Zarządzenie nr 1/2010 z 14 stycznia 2010 roku w sprawie wydania upoważnienia pracownika do załatwiania spraw z zakresu prac przy projekcie „Świetlica lasowiacka od juniora do seniora”. treść

Zarządzenie nr 2/2010 z 14 stycznia 2010 roku w sprawie wydania upoważnienia pracownika do załatwiania spraw z zakresu prac przy projekcie „Zobacz ciekawe miejsca z wody”. treść

Zarządzenie nr 3/2010 z 27 stycznia 2010 roku w sprawie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 4/2010 z 28 stycznia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 5/2010 z 8 lutego 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 6/2010 z 8 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 7/2010 z 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 8/2010 z 10 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne. treść

Zarządzenie nr  10/2010 z 3 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wspracia finansowego z budżetu gminy. treść

Zarządzenie nr 11/2010 z 3 marca 2010 roku w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i jednostkach organizacyjnych gminy. treść

Zarządzenie nr 15/2010 z 10 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 16/2010 z 10 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie  na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 18/2010 z 11 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 129/2009 z 1 października 2009 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

Zarządzenie nr 19/2010 z 11 marca 2010 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kowty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane  w 2010 roku. treść

Zarządzenie nr 20/2010 z 11 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2010 roku. treść

Zarządzenie nr 22/2010 z 31 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 23/2010 z 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. treść

Zarzdzenie nr 24/2010 z 30 marca 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 24a/2010 z 31 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 25/2010 z 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2010/2011 zasad do opracowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 26/2010 z 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 27/2010 z 14 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego” Zagospodarowanie czasu walnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy Baranów Sandomierski”. treść

Zarządzenie nr 29/2010 z 19 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 30/2010 z 22 kwietnia 2010 roku w sporawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 30a/2010 z 24 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji odbioru robót i dostaw. treść

Zarządzenie nr 31/2010 z 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 32/2010 z 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 33/2010 z 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 34a/2010 z 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obweiszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 36/2010 z 14 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 37/2010 z 17 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 38/2010 z 17 maja 2010 roku w sprawie powołania dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 39/2010 z 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 40/2010 z 19 maja 2010 roku w sprawie  powołania dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 41/2010 z 19 maja 2010 roku w sprawie zarządzenia ewakuacji na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 42/2010 z 20 maja 2010 roku w sprawie zamknięcia targowiska w Baranowie Sandomdierskim w dniu 21 maja 2010 roku. treść 

Zarządzenie nr 43/2010 z 27 maja 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego i pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz odwołania dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 44/2010 z 31 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 45/2010 z 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 47/2010 z 1 czerwca 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych  Obowodwych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. treść

Zarządzenie nr 47a/2010 z 31 maja 2010 roku w sprawie zatwiedzenia planu finansowego  Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 48/2010 z 2 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 49/2010 z 2 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 50/2010 z 3 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 50a/2010 z 4 czerwca 2010 roku  w sprawie powołania dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 50b/2010 z 5 czerwca 2010 roku w sprawie zarządzenia ewakuacji na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 51/2010 z 8 czerwca 2010 roku  w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Durdach powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. treść

Zarządzenie nr 52a/2010 z 8 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania zarządzenia ewakuacji na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 54/2010 z z 9 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzania aktów pełnomocnictwa i potwierdzania woli udzielenie pełnomicnictwa do głosowania. treść

Zarządzenie nr 55/2010 z 10 czewrca 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść 

Zarządzenie nr 58/2010 z 11 czewrca 2010 roku w sprawie odwołania stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.treść

Zarządzenie nr 59/2010 z 12 czewrca 2010 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 60/2010 z 15 czewrca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 61/2010 z 15 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sanddomierskim w dniu 20 czerwca 2010 roku w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 roku. treść

Zarządzenie nr 62/2010 z 15 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej po powodzi maj-czerwciec 2010. treść

Zarządzenie nr 64/2010 z 22 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2010/2011. treść

Zarządzenie nr 65/2010 z 25 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Dąbrowicy powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. treść

Zarządzenie nr 66/2010 z 25 czerwca 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Dąbrowicy powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. treść

Zarządzenie nr 67/2010 z 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w  dniu 4 lipca 2010 roku w związku z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu ponownym w dniu 4 lipca 2010 roku. treść

Zarządzenie nr 69/2010 z 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 69a/2010 z 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na  2010 rok. treść 

Zarządzenie nr 70/2010 z 1 zcerwca 2010 roku w powołania komisji odbioru usług. treść

Zarządzenie nr  71/2010 z 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 72/2010 z 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 73/2010 z 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 74/2010 z 9 lipca 2010 roku mw sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 75/2010 z 9 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji odbioru usług. treść

Zarządzenie nr 76/2010 z 12 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. prmocji w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 77/2010 z 6 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Baranów Sandomierski szansą na rozwój”. treść

Zarządzenie nr 78/2010 z 21 lipca 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej. treść

Zarządzenie nr 79/2010 z 23 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 80/2010 z 23 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 81/2010 z 26 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 82/2010 z 29 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr  83/2010 z 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 84/2010 z 29 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia całodobowego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 85/2010 z 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 85a/2010 z 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 86/2010 z 30 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 87/2010 z 31 lipca 2010 roku w sprawie odwołania stałego dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 88/2010 z 31 lipca 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego  na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 89/2010 z 2 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania  publicznego pod nazwą- promocja wolontariatu na terenie gminy Baranów Sandomierski wśród młodzieży uczącej się poprzez szkolenia, wsparcie doradcze i wdrażanie środowiskowcyh inicjatyw walantarystycznych. treść

Zarządzenie nr 90/2010 z 2 sierpnia 2010 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 91/2010 z 2 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji wyposażenia sprzętu i środków w magazynie obrony cywilnej. treść

Zarządzenie nr 92/2010 z 5 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baranów Sanddomierski za I półrocze 2010 roku. treść

Zarządzenie nr 93/2010 z 6 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 94/2010 z 6 sierpniac2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 97/2010 z 18 sierpnia 2010 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2010. treść

Zarządzenie nr 98/2010 z 23 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 99/2010 z 23 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 100/2010 z 23 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 101/2010 z 27 sierpnia 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Bbaranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 102/2010 z 27 sierpnia 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu. treść

Zarządzenie nr 103/2010 z 27 sierpnia 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

Zarządzenie nr 104/2010 z 27 sierpnia 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

Zarządzenie nr 105/2010 z 30 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 105a/2010 z 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 105b/2010 z 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 105c/2010 z 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 105d/2010 z 30 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 106/2010 z 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 107/2010 z z31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 108a/2010 z 1 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 109/2010 z 2 września 2010 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierksi. treść

Zarządzenie nr 110/2010 z 2 września 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 111/2010 z 2 września 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 112/2010 z 2 września 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 113/2010 z 2 września 2010 roku w sprawie  powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 114/2010 z 3 września 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska  w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 115/2010 z 6 września 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miastas i Gminy Baranów. treść

Zarządzenie nr 116/2010 z 7 września 2010 roku w sprawie  odwołania całodobowego9 dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 117/2010 z 10 września 2010 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 118/2010 z 9 września 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 119/2010 z 23 września 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 120/2010 z 27 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

Zarządzenie nr 120a/2010 z 28 września 2010 roku w sprawie uruchomienia Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 120b/2010 z 28 września 2010 roku w sprawie odwołania Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 121/2010 z 30 września 2010 roku zmian budżetu na 2010 roku. treść

Zarządzenie nr 122/2010 z 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 123/2010 z 30 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 124/2010 z 1 października 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierskido załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 124a/2010 z 1 października 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów. treść

Zarządzenie nr 126/2010 z 8 października 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 127/2010 z 12 października 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatora systemów informatycznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i bezpośredniego wyboru burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 21 liistopada 2010 roku. treść

Zarządzenia nr 128/2010 z 15 października 2010 w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu systemu wykrywania i alarmowania. treść

Zarządzenie nr 128a/2010 z 15 października 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Woli Baranowskiej, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 129/2010 z 18 października 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 130/2010 z 18 października 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 131/2010 z 21 października 2010 roku  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 133/2010 z 25 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 134/2010 z 26 paźziernika 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok treść

Zarządzenie nr 135/2010 z 26 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 136/2010 z 26 października 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomdierski do sporządzania aktów pełnomocnictwa i potwierdzania woli udzielenia pełnomocnictwa do głosowania. treść

Zarządzenie nr 137/2010 z 26 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 138/2010 z 5 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania- wybrakowania sprzętu i środków w magazynie obrony cywilnej. treść

Zarządzenie nr 139/2010 z 29 paźziernika 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 140/2010 z 5 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 140a/2010 z 5 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w dniu 21 listopada 2010 roku w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast  zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 roku. treść

Zarządzenie nr 141/2010 z 5 listopada 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. treść

Zarządzenie nr 143/2010 z 19 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 144/2010 z 19 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 145/2010 z 19 listopada 2010 roku w sprawie powołania składu osobwego  Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 146/2010 z 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 147/2010 z 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 148/2010 z 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 149/2010 z 30 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2010 rok treść

Zarządzenie nr 150/2010 z 30 listopada 2010 roku w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2010r. dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 153/2010 z 1 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego. treść

Zarządzenie nr 154/2010 z 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 155/2010 z 3 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 156a/2010 z 3 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy do prowadzenia niektórych spraw gminy. treść

Zarządzenie nr 156/2010 z 3 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 157/2010 z 3 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy. treść

Zarządzenie nr 158/2010 z 3 grudnia 2010 roku w sprawie określenia obowiązków i zadań Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy. treść

Zarządzenie nr 159/2010 z 3 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 159a/2010 z 3 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy. treść

Zarządzenie nr 160/2010 z 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 18/10 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

Zarządzenie nr 161/2010 z 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego. treść

Zarządzenie nr 162/2010 z 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 163/2010 z 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 164/2010 z 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr  165/2010 z 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 166/2010 z 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 167/2010 z 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

Zarządzenie nr 168/2010 z 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisjsi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. treść

Zarządzenie nr 169/2010 z 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 170/2010 z 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 171/2010 z 27 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na Rachmistrzów Spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. treść

Zarządzenie nr 172/2010 z 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok. treść

Zarządzenie rn 173/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 175/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dokumentacji okreslającej zasady prowadzenia rachunkowości zakładowych planów kont Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

Zarządzenie nr 176/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 69a/2009 z 24 czerwca 2009 roku w sprawie planu kont i zasad prowadzenia rachunkowości dla projektu-” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. treść

Zarządzenie nr 177/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie planu kont i zasad prowadzenia rachunkowości dla projektu- „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów Sanddomierski”. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji