Zarządzenie nr 104/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielo0nego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 103/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 102/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 101/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 100/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 99/2022 z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 96/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 94/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 93/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 87/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 86/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia II ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 85/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Woli Baranowskiej, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tych nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść 

 

Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 81/2022 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok, polegających na rozdysponowaniu części rezerwy na zarządzanie kryzysowe. treść

 

Zarządzenie nr 80/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 79/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski. treść 

 

Zarządzenie nr 77/2022 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść 

 

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ochotniczej Straży pożarnej w Dymitrowie Małym. treść

 

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. Fundusz Pomocy. treść

 

Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim za 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022rok. treść

 

Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedażą nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022. treść

 

Zarządzenie nr 61/2022

 

Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu pn. ,,Cyfrowa Gmina”. treść

 

Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022r. treść

 

Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022r. treść

 

Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do wyrażenia opinii dotyczącej przedłużonej przez Projektanta dokumentacji projektowej. treść

 

Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do wyrażenia opinii dotyczącej przedłużonej przez Projektanta dokumentacji projektowej. treść

 

Zarządzenie nr 52/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie głoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. oceny zgłoszeń złożonych w ogłoszonym naborze wniosków w ramach projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Baranów Sandomierski”. treść

 

Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść 

 

Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania pn. Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski solidarni z Ukrainą. treść

 

Zarządzenie nr 46/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.,, Budowa drogi gminnej w miejscowości Skopanie”, numer umowy RFRD -G63/A/2022 z dnia 14 marca 2022 roku. treść

 

Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: ”Przebudowa drogi gminnej nr 100007R ul. Kościuszki i nr 100409R ul. Wenecja w m. Baranów Sandomierski”, numer umowy RFRD-G98A/2021 z dnia 23 września 2021 roku. treść

 

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Klubu Sportowego ,,LASOWIAK” w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2021 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy. treść 

 

Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej informacji z wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok. treść

 

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie planu finansowym o dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu ,,Rosnąca odporność”. treść

 

Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. treść

 

Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. treść

 

Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej, ul. Szkolna 4, 39-451. treść

 

Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2022 z dnia 01.03.2022r. dotyczącego naboru wniosków w ramach projektu pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Baranów Sandomierski”. treść

 

Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowan6ych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne oraz rolne z odtworzeniem małej retencji. treść

 

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, zabudowanych wieżą stalową, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski przeznaczonych na działalność usługową. treść

 

Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne. treść

 

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie naboru wniosków w ramach projektu pn. ,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Baranów Sandomierski”. treść

 

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej, ul. Szkolna 4, 39-451 Skopanie. treść

 

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie. treść

 

Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kaczaki. treść

 

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska. treść

 

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica. treść

 

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2022 rok. treść

 

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego. treść

 

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie określenia obowiązków i zadań Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę, najem oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. treść

 

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2022 roku. treść

 

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. treść

 

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie

 

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
31.12.2021
Data publikacji
31.12.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
22.06.2022, 09:07 Magdalena Kosztur
22.06.2022, 09:07 Magdalena Kosztur
22.06.2022, 09:06 Magdalena Kosztur
22.06.2022, 08:56 Magdalena Kosztur
09.06.2022, 15:17 Magdalena Kosztur
08.06.2022, 14:49 Magdalena Kosztur
31.05.2022, 09:52 Jakub Marek
31.05.2022, 09:51 Jakub Marek
27.05.2022, 15:31 Magdalena Kosztur
27.05.2022, 15:24 Magdalena Kosztur
27.05.2022, 14:40 Magdalena Kosztur
27.05.2022, 14:37 Magdalena Kosztur
27.05.2022, 14:24 Magdalena Kosztur
26.05.2022, 15:10 Magdalena Kosztur
26.05.2022, 12:21 Magdalena Kosztur
26.05.2022, 12:21 Magdalena Kosztur
26.05.2022, 12:19 Magdalena Kosztur
26.05.2022, 12:17 Magdalena Kosztur
25.05.2022, 12:24 Magdalena Kosztur
20.05.2022, 13:17 Jakub Marek
20.05.2022, 13:16 Jakub Marek
13.05.2022, 14:07 Magdalena Kosztur
12.05.2022, 09:24 Magdalena Kosztur
10.05.2022, 08:45 Magdalena Kosztur
06.05.2022, 09:45 Magdalena Kosztur
04.05.2022, 11:54 Magdalena Kosztur
04.05.2022, 11:52 Magdalena Kosztur
26.04.2022, 10:34 Magdalena Kosztur
26.04.2022, 10:33 Magdalena Kosztur
25.04.2022, 15:08 Magdalena Kosztur
25.04.2022, 15:08 Magdalena Kosztur
25.04.2022, 15:04 Magdalena Kosztur
22.04.2022, 08:58 Magdalena Kosztur
21.04.2022, 09:12 Magdalena Kosztur
21.04.2022, 08:43 Magdalena Kosztur
20.04.2022, 10:33 Magdalena Kosztur
13.04.2022, 14:36 Magdalena Kosztur
13.04.2022, 14:29 Magdalena Kosztur
12.04.2022, 14:30 Magdalena Kosztur
08.04.2022, 14:10 Magdalena Kosztur
04.04.2022, 15:23 Magdalena Kosztur
04.04.2022, 13:46 Magdalena Kosztur
01.04.2022, 15:27 Magdalena Kosztur
01.04.2022, 15:26 Magdalena Kosztur
01.04.2022, 11:41 Magdalena Kosztur
01.04.2022, 11:40 Magdalena Kosztur
01.04.2022, 10:30 Magdalena Kosztur
01.04.2022, 10:26 Magdalena Kosztur
31.03.2022, 10:05 Magdalena Kosztur
22.03.2022, 09:35 Magdalena Kosztur
21.03.2022, 11:26 Magdalena Kosztur
18.03.2022, 14:07 Magdalena Kosztur
15.03.2022, 09:33 Magdalena Kosztur
14.03.2022, 15:28 Magdalena Kosztur
14.03.2022, 15:02 Magdalena Kosztur
04.03.2022, 08:50 Magdalena Kosztur
02.03.2022, 09:49 Magdalena Kosztur
28.02.2022, 10:20 Magdalena Kosztur
21.02.2022, 10:54 Magdalena Kosztur
17.02.2022, 09:59 Magdalena Kosztur
17.02.2022, 09:53 Magdalena Kosztur
17.02.2022, 09:51 Magdalena Kosztur
17.02.2022, 09:50 Magdalena Kosztur
17.02.2022, 08:15 Jakub Marek
11.02.2022, 08:35 Magdalena Kosztur
01.02.2022, 13:55 Magdalena Kosztur
01.02.2022, 13:54 Magdalena Kosztur
01.02.2022, 10:56 Magdalena Kosztur
31.01.2022, 14:19 Magdalena Kosztur
25.01.2022, 14:01 Magdalena Kosztur
25.01.2022, 11:37 Magdalena Kosztur
25.01.2022, 09:18 Magdalena Kosztur
25.01.2022, 09:09 Magdalena Kosztur
21.01.2022, 13:48 Magdalena Kosztur
17.01.2022, 10:51 Magdalena Kosztur
13.01.2022, 08:32 Magdalena Kosztur
31.12.2021, 12:10 Magdalena Kosztur
31.12.2021, 12:07 Magdalena Kosztur