Zarządzenie nr 242/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za wykorzystanie prywatnych materiałów biurowych, niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach pracy. treść

 

Zarządzenie nr 241/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 240/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 30 grudnia 2022 roku. treść

 

Zarządzenie nr 239/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 238/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 237/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 236/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 235/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 234/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść 

 

Zarządzenie nr 233/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 232/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 231/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 230/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 229/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 228/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 227/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 226/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia obowiązków zastępstwa za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 225/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 224/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 223/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 222/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 221/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 220/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 219/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 218/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 217/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 216/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 215/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 214/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I-go przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Dąbrowicy, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze II-go przetargu. treść 

 

Zarządzenie nr 213/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 212/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 211/2022 z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 210/2022 z dnia 09 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 209/2022 z dnia 08 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku  wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść 

 

Zarządzenie nr 208/2022 z dnia 08 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 207/2022 z dnia 02 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 206/2022 z dnia 02 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 205/2022 z dnia 02 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 204/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 203/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 202/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 201/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 200/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 199/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 198/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 197/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 196/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść 

 

Zarządzenie nr 195/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 194/2022 z dnia 15listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 193/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok. treść

 

Zarządzenie nr 192/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 191/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 190/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 189/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 188/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 187/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 186/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie planu finansowego  dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 185/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie planu finansowego  dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 184/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 183/2022 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 182/2022 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 181/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku  wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 180/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 179/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 178/2022 z dnia 17 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 177/2022 z dnia 12 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia III ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 176/2022 z dnia 12 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść 

 

Zarządzenie nr 175/2022 z dnia 10 października 2022 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I-go przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Skopaniu, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze II-go przetargu. treść 

 

Zarządzenie nr 173/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 172/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 171/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 170/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 169/2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. treść

 

Zarządzenie nr 168/2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 167/2022 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 166/2022 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 165/2022 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 164/2022 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 163/2022 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 162/2022 z dnia 12 września 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 161/2022 z dnia 08 września 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 160/2022 z dnia 08 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Knapy stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 159/2022 z dnia 08 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 158/2022 z dnia 07 września 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 157/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu i zasad jego płatności, za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 156/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 155/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 154/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 153/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla operacji pn: „Modernizacja łazienek w budynku użyteczności publicznej w Dymitrowie Małym i doposażenie domów ludowych w miejscowości Knapy i Ślęzaki”. treść

 

Zarządzenie nr 152/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 151/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 150b/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. treść

 

Zarządzenie nr 150a/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie wydania upoważnienia pracowników do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego. treść

 

Zarządzenie nr 150/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 149/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 148/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany  planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla  środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 147/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 146/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 145/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 144/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 143/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 142/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 141/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 140/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Skopanie stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść 

 

Zarządzenie nr 139/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie procedury prowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 138/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 137/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść 

 

Zarządzenie nr 136/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2022. treść

 

Zarządzenie nr 135/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2022 roku. treść

 

Zarządzenie nr 134/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 133/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 132/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 131/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 130/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. treść

 

Zarządzenie nr 129/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  – Karta Dużej Rodziny. treść

 

Zarządzenie nr 128/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 127/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 126/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn: „Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach projektu pn: „Pod biało-czerwoną”. treść

 

Zarządzenie nr 125/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 124/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 123/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia wartości nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 122/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 121/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść 

 

Zarządzenie nr 120/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 119/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 118/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 117/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 116/2022 z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, planu kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

 

Zarządzenie nr 115/2022 z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. treść

 

Zarządzenie nr 114/2022 z dnia 01 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 09 czerwca 2022 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 113/2022 z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 112/2022 z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 111/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 110a/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 110/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 109/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 108/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 107/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 106/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 105/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielo0nego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 104/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielo0nego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 103/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 102/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 101/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 100/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 99/2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 98/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych. treść

 

Zarządzenie nr 97/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów  Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 96/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 95/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 94/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 93/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku zmieniające Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 91/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 90/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 89/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 87/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 86/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 85/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Woli Baranowskiej, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Zarządzenie nr 84/2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść 

 

Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 81/2022 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok, polegających na rozdysponowaniu części rezerwy na zarządzanie kryzysowe. treść

 

Zarządzenie nr 80/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 79/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski. treść 

 

Zarządzenie nr 77/2022 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść 

 

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży pożarnej w Dymitrowie Małym. treść

 

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. Fundusz Pomocy. treść

 

Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim za 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022rok. treść

 

Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedażą nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 61/2022

 

Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu pn. ,,Cyfrowa Gmina”. treść

 

Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022r. treść

 

Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022r. treść

 

Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do wyrażenia opinii dotyczącej przedłużonej przez Projektanta dokumentacji projektowej. treść

 

Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do wyrażenia opinii dotyczącej przedłużonej przez Projektanta dokumentacji projektowej. treść

 

Zarządzenie nr 52/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie głoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. oceny zgłoszeń złożonych w ogłoszonym naborze wniosków w ramach projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Baranów Sandomierski”. treść

 

Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść 

 

Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski solidarni z Ukrainą. treść

 

Zarządzenie nr 46/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.,, Budowa drogi gminnej w miejscowości Skopanie”, numer umowy RFRD -G63/A/2022 z dnia 14 marca 2022 roku. treść

 

Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: ”Przebudowa drogi gminnej nr 100007R ul. Kościuszki i nr 100409R ul. Wenecja w m. Baranów Sandomierski”, numer umowy RFRD-G98A/2021 z dnia 23 września 2021 roku. treść

 

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Klubu Sportowego ,,LASOWIAK” w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2021 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy. treść 

 

Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej informacji z wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie planu finansowym o dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu ,,Rosnąca odporność”. treść

 

Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. treść

 

Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. treść

 

Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej, ul. Szkolna 4, 39-451. treść

 

Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2022 z dnia 01.03.2022r. dotyczącego naboru wniosków w ramach projektu pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Baranów Sandomierski”. treść

 

Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowan6ych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne oraz rolne z odtworzeniem małej retencji. treść

 

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, zabudowanych wieżą stalową, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski przeznaczonych na działalność usługową. treść

 

Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie naboru wniosków w ramach projektu pn. ,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Baranów Sandomierski”. treść

 

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej, ul. Szkolna 4, 39-451 Skopanie. treść

 

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie. treść

 

Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki. treść

 

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska. treść

 

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica. treść

 

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego. treść

 

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie określenia obowiązków i zadań Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę, najem oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2022 roku. treść

 

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. treść

 

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie

 

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
31.12.2021
Data publikacji
31.12.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
28.07.2023, 14:20 Kamila Sabo
28.07.2023, 14:19 Kamila Sabo
25.01.2023, 14:03 Kamila Sabo
25.01.2023, 08:50 Kamila Sabo
29.12.2022, 13:36 Kamila Sabo
28.12.2022, 14:11 Kamila Sabo
23.12.2022, 13:30 Kamila Sabo
21.12.2022, 13:24 Kamila Sabo
21.12.2022, 13:15 Kamila Sabo
20.12.2022, 15:03 Kamila Sabo
20.12.2022, 14:48 Kamila Sabo
16.12.2022, 11:45 Kamila Sabo
16.12.2022, 08:13 Kamila Sabo
14.12.2022, 14:55 Kamila Sabo
14.12.2022, 14:51 Kamila Sabo
14.12.2022, 14:37 Kamila Sabo
14.12.2022, 14:36 Kamila Sabo
05.12.2022, 15:30 Kamila Sabo
05.12.2022, 15:28 Kamila Sabo
29.11.2022, 08:33 Kamila Sabo
23.11.2022, 12:02 Kamila Sabo
23.11.2022, 10:25 Kamila Sabo
27.10.2022, 12:29 Kamila Sabo
27.10.2022, 12:04 Kamila Sabo
26.10.2022, 11:55 Kamila Sabo
18.10.2022, 11:29 Kamila Sabo
12.10.2022, 14:22 Kamila Sabo
12.10.2022, 14:04 Kamila Sabo
11.10.2022, 09:04 Kamila Sabo
05.10.2022, 08:40 Kamila Sabo
04.10.2022, 08:15 Kamila Sabo
30.09.2022, 15:32 Kamila Sabo
27.09.2022, 15:29 Kamila Sabo
27.09.2022, 10:17 Kamila Sabo
19.09.2022, 10:57 Kamila Sabo
19.09.2022, 10:53 Kamila Sabo
15.09.2022, 13:17 Kamila Sabo
15.09.2022, 09:10 Kamila Sabo
15.09.2022, 08:48 Kamila Sabo
13.09.2022, 14:42 Kamila Sabo
13.09.2022, 09:31 Kamila Sabo
08.09.2022, 14:49 Kamila Sabo
08.09.2022, 14:37 Kamila Sabo
19.08.2022, 15:09 Kamila Sabo
18.08.2022, 10:29 Kamila Sabo
17.08.2022, 09:58 Kamila Sabo
10.08.2022, 08:44 Magdalena Pluta
10.08.2022, 08:44 Magdalena Pluta
04.08.2022, 09:56 Magdalena Pluta
02.08.2022, 15:36 Kamila Sabo
02.08.2022, 12:08 Kamila Sabo
28.07.2022, 13:47 Kamila Sabo
28.07.2022, 10:27 Kamila Sabo
28.07.2022, 10:27 Kamila Sabo
28.07.2022, 10:10 Kamila Sabo
18.07.2022, 11:59 Kamila Sabo
18.07.2022, 11:32 Kamila Sabo
04.07.2022, 11:00 Kamila Sabo
30.06.2022, 11:36 Kamila Sabo
29.06.2022, 11:49 Kamila Sabo
29.06.2022, 11:31 Kamila Sabo
29.06.2022, 11:30 Kamila Sabo
29.06.2022, 10:56 Kamila Sabo
29.06.2022, 10:54 Kamila Sabo
22.06.2022, 09:07 Magdalena Pluta
22.06.2022, 09:06 Magdalena Pluta
22.06.2022, 08:56 Magdalena Pluta
09.06.2022, 15:17 Magdalena Pluta
08.06.2022, 14:49 Magdalena Pluta
31.05.2022, 09:52 Jakub Marek
31.05.2022, 09:51 Jakub Marek
27.05.2022, 15:31 Magdalena Pluta
27.05.2022, 15:24 Magdalena Pluta
27.05.2022, 14:40 Magdalena Pluta
27.05.2022, 14:37 Magdalena Pluta
27.05.2022, 14:24 Magdalena Pluta
26.05.2022, 15:10 Magdalena Pluta
26.05.2022, 12:21 Magdalena Pluta
26.05.2022, 12:21 Magdalena Pluta
26.05.2022, 12:19 Magdalena Pluta
26.05.2022, 12:17 Magdalena Pluta
25.05.2022, 12:24 Magdalena Pluta
20.05.2022, 13:17 Jakub Marek
20.05.2022, 13:16 Jakub Marek
13.05.2022, 14:07 Magdalena Pluta
12.05.2022, 09:24 Magdalena Pluta
10.05.2022, 08:45 Magdalena Pluta
06.05.2022, 09:45 Magdalena Pluta
04.05.2022, 11:54 Magdalena Pluta
04.05.2022, 11:52 Magdalena Pluta
26.04.2022, 10:34 Magdalena Pluta
26.04.2022, 10:33 Magdalena Pluta
25.04.2022, 15:08 Magdalena Pluta
25.04.2022, 15:08 Magdalena Pluta
25.04.2022, 15:04 Magdalena Pluta
22.04.2022, 08:58 Magdalena Pluta
21.04.2022, 09:12 Magdalena Pluta
21.04.2022, 08:43 Magdalena Pluta
20.04.2022, 10:33 Magdalena Pluta
13.04.2022, 14:36 Magdalena Pluta
13.04.2022, 14:29 Magdalena Pluta
12.04.2022, 14:30 Magdalena Pluta
08.04.2022, 14:10 Magdalena Pluta
04.04.2022, 15:23 Magdalena Pluta
04.04.2022, 13:46 Magdalena Pluta
01.04.2022, 15:27 Magdalena Pluta
01.04.2022, 15:26 Magdalena Pluta
01.04.2022, 11:41 Magdalena Pluta
01.04.2022, 11:40 Magdalena Pluta
01.04.2022, 10:30 Magdalena Pluta
01.04.2022, 10:26 Magdalena Pluta
31.03.2022, 10:05 Magdalena Pluta
22.03.2022, 09:35 Magdalena Pluta
21.03.2022, 11:26 Magdalena Pluta
18.03.2022, 14:07 Magdalena Pluta
15.03.2022, 09:33 Magdalena Pluta
14.03.2022, 15:28 Magdalena Pluta
14.03.2022, 15:02 Magdalena Pluta
04.03.2022, 08:50 Magdalena Pluta
02.03.2022, 09:49 Magdalena Pluta
28.02.2022, 10:20 Magdalena Pluta
21.02.2022, 10:54 Magdalena Pluta
17.02.2022, 09:59 Magdalena Pluta
17.02.2022, 09:53 Magdalena Pluta
17.02.2022, 09:51 Magdalena Pluta
17.02.2022, 09:50 Magdalena Pluta
17.02.2022, 08:15 Jakub Marek
11.02.2022, 08:35 Magdalena Pluta
01.02.2022, 13:55 Magdalena Pluta
01.02.2022, 13:54 Magdalena Pluta
01.02.2022, 10:56 Magdalena Pluta
31.01.2022, 14:19 Magdalena Pluta
25.01.2022, 14:01 Magdalena Pluta
25.01.2022, 11:37 Magdalena Pluta
25.01.2022, 09:18 Magdalena Pluta
25.01.2022, 09:09 Magdalena Pluta
21.01.2022, 13:48 Magdalena Pluta
17.01.2022, 10:51 Magdalena Pluta
13.01.2022, 08:32 Magdalena Pluta
31.12.2021, 12:10 Magdalena Pluta
31.12.2021, 12:07 Magdalena Pluta