Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 Rb- NDS

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 – Rb-28S

 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 – Rb-27S

 

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – I kwartał 2021 – Rb-N

 

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – I kwartał 2021 – Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – II kwartał 2021 Rb-N

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – II kwartał 2021 Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2021Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30grudnia roku 2021 Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 grudnia roku 2021 Rb-28S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2021 Rb-N

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 Rb-NDS

Informacja treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
05.05.2021
Data publikacji
05.05.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
20.05.2022, 12:26 Jakub Marek
20.05.2022, 12:25 Jakub Marek
03.03.2022, 14:15 Magdalena Pluta
03.03.2022, 14:15 Magdalena Pluta
02.08.2021, 11:36 Magdalena Pluta
26.05.2021, 14:58 Magdalena Pluta
26.05.2021, 14:56 Magdalena Pluta
20.05.2021, 10:32 Magdalena Pluta
20.05.2021, 09:51 Magdalena Pluta
05.05.2021, 11:23 Magdalena Pluta
05.05.2021, 11:22 Magdalena Pluta
05.05.2021, 11:22 Magdalena Pluta
05.05.2021, 08:39 Jakub Marek