Zarządzenie nr 84/2023 z dnia 07 czerwca 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 83/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 82/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 81/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie planu finansowego  dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 80/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 79/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 78/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium te4go państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 77/2023 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 76/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 74/2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +” w ramach programu pn.: „Senior+”. treść

 

Zarządzenie nr 73/2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 72/2023 z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 71/2023 z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składników mienia ruchomego Domu Ludowego w Suchorzowie, stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 70/2023 z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych. treść

 

Zarządzenie nr 69/2023 z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 68/2023 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 67/2023 z dnia 09 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego żłobka w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 66/2023 z dnia 09 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 65/2023 z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 63/2023 z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść 

 

Zarządzenie nr 62/2023 z dnia 05 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 61/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 59/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 58/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 56/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 55/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

 

Zarządzenie nr 53/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 52/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy, Dąbrowica 78. treść

 

Zarządzenie nr 51/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 50/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 04 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. treść 

 

Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 45/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 43/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 41/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2022 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej informacji z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za rok 2022. treść

 

Zarządzenie nr 37/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej informacji z wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022. treść

 

Zarządzenie nr 36/2023 z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Durdy i Knapy, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 33/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Durdy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 32/2023 z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego oraz jego likwidacji. treść

 

Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy, Dąbrowica 78. treść

 

Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. treść

 

Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść 

 

Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść 

 

Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023. treść

 

Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2023 roku. treść

 

Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składników mienia ruchomego Domu Ludowego w Suchorzowie, stanowiącego własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
02.01.2023
Data publikacji
02.01.2023
Data modyfikacji Autor modyfikacji
09.06.2023, 09:10 Kamila Leśniak
09.06.2023, 09:10 Kamila Leśniak
09.06.2023, 08:29 Kamila Leśniak
01.06.2023, 11:12 Magdalena Kosztur
01.06.2023, 11:12 Magdalena Kosztur
01.06.2023, 10:42 Magdalena Kosztur
01.06.2023, 10:42 Magdalena Kosztur
01.06.2023, 10:40 Magdalena Kosztur
23.05.2023, 10:53 Kamila Leśniak
18.05.2023, 10:15 Kamila Leśniak
17.05.2023, 10:32 Kamila Leśniak
16.05.2023, 15:27 Kamila Leśniak
15.05.2023, 14:03 Kamila Leśniak
15.05.2023, 12:19 Kamila Leśniak
12.05.2023, 13:25 Kamila Leśniak
08.05.2023, 13:36 Kamila Leśniak
05.05.2023, 12:06 Kamila Leśniak
21.04.2023, 13:24 Kamila Leśniak
18.04.2023, 13:48 Kamila Leśniak
14.04.2023, 10:01 Kamila Leśniak
12.04.2023, 13:38 Kamila Leśniak
04.04.2023, 12:02 Kamila Leśniak
31.03.2023, 11:19 Kamila Leśniak
30.03.2023, 13:26 Kamila Leśniak
29.03.2023, 14:20 Kamila Leśniak
29.03.2023, 13:54 Kamila Leśniak
27.03.2023, 12:50 Kamila Leśniak
23.03.2023, 08:56 Kamila Leśniak
23.03.2023, 08:19 Kamila Leśniak
17.03.2023, 13:22 Kamila Leśniak
07.03.2023, 08:56 Kamila Leśniak
06.03.2023, 08:27 Kamila Leśniak
02.03.2023, 15:32 Kamila Leśniak
02.03.2023, 15:30 Kamila Leśniak
28.02.2023, 15:21 Kamila Leśniak
28.02.2023, 14:38 Kamila Leśniak
28.02.2023, 08:21 Kamila Leśniak
15.02.2023, 13:34 Kamila Leśniak
14.02.2023, 13:42 Kamila Leśniak
10.02.2023, 10:22 Kamila Leśniak
08.02.2023, 09:42 Kamila Leśniak
08.02.2023, 09:41 Kamila Leśniak
07.02.2023, 15:27 Kamila Leśniak
26.01.2023, 12:30 Kamila Leśniak
19.01.2023, 14:11 Jakub Marek
19.01.2023, 14:09 Jakub Marek
19.01.2023, 14:09 Jakub Marek
05.01.2023, 15:18 Kamila Leśniak
05.01.2023, 15:17 Kamila Leśniak
02.01.2023, 14:18 Kamila Leśniak
02.01.2023, 11:06 Jakub Marek