Zarządzenie nr 97/2024 z dnia 06 czerwca 2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 96/2024 z dnia 31 maja 2024 w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 . treść

 

Zarządzenie nr 95/2024 z dnia 31 maja 2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 94/2024 z dnia 31 maja 2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 93/2024 z dnia 31 maja 2024 w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 92/2024 z dnia 31 maja 2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 91/2024 z dnia 31 maja 2024 w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 89/2024 z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem  wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku. treść

 

Zarządzenie nr 87/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie przekazania majątku dla jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skopaniu. treść

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Zarządzenie nr 86/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 85/2024 z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 17.05.2024r. przetargu na dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. treść

 

Zarządzenie nr 84a/2024 z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku. treść

 

Zarządzenie nr 84/2024 z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzenia aktów pełnomocnictwa i potwierdzania woli udzielania pełnomocnictwa do głosowania. treść

 

Zarządzenie nr 83/2024 z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024. treść

 

Zarządzenie nr 82/2024 z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie zmian  budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 81/2024 z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 80/2024 z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 78/2024 z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 77/2024 z dnia 06 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy baranów Sandomierski na cele rekreacyjne. treść

ogłoszenie

 

Zarządzenie nr 76a/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu pn. „Bajkowa kraina” finansowanego w ramach Priorytetu nr  FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego  Fundusze Europejskie  dla Podkarpacia 2021-2027 „Akademia krasnoludków” nr FEPK.07.11.-IP.01-0008/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. treść

 

Zarządzenie nr 76/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 75/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 74/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy  w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

 

Zarządzenie nr 73/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024. treść

 

Zarządzenie nr 72/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 70/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 68/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu pn. „Akademia krasnoludków” finansowanego w ramach  Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Akademia krasnoludków” nr FEPK.07.11.-IP.01-0009/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plus. treść

 

Zarządzenie nr 67/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 11.04.2024r. przetargu na dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 66/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 65/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do spraw likwidacji środków trwałych tj. budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Baranowskiej i systemu monitoringu TV przy budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 64/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 63/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 62/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 60/2024 z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 59/2024 z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 58/2024 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 57/2024 z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 56/2024 z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 55/2024 z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024. treść

 

Zarządzenie nr 54/2024 z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 53/2024 z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 52/2024 z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej informacji z wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023. treść

 

Zarządzenie nr 51/2024 z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej informacji z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunków środków z Funduszu Pomocy za rok 2023. treść

 

Zarządzenie nr 50/2024 z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2023 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 49/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 48/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku. treść 

 

Zarządzenie nr 47/2024 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. treść

 

Zarządzenie nr 46/2024 z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 45/2024 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 44/2024 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 43/2024 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 42/2024 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 14.03.2024r. na sprzedaż składników mienia ruchomego, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 40/2024 z dnia 08 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść 

 

Zarządzenie nr 39/2024 z dnia 07 marca 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 38/2024 z dnia 07 marca 2024 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 37/2024 z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Baranowie Sandomierskim w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. treść

 

Zarządzenie nr 36/2024 z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzenia aktów pełnomocnictwa i potwierdzenia woli udzielania pełnomocnictwa do głosowania. treść

 

Zarządzenie nr 35/2024 z dnia 01 marca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i placówek w Baranowie Sandomierskim, ul. Kościuszki 6, 39-450 Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 34/2024 z dnia 01 marca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach, Ślęzaki 75. treść

 

Zarządzenie nr 33/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 32/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 31/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 30/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego  dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024. treść

 

Zarządzenie nr 29/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 28/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 27/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 26/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości. treść

Uchwała XXVII/218/20

Uchwała LII/428/22

Uchwała  LX/493/23

 

Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek  w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn.  „Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu” w ramach inwestycji B1.1.4. treść

 

Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do rad  gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. treść

 

Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierski, ul. Kościuszki 6, 39-450 Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Ślęzakach, Ślęzaki 75. treść

 

Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024. treść

 

Zarządzenie nr 11/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 10/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych publicznych  szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 8/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2024 roku. treść

 

Zarządzenie nr 7/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę, najem oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 5/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 04 stycznia 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko ds. sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
03.01.2024
Data publikacji
03.01.2024
Data modyfikacji Autor modyfikacji
10.06.2024, 15:22 Kamila Sabo
10.06.2024, 15:22 Kamila Sabo
07.06.2024, 14:06 Kamila Sabo
05.06.2024, 14:23 Kamila Sabo
05.06.2024, 14:14 Kamila Sabo
03.06.2024, 09:36 Kamila Sabo
31.05.2024, 14:56 Jolanta Koper
31.05.2024, 14:55 Jolanta Koper
22.05.2024, 11:31 Kamila Sabo
21.05.2024, 14:52 Kamila Sabo
17.05.2024, 10:32 Kamila Sabo
16.05.2024, 08:38 Kamila Sabo
15.05.2024, 14:05 Kamila Sabo
10.05.2024, 09:02 Kamila Sabo
10.05.2024, 08:45 Kamila Sabo
09.05.2024, 10:13 Kamila Sabo
08.05.2024, 10:25 Kamila Sabo
06.05.2024, 12:32 Kamila Sabo
30.04.2024, 08:40 Kamila Sabo
19.04.2024, 14:23 Kamila Sabo
18.04.2024, 09:35 Kamila Sabo
11.04.2024, 10:21 Kamila Sabo
09.04.2024, 13:20 Kamila Sabo
04.04.2024, 09:47 Kamila Sabo
02.04.2024, 11:17 Kamila Sabo
27.03.2024, 15:32 Kamila Sabo
26.03.2024, 14:11 Kamila Sabo
21.03.2024, 14:48 Kamila Sabo
20.03.2024, 10:44 Kamila Sabo
15.03.2024, 13:48 Kamila Sabo
13.03.2024, 11:35 Kamila Sabo
11.03.2024, 14:59 Kamila Sabo
11.03.2024, 11:55 Kamila Sabo
08.03.2024, 09:31 Kamila Sabo
01.03.2024, 11:23 Kamila Sabo
28.02.2024, 09:48 Kamila Sabo
28.02.2024, 08:28 Kamila Sabo
27.02.2024, 08:31 Kamila Sabo
26.02.2024, 13:38 Kamila Sabo
26.02.2024, 13:31 Kamila Sabo
22.02.2024, 15:05 Kamila Sabo
22.02.2024, 14:59 Kamila Sabo
19.02.2024, 13:26 Kamila Sabo
19.02.2024, 13:25 Kamila Sabo
06.02.2024, 09:11 Kamila Sabo
05.02.2024, 09:58 Kamila Sabo
05.02.2024, 09:45 Kamila Sabo
02.02.2024, 14:36 Kamila Sabo
24.01.2024, 10:36 Kamila Sabo
19.01.2024, 15:22 Kamila Sabo
19.01.2024, 14:51 Kamila Sabo
19.01.2024, 14:09 Kamila Sabo
16.01.2024, 12:21 Kamila Sabo
04.01.2024, 13:21 Kamila Sabo
03.01.2024, 11:10 Kamila Sabo
03.01.2024, 11:06 Kamila Sabo