Zarządzenie nr 33/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 32/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 31/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 30/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego  dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024. treść

 

Zarządzenie nr 29/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 28/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 27/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 26/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości. treść

Uchwała XXVII/218/20

Uchwała LII/428/22

Uchwała  LX/493/23

 

Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 23/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 22/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 21/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek  w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn.  „Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu” w ramach inwestycji B1.1.4. treść

 

Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do rad  gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. treść

 

Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierski, ul. Kościuszki 6, 39-450 Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Ślęzakach, Ślęzaki 75. treść

 

Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 12/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2024. treść

 

Zarządzenie nr 11/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 10/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych publicznych  szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 8/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2024 roku. treść

 

Zarządzenie nr 7/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę, najem oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 5/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 4/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 04 stycznia 2024 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 2/2024 z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko ds. sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
03.01.2024
Data publikacji
03.01.2024
Data modyfikacji Autor modyfikacji
01.03.2024, 11:23 Kamila Sabo
01.03.2024, 11:22 Kamila Sabo
28.02.2024, 09:48 Kamila Sabo
28.02.2024, 08:28 Kamila Sabo
27.02.2024, 08:31 Kamila Sabo
26.02.2024, 13:38 Kamila Sabo
26.02.2024, 13:31 Kamila Sabo
22.02.2024, 15:05 Kamila Sabo
22.02.2024, 14:59 Kamila Sabo
19.02.2024, 13:26 Kamila Sabo
19.02.2024, 13:25 Kamila Sabo
06.02.2024, 09:11 Kamila Sabo
05.02.2024, 09:58 Kamila Sabo
05.02.2024, 09:45 Kamila Sabo
02.02.2024, 14:36 Kamila Sabo
24.01.2024, 10:36 Kamila Sabo
19.01.2024, 15:22 Kamila Sabo
19.01.2024, 14:51 Kamila Sabo
19.01.2024, 14:09 Kamila Sabo
16.01.2024, 12:21 Kamila Sabo
04.01.2024, 13:21 Kamila Sabo
03.01.2024, 11:10 Kamila Sabo
03.01.2024, 11:06 Kamila Sabo