Zasady ogólne

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:
1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycję można kierować do Urzędu Miasta i  Gminy Baranów Sandomierski w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP
lub na adres poczty elektronicznej: urzad@baranowsandomierski.pl
lub na fax Urzędu Gminy: (015) 811 85 82
Petycję można również złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w godzinach pracy Urzędu.
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

Petycje

Nazwa dokumentu Autor/Adresat dokumentu Data wpisu
Wymiana systemów operacyjnych  z Windows XP na systemy posiadające wsparcie Producenta Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
odpowiedź
11.04.2016
Realizacja  zadań związanych z poprawa efektywnosci energetycznej Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 18.08.2016
Przekazanie petycji do szkół Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski- przekazano szkołom z terenu gminy Baranów Sandomierski 05.10.2016
Zachowania standardów otwartości danych Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 17.10.2016
Ewidencja sprzętu informatycznego Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 18.10.2016
Czystsze powietsze Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 31.10.2016
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 13.02.2017
„Podwórko Talentów NIVEA”  Do Urzędu Miasta i Gminu Baranów Sandomierski 12.05.2017
„Wiarygodna  Firma” Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
odpowiedź
05.09.2017
„Racjonalne żywienie w szkołach” Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 07.09.2017
„Podwórko Talentów NIVEA” Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
odpowiedź 
13.03.2019
„Tańsze taryfy” Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
odpowiedź
29.05.2019
„Polityka Zarządzania Konfliktu Interesów” Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
odpowiedź
23.08.2019
„Polska wolna od 5 G” Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 24.03.2020
Lokalna „tarcza antykryzysowa” Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

odpowiedź

02.04.2020
Program dla zdrowia i dobra środowiska pod hasłem ,,Przygotujmy lepszy świat” Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przekazano szkołom z terenu gminy Baranów Sandomierski w 10.08.2020r. 01.10.2020
,,Akcja się gra się ma…’ Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przekazano szkołom z terenu gminy Baranów Sandomierski w 26.10.2020r. 29.10.2020
„Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2” Do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

odpowiedź

29.04.2020
Petycja dot. szczepień na COVID-19 Do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

odpowiedź 

01.12.2021
Podjęcie działań ratowniczych Do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

odpowiedź 

29.12.2021
Naprawa programów ochrony powietrza Do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

odpowiedź

16.02.2022
Naprawa programów ochrony powietrza Do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

odpowiedź

07.03.2022
Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej Do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 16.05.2022
Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy odpowiedź 29.08.2022
Oczyszczanie dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowskiego Do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

odpowiedź

15.09.2022
Uroczyste uczczenie 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji Do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim 20.10.2022
Budowa chodnika przy ul. Tarnobrzeskiej w Skopaniu  Do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 26.10.2022
Połączenie Polski i Ukrainy Do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

odpowiedź 

28.03.2023r.
Wydział Komunikacji Do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

odpowiedź 

30.05.2023r.
Strategia promocji Gminy Do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 

14.03.2024
Poprawa warunków OSP Do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 07.05.2024

 

Wprowadzenie nowoczesnych technologii w procesach administracyjnych gminy  Do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  07.05.2024

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji
09.05.2024, 07:17 Jakub Marek
09.05.2024, 07:16 Jakub Marek
08.05.2024, 09:18 Kamila Sabo
14.03.2024, 09:14 Jolanta Koper
14.03.2024, 09:13 Jolanta Koper
26.07.2023, 08:31 Magdalena Pluta
26.07.2023, 08:31 Magdalena Pluta
30.05.2023, 10:08 Magdalena Pluta
26.05.2023, 15:08 Magdalena Pluta
26.05.2023, 15:04 Magdalena Pluta
17.05.2023, 15:08 Magdalena Pluta
17.05.2023, 15:08 Magdalena Pluta
17.05.2023, 15:07 Magdalena Pluta
17.05.2023, 15:06 Magdalena Pluta
28.03.2023, 10:50 Magdalena Pluta
01.12.2022, 11:06 Magdalena Pluta
21.11.2022, 12:44 Magdalena Pluta
21.11.2022, 12:44 Magdalena Pluta
26.10.2022, 14:54 Magdalena Pluta
26.10.2022, 14:53 Magdalena Pluta
21.10.2022, 12:40 Magdalena Pluta
20.10.2022, 10:19 Magdalena Pluta
20.10.2022, 10:18 Magdalena Pluta
15.09.2022, 14:36 Magdalena Pluta
29.08.2022, 11:56 Magdalena Pluta
03.06.2022, 10:21 Jakub Marek
17.05.2022, 15:36 Magdalena Pluta
29.03.2022, 13:40 Magdalena Pluta
08.03.2022, 09:28 Magdalena Pluta
08.03.2022, 09:27 Magdalena Pluta
07.03.2022, 15:22 Magdalena Pluta
07.03.2022, 15:22 Magdalena Pluta
01.03.2022, 13:43 Magdalena Pluta
01.03.2022, 12:39 Magdalena Pluta
17.02.2022, 10:06 Magdalena Pluta
29.12.2021, 08:38 Magdalena Pluta
01.12.2021, 12:08 Magdalena Pluta
01.12.2021, 12:08 Magdalena Pluta
01.12.2021, 12:07 Magdalena Pluta
29.04.2021, 12:51 Magdalena Pluta