Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 Rb- NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – I kwartał 2019 Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – I kwartał 2019 Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 – Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 – Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego roku 2019 – Rb-27S
Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Rb- NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – II kwartał 2019 Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – II kwartał 2019 Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 – Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 – Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r. – Rb-27S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – IV kwartał- Rb N

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 Rb-NDSSprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 Rb- 28S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019.  (treść)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019. (treść)
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019. (treść)
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019.(treść)
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
26.05.2021, 14:58 Magdalena Pluta