Marek Mazur–                     Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – na koniec kadencji

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Marek Mazur–                         Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Marek Barszcz–                       Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Alina Zasadnia–                      Skarbnik Gminy Baranów Sandomierski
Andrzej Kobylarz–                  Sekretarz Gminy

Jednostki organizacyjne Gminy

Mirosław Smykla–                Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim
Barbara Ruła–                       Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach
Irena Trębacz–                      Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
Tomasz Solarski–                  Kierownik Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
Bernadeta Burdzel–              Starszy Pracownik Socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
Józefa Marek–                       Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim
Marek Kosior–                       Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
Marzenna Lasek–                  Dyrektor Zespołu Szkół w Skopaniu
Marta Janczura–                    Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej
Agata Stawiarska–                 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach
Przemysław Hoszowski–     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
01.09.2023
Data publikacji
01.09.2023
Data modyfikacji Autor modyfikacji
08.05.2024, 14:31 Jakub Marek
13.09.2023, 13:42 Jakub Marek
13.09.2023, 13:40 Jakub Marek
13.09.2023, 13:39 Jakub Marek
01.09.2023, 13:47 Jakub Marek
01.09.2023, 13:44 Jakub Marek