JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI

L.p. Nazwa jednostki Adres Telefon – 15
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim ul. Fabryczna 37
39-450 Baranów Sandomierski
811-81-39
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim ul. Zamkowa 24
39-450 Baranów Sandomierski
811-80-10
fax. 811-85-77
3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach Knapy ul. Szkolna 2
39-451 Skopanie
811-80-10
fax. 811-85-77
4 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim ul. Zamkowa 24
39-450 Baranów Sandomierski
811-85-96
5 Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim ul. Langiewicza 8
39-450 Baranów Sandomierski
811-80-76
fax. 811-80-95
6 Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim ul. Kościuszki 6
39-450 Baranów Sandomierski
811-85-86
811-85-91
7 Zespół Szkół w Skopaniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
39-451 Skopanie
812-15-01
812-15-05
8 Zespół Szkół w Woli Baranowskiej ul. Szkolna 4
39-451 Skopanie
812-15-08
812-15-09
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy Dąbrowica 78
39-450 Baranów Sandomierski
811-87-05
811-87-01
10 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach Ślęzaki 75
39-450 Baranów Sandomierski
811-87-09
12 Szkoła Filialna w Durdach Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Baranowskiej Durdy 1

39-451 Skopanie

812-15-12
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
02.11.2021, 10:03 Magdalena Pluta