Zarządzenie nr 222/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 221/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 220/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 219/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 218/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale komunalne na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 217/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 216/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023r. treść

 

Zarządzenie nr 215/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 214/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 213/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 212/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 oraz udzielenia upoważnienia kierownika tej jednostki do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”. treść

 

Zarządzenie nr 211/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie  na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 210/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 209/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 208/2023 z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia IV ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 207/2023 z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 206/2023 z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie zmian planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu 'Rosnąca odporność”. treść

 

Zarządzenie nr 205/2023 z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 204/2023 z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 203/2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 202/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 201/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 200/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu  Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 199/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 198/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. „Adaptacja części budynku Zespołu Szkół i Placówek  w Baranowie Sandomierskim z przeznaczeniem na żłobek „MALUCH+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Plany na rzecz Odbudowy i Zwiększenia  Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie  programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi  0-3 lat (żłobek, kluby dziecięce) w ramach MALUCH. treść

 

Zarządzenie nr 197/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 196/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2024 rok. treść

 

Zarządzenie nr 195/2023 z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.treść

 

Zarządzenie nr 194/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 193/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 192/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 191/2023 z dnia 07 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 190/2023 z dnia 07 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 188/2023 z dnia 06 listopada 2023 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 187/2023 z dnia 02 listopada 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 186/2023 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany plany finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 185/2023 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 184/2023 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 183/2023 z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 182/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 181/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 180/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 179A/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Baranów Sandomierski pk. „Baranów Sandomierski 2023”. treść

 

Zarządzenie nr 179/2023 z dnia 19 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 178/2023 z dnia 18 października 2023 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 177/2023 z dnia 17 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 176/2023 z dnia 17 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 175/2023 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 174/2023 z dnia 09 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 173/2023 z dnia 03 października 2023 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 172/2023 z dnia 05 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 171/2023 z dnia 05 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 170/2023 z dnia 02 października 2023 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 169/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 168/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 167/2023 z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 166/2023 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 165/2023 z dnia 27 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 164/2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 163/2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 162/2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 161/2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść 

 

Zarządzenie nr 160/2023 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 159/2023 z dnia 19 września 2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzenia aktów pełnomocnictwa i potwierdzenia woli udzielania pełnomocnictwa do głosowania. treść

 

Zarządzenie nr 158/2023 z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 157/2023 z dnia 19 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania przemocy Domowej w Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 156/2023 z dnia 13 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Kaczaki, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 155/2023 z dnia 08 września 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji konkursowej „NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”. treść

 

Zarządzenie nr 154/2023 z dnia 07 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

 

Zarządzenie nr 153/2023 z dnia 07 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. treść

 

Zarządzenie nr 152/2023 z dnia 07 września 2023 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. treść 

 

Zarządzenie nr 151/2023 z dnia 07 września 2023 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I-go przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Kaczakach, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze II-go przetargu. treść 

 

Zarządzenie nr 150/2023 z dnia 06 września 2023 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 149/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 148/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 147/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 146/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych). treść

 

Zarządzenie nr 145/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 144/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 143/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Dyrektora Samorządowego Żłobka w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 142/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 141/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 140/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 139/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 138/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych. treść

 

Zarządzenie nr 137a/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie organizacji projektu „Akademia Krasnoludków”. treść

 

Zarządzenie nr 137/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Samorządowego Żłobka w Baranowie Sandomierskim na rok szkolny 2023/2024. treść

 

Zarządzenie nr 136/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 135/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 134/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 133/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 132/2023 z dnia 09 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 131/2023 z dnia 07 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 130/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 129/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 128/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 127/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2024. treść

 

Zarządzenie nr 126/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych  produkcji rolnej znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. treść

 

Zarządzenie nr 125/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 124/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 123/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie wyznaczenia osób do Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych  produkcji rolnej oraz infrastrukturze, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. treść

 

Zarządzenie nr 122/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. „Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej ” w ramach programu pn.: Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze F. Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,  jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342. treść

 

Zarządzenie nr 121/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 120/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 119/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 118/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 117/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 116/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 115/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 114/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 113/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia rekrutacji dzieci do Samorządowego żłobka w Baranowie Sandomierskim oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji. treść

 

Zarządzenie nr 112/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 111/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej na wybór podmiotu świadczącego nieodpłatnie czynności brokerskie w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. treść

 

Zarządzenie nr 110/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 109/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 108/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. treść

 

Zarządzenie nr 107/2023 z dnia 04 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 106/2023 z dnia 04 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 105/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 104/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 103/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 102/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 101/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 100/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Kaczaki, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 99/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko ds. dowodów osobistych oraz obsługi organów jednostek pomocniczych Gminy. treść 

 

Zarządzenie nr 98/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 97/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 96/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych. treść

 

Zarządzenie nr 95/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 94/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 93/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 92/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 91/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 90/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 89/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 88/2023 z dnia 09 czerwca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia  konsultacji uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. treść

Zarządzenie nr 87/2023 z dnia 09 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 86/2023 z dnia 09 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 85/2023 z dnia 07 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 84/2023 z dnia 07 czerwca 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 83/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 82/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 81/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie planu finansowego  dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 80/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 79/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 78/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium te4go państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 77/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 76/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 75/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030. treść

 

Zarządzenie nr 74/2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +” w ramach programu pn.: „Senior+”. treść

 

Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 72/2023 z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 71/2023 z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składników mienia ruchomego Domu Ludowego w Suchorzowie, stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 70/2023 z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych. treść

 

Zarządzenie nr 69/2023 z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 68/2023 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 09 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego żłobka w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 66/2023 z dnia 09 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 65/2023 z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 63/2023 z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść 

 

Zarządzenie nr 62/2023 z dnia 05 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 61/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 56/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 55/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

 

Zarządzenie nr 53/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy, Dąbrowica 78. treść

 

Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 50/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 49b/2023 z dnia 10 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. treść

 

Zarządzenie nr 49a/2023 z dnia 10 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. treść

 

Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 04 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. treść 

 

Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 45/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 43/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 41/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2022 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej informacji z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za rok 2022. treść

 

Zarządzenie nr 37/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej informacji z wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022. treść

 

Zarządzenie nr 36/2023 z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Durdy i Knapy, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Durdy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 32/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego oraz jego likwidacji. treść

 

Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy, Dąbrowica 78. treść

 

Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. treść

 

Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść 

 

Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść 

 

Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2023 roku. treść

 

Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składników mienia ruchomego Domu Ludowego w Suchorzowie, stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
02.01.2023
Data publikacji
02.01.2023
Data modyfikacji Autor modyfikacji
08.03.2024, 09:13 Kamila Sabo
08.03.2024, 09:08 Kamila Sabo
04.03.2024, 14:02 Kamila Sabo
01.03.2024, 11:27 Kamila Sabo
19.01.2024, 12:39 Kamila Sabo
04.01.2024, 13:56 Kamila Sabo
03.01.2024, 15:02 Kamila Sabo
02.01.2024, 13:50 Kamila Sabo
29.12.2023, 14:20 Kamila Sabo
21.12.2023, 14:56 Kamila Sabo
19.12.2023, 14:54 Kamila Sabo
11.12.2023, 10:08 Kamila Sabo
08.12.2023, 11:36 Kamila Sabo
07.12.2023, 09:11 Kamila Sabo
07.12.2023, 09:08 Kamila Sabo
07.12.2023, 08:42 Kamila Sabo
01.12.2023, 10:08 Kamila Sabo
28.11.2023, 12:09 Kamila Sabo
28.11.2023, 08:53 Kamila Sabo
20.11.2023, 09:58 Kamila Sabo
14.11.2023, 13:50 Kamila Sabo
10.11.2023, 10:19 Kamila Sabo
27.10.2023, 08:54 Kamila Sabo
26.10.2023, 14:48 Kamila Sabo
18.10.2023, 15:30 Kamila Sabo
18.10.2023, 13:55 Kamila Sabo
17.10.2023, 15:05 Kamila Sabo
05.10.2023, 15:43 Kamila Sabo
03.10.2023, 09:49 Kamila Sabo
27.09.2023, 15:35 Kamila Sabo
25.09.2023, 14:57 Kamila Sabo
22.09.2023, 15:29 Kamila Sabo
22.09.2023, 09:34 Kamila Sabo
13.09.2023, 14:45 Kamila Sabo
23.08.2023, 13:51 Kamila Sabo
22.08.2023, 11:01 Kamila Sabo
17.08.2023, 13:47 Kamila Sabo
17.08.2023, 09:20 Kamila Sabo
17.08.2023, 09:19 Kamila Sabo
16.08.2023, 12:06 Kamila Sabo
11.08.2023, 14:06 Kamila Sabo
11.08.2023, 12:14 Kamila Sabo
10.08.2023, 12:07 Kamila Sabo
01.08.2023, 14:13 Kamila Sabo
01.08.2023, 13:48 Kamila Sabo
01.08.2023, 08:17 Kamila Sabo
31.07.2023, 14:45 Kamila Sabo
28.07.2023, 14:17 Kamila Sabo
27.07.2023, 14:29 Kamila Sabo
25.07.2023, 14:12 Kamila Sabo
25.07.2023, 12:08 Kamila Sabo
24.07.2023, 09:35 Kamila Sabo
20.07.2023, 13:59 Kamila Sabo
17.07.2023, 15:31 Kamila Sabo
17.07.2023, 15:31 Kamila Sabo
14.07.2023, 15:28 Kamila Sabo
14.07.2023, 11:08 Kamila Sabo
13.07.2023, 13:45 Kamila Sabo
13.07.2023, 13:38 Kamila Sabo
05.07.2023, 11:37 Kamila Sabo
05.07.2023, 11:33 Kamila Sabo
28.06.2023, 13:51 Kamila Sabo
28.06.2023, 13:42 Kamila Sabo
28.06.2023, 13:37 Kamila Sabo
27.06.2023, 14:28 Kamila Sabo
27.06.2023, 14:23 Kamila Sabo
27.06.2023, 14:21 Kamila Sabo
14.06.2023, 09:47 Kamila Sabo
14.06.2023, 09:44 Kamila Sabo
09.06.2023, 09:10 Kamila Sabo
09.06.2023, 08:29 Kamila Sabo
01.06.2023, 11:12 Magdalena Pluta
01.06.2023, 11:12 Magdalena Pluta
01.06.2023, 10:42 Magdalena Pluta
01.06.2023, 10:42 Magdalena Pluta
01.06.2023, 10:40 Magdalena Pluta
23.05.2023, 10:53 Kamila Sabo
18.05.2023, 10:15 Kamila Sabo
17.05.2023, 10:32 Kamila Sabo
16.05.2023, 15:27 Kamila Sabo
15.05.2023, 14:03 Kamila Sabo
15.05.2023, 12:19 Kamila Sabo
12.05.2023, 13:25 Kamila Sabo
08.05.2023, 13:36 Kamila Sabo
05.05.2023, 12:06 Kamila Sabo
21.04.2023, 13:24 Kamila Sabo
18.04.2023, 13:48 Kamila Sabo
14.04.2023, 10:01 Kamila Sabo
12.04.2023, 13:38 Kamila Sabo
04.04.2023, 12:02 Kamila Sabo
31.03.2023, 11:19 Kamila Sabo
30.03.2023, 13:26 Kamila Sabo
29.03.2023, 14:20 Kamila Sabo
29.03.2023, 13:54 Kamila Sabo
27.03.2023, 12:50 Kamila Sabo
23.03.2023, 08:56 Kamila Sabo
23.03.2023, 08:19 Kamila Sabo
17.03.2023, 13:22 Kamila Sabo
07.03.2023, 08:56 Kamila Sabo
06.03.2023, 08:27 Kamila Sabo
02.03.2023, 15:32 Kamila Sabo
02.03.2023, 15:30 Kamila Sabo
28.02.2023, 15:21 Kamila Sabo
28.02.2023, 14:38 Kamila Sabo
28.02.2023, 08:21 Kamila Sabo
15.02.2023, 13:34 Kamila Sabo
14.02.2023, 13:42 Kamila Sabo
10.02.2023, 10:22 Kamila Sabo
08.02.2023, 09:42 Kamila Sabo
08.02.2023, 09:41 Kamila Sabo
07.02.2023, 15:27 Kamila Sabo
26.01.2023, 12:30 Kamila Sabo
19.01.2023, 14:11 Jakub Marek
19.01.2023, 14:09 Jakub Marek
19.01.2023, 14:09 Jakub Marek
05.01.2023, 15:18 Kamila Sabo
05.01.2023, 15:17 Kamila Sabo
02.01.2023, 14:18 Kamila Sabo
02.01.2023, 11:06 Jakub Marek