Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Marek Mazur–                         Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Marek Barszcz–                      Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Alina Zasadnia–                      Skarbnik Gminy Baranów Sandomierski
Andrzej Kobylarz–                 Sekretarz Gminy

Jednostki organizacyjne Gminy

Renata Domka–                     Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim
Renata Domka–                     Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim
Anna Grabowska–                 p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim
Danuta Falarz–                       Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach
Irena Trębacz–                        p.o. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
Tomasz Solarski–                   p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
Tomasz Solarski–                   p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
Zofia Badawika–                    Kierownik Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
Bernadetta Burdzel–            Starszy Pracownik Socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
Renata Kuś–                            Główny Księgowy w Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
Marek Kosior–                        Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
Marzenna Lasek–                  Dyrektor Zespołu Szkół w Skopaniu
Marta Janczura–                    Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej
Agata Stawiarska–                Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach
Krzysztof Dolecki–                Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji