Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Marek Mazur–             Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Marek Barszcz–          Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Alina Zasadnia-          Skarbnik Gminy Baranów Sandomierski
Andrzej Kobylarz–     Sekretarz Gminy od 01.06.2017

Jednostki organizacyjne Gminy

Anna Szarama- Kulas              Kierownik w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
Bernadetta Burdzel                Starszy Pracownik Socjalny w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
Renata Kuś                                Główny Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
Dariusz Chemel                        Kierownik w Gminnym Zakładzie Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
Zofia Badawika                         Kierownik w Gminnym Zakładzie Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim od 01.03.2018 roku
Dariusz Chemel                         Kierownik w Gminnym Zakładzie Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim do 28.02.2018 roku
Renata Domka                          Dyrektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim
Danuta Falarz                            Kierownik w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim
Maria Pietrzyk                           Dyrektor w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
Marzenna Lasek                        Dyrektor w Zespole Szkół w Skopaniu
Krzysztof Dolecki                     Dyrektor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowicy
Marta Janczura                         Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej od 01.09.2017 roku
Jacek Rożek                               Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach od 01.09.2017 roku

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji