Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2023 roku. treść

 

Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składników mienia ruchomego Domu Ludowego w Suchorzowie, stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
02.01.2023
Data publikacji
02.01.2023
Data modyfikacji Autor modyfikacji
08.02.2023, 09:42 Kamila Leśniak
08.02.2023, 09:41 Kamila Leśniak
08.02.2023, 09:41 Kamila Leśniak
07.02.2023, 15:27 Kamila Leśniak
26.01.2023, 12:30 Kamila Leśniak
19.01.2023, 14:11 Jakub Marek
19.01.2023, 14:09 Jakub Marek
19.01.2023, 14:09 Jakub Marek
05.01.2023, 15:18 Kamila Leśniak
05.01.2023, 15:17 Kamila Leśniak
02.01.2023, 14:18 Kamila Leśniak
02.01.2023, 11:06 Jakub Marek