzów. treść

14.04.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, położonych w miejscowości Knapy. treść

22.03.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Durdy i Knapy, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

17.03.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

17.03.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Durdy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

17.03.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

10.03.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, położonych w miejscowościach Dymitrów Mały, Durdy, Skopanie. treść

10.03.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, położonych w miejscowości Knapy. treść

01.03.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność  Gminy Baranów Sandomierski, położonych w Skopaniu, przeznaczonych do sprzedaży w 2023 roku w trybie przetargu nieograniczonego. treść

15.02.2023r.

Informacja o wynikach I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne z dnia 07.02.2023r. treść

03.02.2023r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na na sprzedaż drzewa w miejscowości Wola Baranowska. treść

01.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, położonych w miejscowości Dąbrowica. treść

01.02.2023r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o wyniku II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

01.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących  własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży  w miejscowości Skopanie. treść

01.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących  własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży  w miejscowości Marki. treść

01.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących  własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży  w miejscowości Suchorzów. treść

01.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących  własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży  w miejscowości Durdy. treść

01.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących  własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży  w miejscowości Knapy. treść

01.02.2023r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących  własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do sprzedaży  w miejscowości Knapy i Durdy. treść 

17.01.2023r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu – licytacji na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego. treść

17.01.2023r.

Zmiana ogłoszenia o I ustnym, nieograniczonym przetargu – licytacji na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego z Domu Ludowego w Suchorzowie. treść

13.01.2023r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji sprzedaży używanych składników majątku ruchomego. treść

10.01.2023r.

Ogłoszenie I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść 


20.12.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski. treść

25.11.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących  własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne. treść

25.11.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących  własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne. treść

25.11.2022r.

Informacja o wyniku II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

14.11.2022r.

Informacja o wyniku II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

21.10.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących  własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej w miejscowości Knapy. treść

20.10.2022r.

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

12.10.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść 

12.10.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

27.09.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

16.09.2022r.

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

12.09.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, przeznaczonych do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej. treść

08.09.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

08.09.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

02.08.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

02.08.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

02.08.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

15.07.2022r.

Informacja o wyniku II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wola Baranowska. treść

13.07.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dąbrowica.  treść

13.07.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Knapy.  treść

27.05.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska. treść

20.05.2022r.

Informacja o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Skopanie. treść

18.05.2022r.

Informacja o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne i rekreacyjne. treść

27.04.2022r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych na cele rolne oraz rekreacyjne. treść

21.04.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie. treść

15.04.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do najmu lokalu użytkowego w miejscowości Skopanie.  treść

08.04.2022r.

Informacja o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski zabudowanych wieżą antenową z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą. treść

08.04.2022r.

Informacja o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne i rolne z odtworzeniem małej retencji. treść 

04.04.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie. treść

01.04.2022r.

Informacja o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dąbrowica. treść

01.04.2022r.

Informacja o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Skopanie. treść

01.04.2022r.

Informacja o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kaczaki . treść

31.03.2022 r.

Informacja o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na  cele rolne. treść

29.03.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dymitrów Duży.  treść

28.03.2022r.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na ,,Kompleksową organizację i obsługę ogródka gastronomicznego w rynku w Baranowie Sandomierskim” treść

Oferta

protokół zdawczo-odbiorczy

wzór umowy

Załącznik graficzny

09.03.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Baranów Sandomierski. treść

09.03.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Suchorzów. treść

09.03.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Durdy. treść

09.03.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Knapy. treść 

07.03.2022 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych na działalność usługową.
Treść ogłoszenia

07.03.2022 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na  cele rolne oraz rolne z odtworzeniem małej retencji.
Treść ogłoszenia

Rysunki poglądowe przedstawiające położenie gruntów przeznaczonych do dzierżawy

04.03.2022r.

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele rolne, położonych w miejscowości Dąbrowica, Kaczaki i Siedleszczany.

Treść ogłoszenia

rysunki_pogladowe_przedstawiajace_polozenie_gruntow_przeznaczonych_do_dzierzawy

16.02.2022r.
Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KACZAKI.
Treść ogłoszenia

16.02.2022r.
Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości SKOPANIE.
Treść ogłoszenia

16.02.2022r.
Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości DĄBROWICA.
Treść ogłoszenia

16.02.2022r.
Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA.
Treść ogłoszenia

04.02.2022 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do dzierżawy na  działalność usługową.
Treść ogłoszenia

04.02.2022 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do dzierżawy na  cele rolne oraz rolne z odtworzeniem małej retencji.
Treść ogłoszenia

04.02.2022 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do dzierżawy na  cele rolne oraz rolne z odtworzeniem małej retencji.
Treść ogłoszenia

26.01.2022r.

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową w miejscowości Wola Baranowska. treść

20.01.2022 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu  gruntów przeznaczonych do najmu celem lokalizacji paczkomatu w miejscowości Wola Baranowska.
Treść ogłoszenia

17.01.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w miejscowości Wola Baranowska.

Wykaz gruntów- Wola Baranowska

17.01.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntu przeznaczonego do zamiany w miejscowości Dymitrów Mały.

Wykaz gruntów – Dymitrów Mały

17.01.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych w części pod zabudowę i w części pod uprawy rolne w miejscowości Dąbrowica.

Wykaz gruntów – Dąbrowica

17.01.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Skopanie.

Wykaz gruntów – Skopanie

17.01.2022r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Kaczaki.

Wykaz gruntów – Kaczaki


31.12.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową w miejscowości Wola Baranowska.

Treść ogłoszenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 do ogłoszenia

23.12.2021r

Zapytanie ofertowe „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2022 z terenu gminy Baranów Sandomierski”. zapytanie ofertowe
Zapytania i wyjaśnienia

23.12.2021r.

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

23.12.2021r.

Ogłoszenia o II ustnym,, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

03.12.2021r.

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości KNAPY. treść

29.11.2021r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu lokali  przeznaczonych do najmu w stanie deweloperskim w miejscowości WOLA BARANOWSKA. treść

04.11.2021r.

Informacja o wyniku IV ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości WOLA BARANOWSKA. treść

04.11.2021r.

Informacja o wyniku III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości SIEDLESZCZANY. treść

19.10.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości KNAPY.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 614/1 pow. 0,4427 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.
Treść ogłoszenia

07.10.2021 r.
Informacja o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na  cele rolne z odtworzeniem małej retencji. treść

28.09.2021r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o rokowaniach w sprawie sprzedaży składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w Siedleszczanach.
Treść

23.09.2021r.
Zawiadomienie o unieważnieniu I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki
Zawiadomienie

22.09.2021r.
Ogłoszenie o III ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KNAPY.
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 1490/5 o pow. 0,1321 ha;
2) 1490/6 o pow. 0.1300 ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.
Treść ogłoszenia

22.09.2021r.

Ogłoszenie o III ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY.
Działka gruntowa, niezabudowana o następującym numerze  ewid.
 741 o pow. 0,1388 ha;

Treścć ogłoszenia

22.09.2021 r.
Ogłoszenie o IV ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA..
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 3238/15 o pow. 0,1228 ha;
2) 3238/16 o pow. 0,1476ha;
3) 3238/19 o pow. 0,1726ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.
Treść ogłoszenia.

09.09.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na  cele rolne z odtworzeniem małej retencji.
Treść ogłoszenia.
Rysunek poglądowy

15.08.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany w miejscowości DURDY.
Treść ogłoszenia.

15.08.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości KNAPY.
Treść ogłoszenia.

19.08.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SKOPANIE.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 1507/132 pow. 0,1363 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9
Treść ogłoszenia

19.08.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości KACZAKI.
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 2859/16 o pow. 0,1692 ha;
2) 2859/18 o pow. 0,1420ha;
3) 2859/23 o pow. 0,2149ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1.
Treść ogłoszenia.

19.08.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości WOLA BARANOWSKA.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 3800 pow. 0,2777 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2
Treść ogłoszenia 

10.08.2021r

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż składn8ików mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w Siedleszczanach. treść

26.07.2021r.

Informacja o wyniku III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

23.07.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na najem lokalu użytkowego składającego się z odrębnych pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Baranowie Sandomierskim.
Treść ogłoszenia.
Wzór umowy.
Zarządzenie.
Oświadczenie.
Rzut pomieszczeń.

19.07.2021r.

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

30.06.2021r.

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KNAPY.
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 1490/5 o pow. 0,1321 ha;
2) 1490/6 o pow. 0.1300 ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.
Treść ogłoszenia.

21.06.2021 r.
Informacja z I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski z dnia 11.06.2021r. na cele rolne i rekreacyjne. treść

21.06.2021 r.
Informacja o wynikach pierwszego ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SKOPANIE. treść

15.06.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości KNAPY.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości KACZAKI.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości SKOPANIE.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości WOLA BARANOWSKA.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA.
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 3240/20 o pow. 0,2807 ha;
2) 3240/21 o pow. 0.2831 ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 741 o pow. 0,1388 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00053562/4.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie o III ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA..
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 3238/15 o pow. 0,1228 ha;
2) 3238/16 o pow. 0,1476ha;
3) 3238/17 o pow. 0,1578ha;
4) 3238/18 o pow. 0,1485ha;
5) 3238/19 o pow. 0,1726ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.
Treść ogłoszenia.

11.06.2021r.

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na sprzedaż składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w Siedleszczanach.
Treść ogłoszenia. 

01.06.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości DĄBROWICA.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 1573/5 pow. 0,8281 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6

Treść ogłoszenia

27.05.2021r.

Ogłoszenie o III ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości DĄBROWICA.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 2732/37o pow. 0,1033 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6.

Treść ogłoszenia

27.05.2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu lokali  przeznaczonych do najmu na cele usługowe.

Treść ogłoszenia

27.05.2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na  cele rolne i rekreacyjne.

Treść ogłoszenia

24.05.2021r.

Informacja o wynikach pierwszego ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SUCHORZÓW. treść

24.05.2021r.

Informacja o wynikach pierwszego ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA. treść

24.05.2021r.

Informacja o wynikach drugiego ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA. treść

06.05.2021r.

Informacja o wynikach pierwszego, ustnego, nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 21.04.2021r.na dzierżawę, na okres 29 (dwadzieścia dziewięć) lat i 11 (jedenaście) miesięcy, terenów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. treść

05.05.2021r.

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. teść

30.04.20201

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza I (pierwszy) ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w miejscow9ości Skopanie.

treść ogłoszenia

26.04.2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

treść ogłoszenia

 

15.04.2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntu, położonego w miejscowości Dąbrowica przeznaczonego do sprzedaży pod zabudowę usługową.

treść ogłoszenia

13.04.2021r 

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza zmianę ogłoszenia o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę, na okres 29 (dwadzieścia dziewięć) lat i 11 (jedenaście) miesięcy, terenów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zarządzenie

treść ogłoszenia

zał. nr 1 treść przedwstępnej umowy dzierżawy

zał. nr 2 do ogłoszenia o przetargu

zał. nr 1 do umowy

zał. nr 2 do umowy

 

13.04.2021r

Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę terenów pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ogłoszonego w dniu 31.03.2021r. Zarządzeniem nr 44/2021r.

Treść ogłoszenia:
Pytania i odpwiedzi do treści ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej

 

09.04.2021 r.
Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA..
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 3238/14 o pow. 0,1244 ha;
2) 3238/15 o pow. 0,1228 ha;
3) 3238/16 o pow. 0,1476ha;
4) 3238/17 o pow. 0,1578ha;
5) 3238/18 o pow. 0,1485ha;
6) 3238/19 o pow. 0,1726ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.
Treść ogłoszenia.

 

09.04.2021 r.
Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA.
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 3240/20 o pow. 0,2807 ha;
2) 3240/21 o pow. 0.2831 ha;
3) 3240/23 o pow. 0,2311 ha;
4) 3240/24 o pow. 0,2063 ha.
5) 3240/25 o pow. 0,2063 ha.
6) 3240/26 o pow. 0,2062 ha.
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.
Treść ogłoszenia

 

09.04.2021 r.
Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 741 o pow. 0,1388 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00053562/4.
Treść ogłoszenia.

 

09.04.2021 r.
Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SUCHORZÓW.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 1044/2 o pow. 0,2449 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036844/0.
Treść ogłoszenia.

 

06.04.2021 r.
Informacja z I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski z dnia 26.03.2021r. na cele rolne. Treść

06.04.2021 r.
Informacja o wyniku IV ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki o numerze 2859/17 położonej w Kaczakach. z dnia 26.03.2021r. Treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
09.04.2021
Data publikacji
09.04.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
06.05.2024, 12:35 Kamila Sabo
06.05.2024, 12:34 Kamila Sabo
29.04.2024, 15:22 Kamila Sabo
22.04.2024, 09:17 Kamila Sabo
19.04.2024, 14:20 Kamila Sabo
27.03.2024, 14:11 Kamila Sabo
27.03.2024, 14:08 Kamila Sabo
26.03.2024, 15:29 Kamila Sabo
05.03.2024, 08:09 Kamila Sabo
04.03.2024, 10:10 Kamila Sabo
01.03.2024, 15:34 Kamila Sabo
29.02.2024, 15:36 Kamila Sabo
22.02.2024, 14:53 Kamila Sabo
26.01.2024, 10:28 Kamila Sabo
26.01.2024, 10:23 Kamila Sabo
22.12.2023, 14:00 Kamila Sabo
11.12.2023, 10:58 Kamila Sabo
07.12.2023, 09:14 Kamila Sabo
01.12.2023, 10:05 Kamila Sabo
10.11.2023, 09:46 Kamila Sabo
07.11.2023, 13:21 Kamila Sabo
03.11.2023, 07:47 Kamila Sabo
18.10.2023, 11:11 Kamila Sabo
17.10.2023, 15:10 Kamila Sabo
17.10.2023, 15:10 Kamila Sabo
05.10.2023, 13:16 Kamila Sabo
29.09.2023, 09:39 Kamila Sabo
27.09.2023, 15:37 Kamila Sabo
13.09.2023, 14:46 Kamila Sabo
23.08.2023, 15:25 Kamila Sabo
11.08.2023, 08:57 Kamila Sabo
10.08.2023, 12:06 Kamila Sabo
27.06.2023, 14:37 Kamila Sabo
09.06.2023, 14:45 Kamila Sabo
07.06.2023, 14:13 Jakub Marek
07.06.2023, 14:13 Jakub Marek
02.06.2023, 08:59 Jakub Marek
26.05.2023, 09:41 Kamila Sabo
25.05.2023, 08:05 Kamila Sabo
16.05.2023, 14:35 Kamila Sabo
08.05.2023, 13:34 Kamila Sabo
08.05.2023, 08:47 Kamila Sabo
05.05.2023, 12:20 Kamila Sabo
28.04.2023, 12:21 Kamila Sabo
28.04.2023, 12:18 Kamila Sabo
21.04.2023, 13:21 Kamila Sabo
21.04.2023, 08:08 Kamila Sabo
20.04.2023, 15:46 Kamila Sabo
14.04.2023, 09:02 Kamila Sabo
23.03.2023, 08:59 Kamila Sabo
17.03.2023, 13:25 Kamila Sabo
10.03.2023, 10:27 Kamila Sabo
01.03.2023, 11:46 Kamila Sabo
15.02.2023, 13:36 Kamila Sabo
03.02.2023, 15:18 Kamila Sabo
01.02.2023, 15:09 Kamila Sabo
01.02.2023, 12:40 Kamila Sabo
01.02.2023, 11:30 Kamila Sabo
01.02.2023, 11:18 Kamila Sabo
23.01.2023, 12:04 Jakub Marek
17.01.2023, 15:44 Kamila Sabo
17.01.2023, 15:43 Kamila Sabo
13.01.2023, 20:49 Kamila Sabo
10.01.2023, 15:51 Kamila Sabo
20.12.2022, 14:35 Kamila Sabo
25.11.2022, 14:17 Jakub Marek
14.11.2022, 09:19 Jakub Marek
21.10.2022, 14:04 Kamila Sabo
20.10.2022, 11:23 Kamila Sabo
13.10.2022, 09:16 Jakub Marek
12.10.2022, 14:18 Kamila Sabo
12.10.2022, 14:06 Kamila Sabo
27.09.2022, 15:32 Kamila Sabo
27.09.2022, 15:31 Kamila Sabo
16.09.2022, 10:32 Kamila Sabo
12.09.2022, 10:57 Kamila Sabo
08.09.2022, 14:13 Kamila Sabo
02.08.2022, 15:31 Kamila Sabo
02.08.2022, 12:16 Kamila Sabo
18.07.2022, 15:11 Jakub Marek
14.07.2022, 14:22 Jakub Marek
27.05.2022, 14:43 Magdalena Pluta
27.05.2022, 14:41 Magdalena Pluta
20.05.2022, 11:16 Magdalena Pluta
18.05.2022, 14:13 Magdalena Pluta
18.05.2022, 14:13 Magdalena Pluta
18.05.2022, 13:12 Magdalena Pluta
18.05.2022, 13:11 Magdalena Pluta
05.05.2022, 12:33 Magdalena Pluta
05.05.2022, 12:10 Magdalena Pluta
05.05.2022, 12:09 Magdalena Pluta
27.04.2022, 09:35 Magdalena Pluta
21.04.2022, 09:13 Magdalena Pluta
21.04.2022, 08:54 Magdalena Pluta
08.04.2022, 14:08 Magdalena Pluta
08.04.2022, 14:07 Magdalena Pluta
04.04.2022, 15:21 Magdalena Pluta
01.04.2022, 12:39 Magdalena Pluta
01.04.2022, 07:00 Jakub Marek
29.03.2022, 15:10 Magdalena Pluta
28.03.2022, 12:16 Magdalena Pluta
22.03.2022, 08:05 Jakub Marek
09.03.2022, 13:40 Magdalena Pluta
08.03.2022, 11:25 Magdalena Pluta
07.03.2022, 15:24 Jakub Marek
07.03.2022, 14:40 Jakub Marek
04.03.2022, 11:10 Magdalena Pluta
04.03.2022, 10:57 Magdalena Pluta
04.03.2022, 10:49 Magdalena Pluta
04.03.2022, 10:34 Magdalena Pluta
04.03.2022, 09:13 Magdalena Pluta
21.02.2022, 08:02 Jakub Marek
17.02.2022, 08:11 Jakub Marek
07.02.2022, 07:09 Jakub Marek
07.02.2022, 07:03 Jakub Marek
26.01.2022, 15:01 Magdalena Pluta
17.01.2022, 10:46 Magdalena Pluta
31.12.2021, 13:56 Jakub Marek
29.12.2021, 14:32 Jakub Marek
23.12.2021, 09:21 Magdalena Pluta
06.12.2021, 11:18 Magdalena Pluta
03.12.2021, 15:02 Magdalena Pluta
29.11.2021, 14:27 Jakub Marek
23.11.2021, 09:13 Jakub Marek
15.11.2021, 11:43 Jakub Marek
15.11.2021, 10:26 Jakub Marek
04.11.2021, 10:26 Jakub Marek
22.10.2021, 09:31 Jakub Marek
19.10.2021, 15:10 Magdalena Pluta
07.10.2021, 14:48 Jakub Marek
28.09.2021, 13:57 Jakub Marek
23.09.2021, 06:54 Jakub Marek
22.09.2021, 15:09 Jakub Marek
10.09.2021, 07:39 Jakub Marek
23.08.2021, 07:24 Jakub Marek
19.08.2021, 14:34 Jakub Marek
17.08.2021, 14:38 Jakub Marek
17.08.2021, 10:57 Jakub Marek
10.08.2021, 13:48 Magdalena Pluta
26.07.2021, 11:27 Magdalena Pluta
23.07.2021, 14:19 Jakub Marek
23.07.2021, 14:10 Jakub Marek
19.07.2021, 12:48 Magdalena Pluta
19.07.2021, 12:36 Magdalena Pluta
19.07.2021, 11:42 Magdalena Pluta
30.06.2021, 15:04 Jakub Marek
21.06.2021, 14:11 Jakub Marek
15.06.2021, 15:34 Jakub Marek
15.06.2021, 15:13 Jakub Marek
11.06.2021, 13:35 Jakub Marek
08.06.2021, 10:21 Jakub Marek
01.06.2021, 13:00 Jakub Marek
28.05.2021, 12:59 Jakub Marek
28.05.2021, 08:33 Jakub Marek
28.05.2021, 08:32 Jakub Marek
24.05.2021, 12:50 Jakub Marek
06.05.2021, 15:28 Magdalena Pluta
05.05.2021, 15:04 Magdalena Pluta
30.04.2021, 14:08 Magdalena Pluta
30.04.2021, 14:07 Magdalena Pluta
30.04.2021, 13:53 Magdalena Pluta
30.04.2021, 12:56 Magdalena Pluta
30.04.2021, 12:35 Magdalena Pluta
29.04.2021, 15:21 Magdalena Pluta
26.04.2021, 12:57 Magdalena Pluta
15.04.2021, 15:09 Magdalena Pluta
15.04.2021, 15:02 Magdalena Pluta
15.04.2021, 15:01 Magdalena Pluta
15.04.2021, 10:45 Anna Uzar
15.04.2021, 10:45 Anna Uzar
15.04.2021, 10:45 Anna Uzar
09.04.2021, 14:21 Jakub Marek
09.04.2021, 14:18 Jakub Marek
09.04.2021, 10:50 Jakub Marek
09.04.2021, 10:40 Jakub Marek
09.04.2021, 10:38 Jakub Marek
09.04.2021, 10:35 Jakub Marek
09.04.2021, 10:35 Jakub Marek
09.04.2021, 10:30 Jakub Marek