Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

07.10.2021 r.
Informacja o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na  cele rolne z odtworzeniem małej retencji. treść

28.09.2021r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o rokowaniach w sprawie sprzedaży składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w Siedleszczanach.
Treść

23.09.2021r.
Zawiadomienie o unieważnieniu I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki
Zawiadomienie

22.09.2021r.
Ogłoszenie o III ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KNAPY.
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 1490/5 o pow. 0,1321 ha;
2) 1490/6 o pow. 0.1300 ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.
Treść ogłoszenia

22.09.2021r.

Ogłoszenie o III ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY.
Działka gruntowa, niezabudowana o następującym numerze  ewid.
1) 741 o pow. 0,1388 ha;

Treść ogłoszenia

22.09.2021 r.
Ogłoszenie o IV ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA..
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 3238/15 o pow. 0,1228 ha;
2) 3238/16 o pow. 0,1476ha;
3) 3238/19 o pow. 0,1726ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.
Treść ogłoszenia.

09.09.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na  cele rolne z odtworzeniem małej retencji.
Treść ogłoszenia.
Rysunek poglądowy

15.08.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany w miejscowości DURDY.
Treść ogłoszenia.

15.08.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości KNAPY.
Treść ogłoszenia.

19.08.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SKOPANIE.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 1507/132 pow. 0,1363 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00031686/9
Treść ogłoszenia

19.08.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości KACZAKI.
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 2859/16 o pow. 0,1692 ha;
2) 2859/18 o pow. 0,1420ha;
3) 2859/23 o pow. 0,2149ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036621/1.
Treść ogłoszenia.

19.08.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości WOLA BARANOWSKA.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 3800 pow. 0,2777 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2
Treść ogłoszenia 

10.08.2021r

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż składn8ików mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w Siedleszczanach. treść

26.07.2021r.

Informacja o wyniku III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

23.07.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na najem lokalu użytkowego składającego się z odrębnych pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Baranowie Sandomierskim.
Treść ogłoszenia.
Wzór umowy.
Zarządzenie.
Oświadczenie.
Rzut pomieszczeń.

19.07.2021r.

Informacja o wyniku I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. treść

30.06.2021r.

Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości KNAPY.
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 1490/5 o pow. 0,1321 ha;
2) 1490/6 o pow. 0.1300 ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00023246/4.
Treść ogłoszenia.

21.06.2021 r.
Informacja z I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski z dnia 11.06.2021r. na cele rolne i rekreacyjne. treść

21.06.2021 r.
Informacja o wynikach pierwszego ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SKOPANIE. treść

15.06.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości KNAPY.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości KACZAKI.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości SKOPANIE.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości WOLA BARANOWSKA.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA.
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 3240/20 o pow. 0,2807 ha;
2) 3240/21 o pow. 0.2831 ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 741 o pow. 0,1388 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00053562/4.
Treść ogłoszenia.

15.06.2021 r.
Ogłoszenie o III ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA..
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 3238/15 o pow. 0,1228 ha;
2) 3238/16 o pow. 0,1476ha;
3) 3238/17 o pow. 0,1578ha;
4) 3238/18 o pow. 0,1485ha;
5) 3238/19 o pow. 0,1726ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.
Treść ogłoszenia.

11.06.2021r.

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na sprzedaż składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w Siedleszczanach.
Treść ogłoszenia. 

01.06.2021r.

Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości DĄBROWICA.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 1573/5 pow. 0,8281 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6

Treść ogłoszenia

27.05.2021r.

Ogłoszenie o III ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości DĄBROWICA.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 2732/37o pow. 0,1033 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00035865/6.

Treść ogłoszenia

27.05.2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu lokali  przeznaczonych do najmu na cele usługowe.

Treść ogłoszenia

27.05.2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na  cele rolne i rekreacyjne.

Treść ogłoszenia

24.05.2021r.

Informacja o wynikach pierwszego ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SUCHORZÓW. treść

24.05.2021r.

Informacja o wynikach pierwszego ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA. treść

24.05.2021r.

Informacja o wynikach drugiego ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA. treść

06.05.2021r.

Informacja o wynikach pierwszego, ustnego, nieograniczonego przetargu przeprowadzonego w dniu 21.04.2021r.na dzierżawę, na okres 29 (dwadzieścia dziewięć) lat i 11 (jedenaście) miesięcy, terenów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. treść

05.05.2021r.

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. teść

30.04.20201

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza I (pierwszy) ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w miejscow9ości Skopanie.

treść ogłoszenia

26.04.2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntów  przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.

treść ogłoszenia

 

15.04.2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie wykazu gruntu, położonego w miejscowości Dąbrowica przeznaczonego do sprzedaży pod zabudowę usługową.

treść ogłoszenia

13.04.2021r 

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza zmianę ogłoszenia o I-szym ustnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę, na okres 29 (dwadzieścia dziewięć) lat i 11 (jedenaście) miesięcy, terenów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zarządzenie

treść ogłoszenia

zał. nr 1 treść przedwstępnej umowy dzierżawy

zał. nr 2 do ogłoszenia o przetargu

zał. nr 1 do umowy

zał. nr 2 do umowy

 

13.04.2021r

Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę terenów pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ogłoszonego w dniu 31.03.2021r. Zarządzeniem nr 44/2021r.

Treść ogłoszenia:
Pytania i odpwiedzi do treści ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów pod budowę i eksploatację elektrowni słonecznej

 

09.04.2021 r.
Ogłoszenie o II ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA..
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 3238/14 o pow. 0,1244 ha;
2) 3238/15 o pow. 0,1228 ha;
3) 3238/16 o pow. 0,1476ha;
4) 3238/17 o pow. 0,1578ha;
5) 3238/18 o pow. 0,1485ha;
6) 3238/19 o pow. 0,1726ha;
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.
Treść ogłoszenia.

 

09.04.2021 r.
Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości WOLA BARANOWSKA.
Działki gruntowe, niezabudowane o następujących numerach ewid.
1) 3240/20 o pow. 0,2807 ha;
2) 3240/21 o pow. 0.2831 ha;
3) 3240/23 o pow. 0,2311 ha;
4) 3240/24 o pow. 0,2063 ha.
5) 3240/25 o pow. 0,2063 ha.
6) 3240/26 o pow. 0,2062 ha.
Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00048270/2.
Treść ogłoszenia

 

09.04.2021 r.
Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SIEDLESZCZANY.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 741 o pow. 0,1388 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00053562/4.
Treść ogłoszenia.

 

09.04.2021 r.
Ogłoszenie o I ustnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości SUCHORZÓW.
Działka gruntowa, niezabudowana o  numerze ewid. 1044/2 o pow. 0,2449 ha;
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Tarnobrzegu o numerze TB1T/00036844/0.
Treść ogłoszenia.

 

06.04.2021 r.
Informacja z I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów Gminy Baranów Sandomierski z dnia 26.03.2021r. na cele rolne. Treść

06.04.2021 r.
Informacja o wyniku IV ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki o numerze 2859/17 położonej w Kaczakach. z dnia 26.03.2021r. Treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
09.04.2021
Data publikacji
09.04.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
07.10.2021, 14:48 Jakub Marek
07.10.2021, 14:48 Jakub Marek
28.09.2021, 13:57 Jakub Marek
27.09.2021, 14:53 Sławomir Kaptur
27.09.2021, 14:53 Sławomir Kaptur
23.09.2021, 11:48 Sławomir Kaptur
23.09.2021, 11:47 Sławomir Kaptur
23.09.2021, 11:47 Sławomir Kaptur
23.09.2021, 11:34 Sławomir Kaptur
23.09.2021, 10:22 Sławomir Kaptur
23.09.2021, 10:21 Sławomir Kaptur
23.09.2021, 06:54 Jakub Marek
22.09.2021, 15:09 Jakub Marek
10.09.2021, 07:39 Jakub Marek
23.08.2021, 07:24 Jakub Marek
19.08.2021, 14:34 Jakub Marek
17.08.2021, 14:38 Jakub Marek
17.08.2021, 10:57 Jakub Marek
10.08.2021, 13:48 Magdalena Kosztur
10.08.2021, 13:47 Magdalena Kosztur
26.07.2021, 11:27 Magdalena Kosztur
23.07.2021, 14:19 Jakub Marek
23.07.2021, 14:10 Jakub Marek
19.07.2021, 12:48 Magdalena Kosztur
19.07.2021, 12:36 Magdalena Kosztur
19.07.2021, 11:42 Magdalena Kosztur
30.06.2021, 15:04 Jakub Marek
21.06.2021, 14:11 Jakub Marek
15.06.2021, 15:34 Jakub Marek
15.06.2021, 15:13 Jakub Marek
15.06.2021, 13:00 Sławomir Kaptur
11.06.2021, 13:35 Jakub Marek
08.06.2021, 11:26 Sławomir Kaptur
08.06.2021, 10:21 Jakub Marek
01.06.2021, 13:00 Jakub Marek
28.05.2021, 12:59 Jakub Marek
28.05.2021, 08:33 Jakub Marek
28.05.2021, 08:32 Jakub Marek
24.05.2021, 12:50 Jakub Marek
06.05.2021, 15:28 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 15:04 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 14:08 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 14:07 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 13:53 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 12:56 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 12:35 Magdalena Kosztur
29.04.2021, 15:21 Magdalena Kosztur
26.04.2021, 12:57 Magdalena Kosztur
15.04.2021, 15:09 Magdalena Kosztur
15.04.2021, 15:02 Magdalena Kosztur
15.04.2021, 15:01 Magdalena Kosztur
15.04.2021, 10:45 Anna Uzar
15.04.2021, 10:45 Anna Uzar
15.04.2021, 10:45 Anna Uzar
13.04.2021, 13:54 Sławomir Kaptur
13.04.2021, 12:36 Sławomir Kaptur
13.04.2021, 12:35 Sławomir Kaptur
09.04.2021, 14:21 Jakub Marek
09.04.2021, 14:18 Jakub Marek
09.04.2021, 10:50 Jakub Marek
09.04.2021, 10:40 Jakub Marek
09.04.2021, 10:38 Jakub Marek
09.04.2021, 10:35 Jakub Marek
09.04.2021, 10:35 Jakub Marek
09.04.2021, 10:30 Jakub Marek