Zarządzenie nr 1/2001  z dnia 16 stycznia 2001 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 2/2001 z dnia 05 lutego 2001 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 3/2001 z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej. treść

 

Zarządzenie nr 4/2001  z dnia 23 marca 2001 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli sieci kanalizacji sanitarnej w Baranowie Sandomierskim na ulicy Zamkowej na odcinku zapadania się terenu. treść

 

Zarządzenie nr 5/2001 z dnia 24 kwiecień 2001 roku w związku z ogłoszeniem przez Powiatowy KOMITET Przeciwpowodziowy w Tarnobrzegu stanu pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce. treść

 

Zarządzenie nr 6/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia dyżurów domowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 7/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji niewykorzystywanych blankietów książeczkowych dowodów osobistych oraz materiałów i urządzeń do ich likwidacji. treść

 

Zarządzenie nr 8/2001 z dnia 15 maja 2001 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 9/2001 z dnia 15 maja 2001 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 10/2001 z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść 

 

Zarządzenie nr 11/2001 z dnia 28 maja 2001 roku w sprawie ustalenia terminu i składu osobowego Komisji celem przejęcia i przekazania nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Baranowie Sandomierskim przy ulicy Mickiewicza (dawna rzeźnia). treść

 

Zarządzenie nr 12/2001 z dnia 30 maja 2001 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przeglądu posesji na terenie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w ramach akcji „Porządek” z dnia 30 maja 2001 roku. treść

 

Zarządzenie nr 13/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w sołectwie Knapy w związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Pana Stanisława Czechura. treść

 

Zarządzenie nr 14/2001 z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 23 i 24 czerwca 2001 r. w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim zarządzonymi na dzień 24 czerwca 2001 r. treść 

 

Zarządzenie nr 15/2001 z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Komisji do oględzin lasu mienia komunalnego w Dymitrowie Dużym. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 17/2001 z dnia 09 lipca 2001 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 18/2001 z dnia 17 lipca 2001 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 19/2001 z dnia 25 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia dyżurów domowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść 

 

Zarządzenie nr 20/2001 z dnia 27 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 20a/2001 z dnia 26 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. W związku z wprowadzenie, w dniu 25.06.2001 r. stanu pogotowia przeciwpowodziowego, a w dniu 26.07.2001 r. ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. treść

 

Zarządzenie nr 22/2001 z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 23/2001 z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie oszacowania strat powodziowych na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 24/2001 z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 25/2001 z dnia 31 lipca 2001 roku w sprawie opracowania raportu z prowadzonej akcji przeciwpowodziowej. treść

 

Zarządzenie nr 26/2001 z dnia 01 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 27/2001 z dnia 02 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dyżurów domowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 28/2001 z dnia 21 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków służbowych dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy

w Baranowie Sandomierskim Pana Bronisława Jurkowskiego zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim na stanowisku Głównego Specjalisty. treść 

 

Zarządzenie nr 29/2001 z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 30/2001 z dnia 07 września 2001 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2002. treść

 

Zarządzenie nr 31/2001 z dnia 07 września 2001 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na zakup wyposażenia świetlicy szkolnej (Gimnazjum) w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 32/2001 z dnia 20 października 2001 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP. treść

 

Zarządzenie nr 33/2001 z dnia 02 października 2001 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w placówkach oświatowych na terenie gminy w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty. treść

 

Zarządzenie nr 34/2001 z dnia 02 października 2001 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 35/2001 z dnia 02 października 2001 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego

na odbudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi z lipca 2001 r. treść 

 

Zarządzenie nr 36/2001 z dnia 04 października 2001 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 37/2001 z dnia 04 października 2001 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 38/2001 z dnia 10 października 2001 roku w związku z awarią studzienki kanalizacji sanitarnej na ulicy Kościuszki w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 38a/2001 z dnia 31 października 2001 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 39/2001 z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie organizacji dystrybucji zboża dla rolników dotkniętych klęską powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 40/2001 z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 41/2001 z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 41a/2001 z dnia 04 grudnia 2001 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 41b/2001 z dnia 04 grudnia 2001 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 42/2001 z dnia 06 grudnia 2001 roku w sprawie Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 43/2001 z dnia 07 grudnia 2001 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 44/2001 z dnia 13 grudnia 2001 roku w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dniem 1 stycznia 2002 r. treść

 

Zarządzenie nr 45/2001 z dnia 13 grudnia 2001 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 46/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 47/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 48/2001 z dnia 31 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 49/2001 z dnia 31 grudnia 2001 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji