Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego – I kwartał 2017 – Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – I kwartał 2017 – RB-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – I kwartał 2017 Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początki roku do dnia 31 marca 2017 roku – Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początki roku do dnia 31 marca 2017 roku – Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego – II kwartał 2017 – Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – II kwartał 2017 – Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – II kwartał 2017 – Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku – Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku – Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego – III kwartał 2017- Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – III kwartał 2017 – Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – III kwartał 2017 – Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2017 roku – Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2017 roku – Rb-27S

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego – IV kwartał 2017- Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finasowych – IV kwartał 2017 – Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – IV kwartał 2017 – Rb-Z

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku – Rb-27S

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku). informacja

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji