Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

07.06.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, znak: PI-V.6733.9.2023. treść

05.06.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie”, znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.64. treść

29.05.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 – 2+200, prawy w km 0+000 – 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” oraz weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej dla odcinków obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski”, znak: WOOŚ.420.22.2.2022.KR.65. treść

25.05.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.120.2023.KZ. treść

25.05.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, znak: PI-V.6733.3.2023. treść

17.05.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 – 2+200, prawy w km 0+000 – 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” oraz weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej dla odcinków obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000-6+584 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski”, znak: WOOŚ.420.22.2.2022.KR.60. treść

12.05.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść

12.05.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść

10.05.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść

09.05.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewego wału od 6+600 do 11+200 i prawy wał od 6+584 do 11+200 na terenie gm. Padew Narodowa”. znak: WOOŚ.420.11.1.2023.KR.6. treść 

05.05.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść

05.05.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść

05.05.2023r.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, znak: RZ.RUZ.4210.3.2023.RD. treść

05.05.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, znak: PI-V.6733.2.2023. treść

04.05.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie”, znak WOOŚ.420.22.3.2022.58. treść

02.05.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych:

  • projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Sieniawskie PLH180054,
  • projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055,
  • projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049,
  • projektu zmiany zarządzenia z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzciana PLH180018 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1653 oraz z 2017 r. poz. 3703).

Obwieszczenie znak: WPN.6320.1.7.2022.DD.9, WPN.6320.1.11.2022.DD.3, WPN.6320.1.13.2022.DD.10, WPN.6320.2.9.2022.DD.7. treść

26.04.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, znak: PI-V.6733.1.2023. treść

17.04.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.2.2022.KR.54. treść

13.04.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. treść

05.04.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

31.03.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.76.2023.KZ2. treść

31.03.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PI-V.6733.3.2023. treść

31.03.2023r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego. treść

27.03.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie”, znak WOOŚ.420.22.3.2022.KR49. treść

24.03.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.330.2022.RF. treść

21.03.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów w Gminie Baranów Sandomierski – ETAP II. treść 

Wyłożenie MPZP Dąbrowica, Skopanie, Suchorzów, Siedleszczany – Etap II

21.03.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.412.2022.KZ2. treść

16.03.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

16.03.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

16.03.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

10.03.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.16.2023.RF. treść

06.03.2023r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.397.2022.KZ2. treść

02.03.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.406.2022.RF. treść

27.02.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. wyznaczenia terminu uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 – 2+000, prawy w km 0+000 – 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski  i Suchorzów w gm. Baranów Sandomierski” oraz weryfikacja i aktualizacja dokumentacji  projektowej dla  odcinków obwałowań: lewy w km 2+2-6+600, prawy w km 2+200-6+584 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Dymitrów Duży w gm. Baranów Sandomierski, znak: WOOŚ.420.22.2.2022.KR.48. treść

27.02.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. wyznaczenia terminu uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 8,483 km na terenie gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie”, znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.42. treść 

24.02.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.411.2022.KZ2. treść

23.02.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.411.2022.KZ. treść

14.02.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.431.2022.KZ2. treść

14.02.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierski PLB180005 oraz składania wniosków i uwag do jego treści WPN.082.1.11.2022.KB.54. treść

09.02.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, znak: PI-V.6730.69.2022.23. treść

02.02.2023r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak: RZ.ZUZ.4.4210.397.2022.KZ2. treść

01.02.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak: RZ.ZUZ.4.4210.398.2022.KZ. treść

31.01.2023r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak: RZ.ZUZ.4.4210.397.2022.KZ2. treść

30.01.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, znak: RIGIV.6220.1.2023. treść

30.01.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.2.2022.KR.43. treść

30.01.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.34. treść

27.01.2023r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.397.2022.KZ2. treść

18.01.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, znak:PI-V.6730.69.2022.23. treść

17.01.2023r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego, znak: I-VI.7840.1.28.2022. treść

11.01.2023r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski znak: PI-IV.062.1.2023. treść

11.01.2023r.

Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego  dotycząca zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski znak: GG.IVa.6832.1.1.2023. treść

11.01.2023r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski, znak:GG.IVa.6832.1.1.2023. treść

09.01.2023r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.30. treść


30.12.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

22.12.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

20.12.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.387.2022.EL. treść

15.12.2022r.

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego. treść

07.12.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.2.2022.KR.37. treść

07.12.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.3.2022.KR.25. treść

02.12.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. I-IV.746.2.39.2022. treść

02.12.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.7.2022. treść

29.11.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.345.2022.RF. treść

25.11.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

25.11.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

22.11.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Decyzja

22.11.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

21.11.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.6.2021.KR.67. treść

21.11.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.6.2021.KR.66. treść

21.11.2022r.

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.6.2021.KR.65. treść

15.11.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.9.2022. treść

09.11.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.319.2022.RF. treść

09.11.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego, znak: I-IV.746.2.39.2022. treść

08.11.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak:WOOŚ.420.22.2.2022.KR.30. treść

31.10.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.313.2022.RF. treść

27.10.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, znak: RZ.ZUZ.4.4210.340.2022.EB. treść

26.10.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego, znak: I-VI.7840.1.28.2022. treść

21.10.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego, znak: I-IV.746.2.39.2022. treść

21.10.2022r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego, znak: RO.III.613.33.3.2022. treść

20.10.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.6.2021.KR.60. treść

18.10.2022r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego. OS-IV.7440.46.2022.WZ. treść

17.10.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

17.10.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść    Decyzja

12.10.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli. RZ.ZUZ.4.4210.310.2022.RF. treść

12.10.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.43.2022 treść

10.10.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.8.2022 treść

10.10.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.139. treść

05.10.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.135. treść

04.10.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.6.2022

04.10.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.4a.2022

30.09.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

30.09.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

30.09.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

29.09.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

29.09.2022r.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

29.09.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.2.2022.KR.24. treść

29.09.2022r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego, znak: RO.III.613.33.2.2022. treść

26.09.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: RZ.ZUZ.4.4210.255.2022.RF. treść

26.09.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.130. treść

26.09.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.420.22.4.2021.JK.129. treść

23.09.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WPN.6320.2.6.2020.KCh.110. treść

23.09.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WPN.6320.2.4.2020.KB.86. treść

23.09.2022r.

Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IV.6873.3.2022. treść

22.09.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. treść

20.09.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-v.6733.4.2022. treść

15.09.2022r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego. treść

13.09.2022r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

10.09.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść 

08.09.2022r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

07.09.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. treść

02.09.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

02.09.2022r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

29.08.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

25.08.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

25.08.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.4.2022 treść

24.08.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. treść

18.08.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

17.08.2022r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wydaniu postanowienia. treść

12.08.2022r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli RZ.ZUZ.4.4210.127.2022.EL. treść

11.08.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

09.08.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.7.2022. treść

04.08.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. RIG IV.6220.5.2022 treść

02.08.2022r

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

02.08.2022r

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

28.07.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść 

27.07.2022r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego. treść

27.07.2022r.

Zawiadomienie Starosty Tarnobrzeskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego. treść

27.07.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. treść

26.07.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

26.07.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

26.07.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść 

21.07.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

18.07.2022r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. treść

06.07.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.2.2022 treść

06.07.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

05.07.2022r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego. treść

30.06.2022r.

Informacja o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

30.06.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.. treść

30.06.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

30.06.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

27.06.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.2.2022 treść

23.06.2022r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji. treść

20.06.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

17.06.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Wód Polskich. treść

14.06.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. treść

14.06.2022r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Wód Polskich. treść

14.06.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

09.06.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

08.06.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

08.06.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

03.06.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść

03.06.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść

01.06.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

01.06.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

01.06.2022r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

01.06.2022r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

25.05.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść

25.05.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść

20.05.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść 

20.05.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

13.05.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść

13.05.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść + decyzja

10.05.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

06.05.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

05.05.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

04.05.2022r.

Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego. treść

21.04.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. (PI-V.6733.1.2022) treść

11.04.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

07.04.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.(PI-V.6733.8.2022 ) treść 

07.04.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.(PI-V.6733.2.2022 ) treść

01.04.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

25.03.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

21.03.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

17.03.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

07.03.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

02.03.2022r.

Decyzja Starosty tarnobrzeskiego. treść

24.02.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

18.02.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji. treść

11.02.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

10.02.2022r.

Zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego. treść

10.02.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

07.02.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. treść

04.02.2022r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

02.02.2022r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego. treść

19.01.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

19.01.2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Decyzja. treść

18.01.2022r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

18.01.2022r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść 

17.01.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. treść

05.01.2022r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego. treść 


28.12.2021r.

Obwieszczenie Wojewody podkarpacki9ego. treść 

28.12.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.11.2021 treść

21.12.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

16.12.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

14.12.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

14.12.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

14.12.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6733.10.2021 treść

13.12.2021r.

obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

03.12.2021   

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. treść

01.12.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

30.11.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

26.11.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6733.9.2021 treść

26.11.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

25.11.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6730.79.2021 treść

25.11.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6733.8.2021  treść

25.11.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6730.78.2021 treść

17.11.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

16.11.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.6.2021 

16.11.2021r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

10.11.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

05.11.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.11.2021

05.11.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.7.2021 

04.11.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

04.11.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6720.2.ZW.2021. treść

Klauzula RODO do Obwieszczenia

28.10.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

21.10.2021r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego. treść

21.10.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6733.10.2021  treść

21.10.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6733.9.2021  treść

21.10.2021r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

19.10.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

19.10.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść 

19.10.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

15.10.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.8.2021 treść

08.10.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6730.79.2021  treść

08.10.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.78.2021  treść

08.10.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść 

04.10.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

28.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.7.2021 treść

27.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6733.6.2021 treść

27.09.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

27.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6730.15.2021  treść

20.09.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

17.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

14.09.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

14.09.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

10.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.31.2021  treść

02.09.2021r. 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.14.2021 treść

02.09.2021r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

02.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.13.2021 treść

31.08.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.12.2021 treść

30.08.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. WOOŚ.420.22.4.2021.JK.22 treść

27.08.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6733.5.2021 . treść

27.08.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

20.08.2021r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica. treść

13.08.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. treść

09.08.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. treść

05.08.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. treść

29.07.2021r.

Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 2859/15 położonej w miejscowości Kaczaki, Gmina Baranów Sandomierski. treść

22.07.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

16.07.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

15.07.2021r.

Budowa drogi leśnej Cegielniana w leśnictwie Krasiczyn zlokalizowanej na części działek nr ewid. 1970, 1978, 1977, 1976, 1969, 1664 w miejscowości Durdy, gmina Baranów Sandomierski. PI-V.6730.31.2021. treść

06.07.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

02.07.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

01.07.2021r.

Rozbudowa Drogi Powiatowej łączącej drogę krajową z miejscowością Dąbrowica. treść

25.06.20201r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść obwieszczenia
Treść decyzji

25.06.20201r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść 

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I D na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I C na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I B na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I A na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

23.06.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

18.06.2021r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów- Baranów Sandomierski- Mielec- Dębica, polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku od końca istniejącego chodnika do końca zabudowy mieszkaniowej ul. Krakowska, strona prawa w m. Baranów Sandomierski na działkach nr ewid. 2072, 1231/2 w Baranowie Sandomierskim. treść

07.06.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

01.06.2021r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

28.05.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

26.05.2021r.

Informacja o rozszerzeniu zakresu wniosku. treść

25.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

21.05.2021r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury. (Babulówka- rozbudowa obwałowań) treść

21.05.2021r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

13.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.  treść

12.05.2021r.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. (RIGIII.6220.10.2019/2021). treść

10.05.2021r.

Budowa obiektu telekomunikacyjnego numer „KTB_BARANOWSA_OCZYSZCZALNIA/24000”, w skład którego wchodzą: wieża telekomunikacyjna o wysokości 40 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną tj. 6 szt. anten sektorowych w azymutach 100º, 205º, 305º na wysokości 39 m n.p.t.  pracujących w pasmach 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz oraz 1 antena radiolinii o średnicy 0,6 m w azymucie 48º na wysokości 35,5 m n.p.t., rama do posadowienia szaf telekomunikacyjnych, wewnętrzna linia zasilająca i ogrodzenie, na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 1550/53, w miejscowości Baranów Sandomierski, Gmina Baranów Sandomierski.(PI-V.6733.20.2020.21) treść

05.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. (,,Rozbudowa drogi powiatowej łączącej drogę krajowa nr 9 z miejscowością Dąbrowica”). treść

05.05.2021r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli (,,Rozbudowa drogi powiatowej łączącej drogę krajowa nr 9 z miejscowością Dąbrowica”). treść

05.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

05.05.2021r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli. treść

05.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

04.05.2021r.

Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid.1149 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid.1149 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Budowa sześciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid. 3124 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Budowa sześciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid. 3124 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

04.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

30.04.2021r.

Budowa obiektu telekomunikacyjnego numer „KTB_BARANOWSA_OCZYSZCZALNIA/24000”, w skład którego wchodzą: wieża telekomunikacyjna o wysokości 40 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną tj. 6 szt. anten sektorowych w azymutach 100º, 205º, 305º na wysokości 39 m n.p.t.  pracujących w pasmach 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz oraz 1 antena radiolinii o średnicy 0,6 m w azymucie 48º na wysokości 35,5 m n.p.t., rama do posadowienia szaf telekomunikacyjnych, wewnętrzna linia zasilająca i ogrodzenie, na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 1550/53, w miejscowości Baranów Sandomierski, Gmina Baranów Sandomierski. treść

23.04.2021r.
Budowa sieci bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o numerze TRB7005B”. treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I D na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’ (PI-V.6730.15.2021) treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I C na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’ (PI-V.6730.14.2021)treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I B na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’  (PI-V.6730.13.2021) treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I A na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’ (PI-V.6730.12.2021) treść

20.04.2021r.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury. treść

14.04.2021r.
Budowa drogi – łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie. treść

14.04.2021r.
Budowa drogi – łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie. treść

12.04.202r.
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębach geodezyjnych: Skopanie, Baranów Sandomierski i Dymitrów Duży. treść

12.04.2021r.
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębach geodezyjnych: Skopanie, Baranów Sandomierski i Dymitrów Duży. treść

09.04.2021 r.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm na częściach działek nr ewid. 1275, 1307, 1347, 1474/4 położonych w miejscowości Wola Baranowska, Gmina Baranów Sandomierski. Treść

07.04.2021 r.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia decyzji nr RIG.6220.1.2019 z dnia 01.02.2021 r.
treść. 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
09.04.2021
Data publikacji
09.04.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
09.06.2023, 14:16 Kamila Leśniak
09.06.2023, 14:16 Kamila Leśniak
09.06.2023, 12:04 Kamila Leśniak
29.05.2023, 08:50 Kamila Leśniak
25.05.2023, 15:35 Kamila Leśniak
25.05.2023, 14:33 Kamila Leśniak
22.05.2023, 13:48 Jakub Marek
22.05.2023, 13:47 Jakub Marek
17.05.2023, 09:11 Kamila Leśniak
16.05.2023, 14:51 Jakub Marek
12.05.2023, 14:46 Magdalena Kosztur
12.05.2023, 14:46 Magdalena Kosztur
10.05.2023, 14:52 Magdalena Kosztur
10.05.2023, 11:02 Kamila Leśniak
10.05.2023, 11:00 Kamila Leśniak
09.05.2023, 10:37 Kamila Leśniak
05.05.2023, 15:29 Magdalena Kosztur
05.05.2023, 14:10 Kamila Leśniak
05.05.2023, 13:24 Kamila Leśniak
02.05.2023, 15:12 Kamila Leśniak
26.04.2023, 15:21 Kamila Leśniak
17.04.2023, 12:09 Kamila Leśniak
14.04.2023, 07:16 Jakub Marek
12.04.2023, 08:11 Kamila Leśniak
06.04.2023, 10:51 Jakub Marek
04.04.2023, 11:23 Kamila Leśniak
03.04.2023, 15:13 Kamila Leśniak
31.03.2023, 14:40 Kamila Leśniak
31.03.2023, 09:03 Kamila Leśniak
27.03.2023, 12:31 Jakub Marek
27.03.2023, 09:09 Kamila Leśniak
27.03.2023, 09:08 Kamila Leśniak
24.03.2023, 08:51 Kamila Leśniak
21.03.2023, 13:36 Kamila Leśniak
21.03.2023, 09:33 Kamila Leśniak
16.03.2023, 14:01 Magdalena Kosztur
16.03.2023, 13:30 Magdalena Kosztur
10.03.2023, 15:20 Kamila Leśniak
06.03.2023, 12:31 Kamila Leśniak
02.03.2023, 14:51 Kamila Leśniak
27.02.2023, 09:17 Kamila Leśniak
27.02.2023, 09:03 Kamila Leśniak
24.02.2023, 14:22 Kamila Leśniak
23.02.2023, 15:06 Kamila Leśniak
14.02.2023, 15:38 Kamila Leśniak
14.02.2023, 08:34 Kamila Leśniak
09.02.2023, 15:34 Kamila Leśniak
02.02.2023, 14:01 Kamila Leśniak
01.02.2023, 09:27 Kamila Leśniak
31.01.2023, 10:27 Kamila Leśniak
30.01.2023, 15:11 Kamila Leśniak
30.01.2023, 14:51 Kamila Leśniak
27.01.2023, 15:24 Kamila Leśniak
25.01.2023, 14:58 Kamila Leśniak
18.01.2023, 11:50 Kamila Leśniak
17.01.2023, 13:53 Kamila Leśniak
11.01.2023, 14:21 Kamila Leśniak
11.01.2023, 10:31 Kamila Leśniak
09.01.2023, 10:25 Kamila Leśniak
30.12.2022, 11:27 Magdalena Kosztur
22.12.2022, 14:43 Kamila Leśniak
20.12.2022, 10:22 Kamila Leśniak
15.12.2022, 15:38 Kamila Leśniak
07.12.2022, 15:58 Kamila Leśniak
07.12.2022, 12:15 Kamila Leśniak
02.12.2022, 14:35 Kamila Leśniak
02.12.2022, 09:02 Magdalena Kosztur
30.11.2022, 14:30 Jakub Marek
29.11.2022, 14:07 Kamila Leśniak
28.11.2022, 13:34 Jakub Marek
25.11.2022, 09:41 Jakub Marek
25.11.2022, 09:40 Jakub Marek
21.11.2022, 10:04 Kamila Leśniak
15.11.2022, 08:55 Magdalena Kosztur
14.11.2022, 13:36 Kamila Leśniak
09.11.2022, 15:38 Kamila Leśniak
09.11.2022, 10:03 Kamila Leśniak
31.10.2022, 12:37 Kamila Leśniak
31.10.2022, 12:35 Kamila Leśniak
27.10.2022, 11:04 Kamila Leśniak
26.10.2022, 09:27 Kamila Leśniak
21.10.2022, 15:12 Kamila Leśniak
20.10.2022, 09:13 Kamila Leśniak
18.10.2022, 08:39 Kamila Leśniak
17.10.2022, 13:02 Jakub Marek
12.10.2022, 15:00 Kamila Leśniak
12.10.2022, 09:59 Magdalena Kosztur
10.10.2022, 13:46 Magdalena Kosztur
10.10.2022, 09:13 Kamila Leśniak
05.10.2022, 08:43 Kamila Leśniak
05.10.2022, 07:56 Magdalena Kosztur
05.10.2022, 07:55 Magdalena Kosztur
04.10.2022, 14:36 Jakub Marek
04.10.2022, 14:27 Jakub Marek
29.09.2022, 11:29 Kamila Leśniak
26.09.2022, 12:42 Kamila Leśniak
26.09.2022, 12:35 Kamila Leśniak
23.09.2022, 10:23 Kamila Leśniak
23.09.2022, 07:43 Jakub Marek
22.09.2022, 09:33 Kamila Leśniak
20.09.2022, 08:19 Magdalena Kosztur
16.09.2022, 11:49 Jakub Marek
15.09.2022, 15:12 Kamila Leśniak
13.09.2022, 13:44 Kamila Leśniak
08.09.2022, 14:55 Kamila Leśniak
02.09.2022, 15:39 Kamila Leśniak
02.09.2022, 10:03 Kamila Leśniak
29.08.2022, 11:31 Kamila Leśniak
24.08.2022, 09:05 Kamila Leśniak
18.08.2022, 10:26 Kamila Leśniak
17.08.2022, 15:29 Kamila Leśniak
12.08.2022, 15:19 Jakub Marek
11.08.2022, 13:42 Magdalena Kosztur
09.08.2022, 10:49 Jakub Marek
04.08.2022, 13:52 Jakub Marek
02.08.2022, 11:26 Kamila Leśniak
28.07.2022, 09:33 Kamila Leśniak
27.07.2022, 14:31 Kamila Leśniak
27.07.2022, 08:43 Kamila Leśniak
27.07.2022, 07:26 Jakub Marek
27.07.2022, 07:18 Jakub Marek
26.07.2022, 15:21 Kamila Leśniak
26.07.2022, 14:47 Magdalena Kosztur
26.07.2022, 14:47 Magdalena Kosztur
21.07.2022, 10:01 Kamila Leśniak
18.07.2022, 10:13 Kamila Leśniak
07.07.2022, 08:05 Jakub Marek
06.07.2022, 12:39 Kamila Leśniak
05.07.2022, 13:54 Kamila Leśniak
30.06.2022, 11:29 Kamila Leśniak
23.06.2022, 11:56 Kamila Leśniak
23.06.2022, 09:46 Kamila Leśniak
23.06.2022, 09:46 Kamila Leśniak
20.06.2022, 11:16 Magdalena Kosztur
17.06.2022, 09:31 Jakub Marek
17.06.2022, 09:07 Jakub Marek
15.06.2022, 14:47 Jakub Marek
14.06.2022, 13:28 Jakub Marek
09.06.2022, 15:18 Magdalena Kosztur
08.06.2022, 14:59 Magdalena Kosztur
08.06.2022, 14:38 Magdalena Kosztur
08.06.2022, 12:24 Magdalena Kosztur
06.06.2022, 09:32 Jakub Marek
01.06.2022, 15:08 Jakub Marek
20.05.2022, 11:14 Magdalena Kosztur
20.05.2022, 11:13 Magdalena Kosztur
13.05.2022, 09:17 Magdalena Kosztur
10.05.2022, 13:15 Jakub Marek
10.05.2022, 08:47 Magdalena Kosztur
06.05.2022, 09:46 Magdalena Kosztur
04.05.2022, 11:51 Magdalena Kosztur
21.04.2022, 08:34 Magdalena Kosztur
12.04.2022, 12:17 Jakub Marek
11.04.2022, 14:26 Magdalena Kosztur
07.04.2022, 08:24 Magdalena Kosztur
01.04.2022, 11:35 Magdalena Kosztur
25.03.2022, 14:16 Magdalena Kosztur
21.03.2022, 15:11 Magdalena Kosztur
17.03.2022, 15:05 Magdalena Kosztur
07.03.2022, 15:18 Magdalena Kosztur
02.03.2022, 15:05 Magdalena Kosztur
24.02.2022, 08:29 Magdalena Kosztur
18.02.2022, 14:17 Jakub Marek
15.02.2022, 07:07 Jakub Marek
14.02.2022, 15:03 Magdalena Kosztur
10.02.2022, 15:14 Magdalena Kosztur
07.02.2022, 14:17 Magdalena Kosztur
04.02.2022, 15:27 Jakub Marek
02.02.2022, 15:08 Magdalena Kosztur
21.01.2022, 14:20 Magdalena Kosztur
19.01.2022, 10:08 Magdalena Kosztur
18.01.2022, 12:01 Magdalena Kosztur
18.01.2022, 09:09 Magdalena Kosztur
17.01.2022, 15:01 Magdalena Kosztur
05.01.2022, 12:26 Magdalena Kosztur
28.12.2021, 11:33 Magdalena Kosztur
21.12.2021, 11:16 Magdalena Kosztur
16.12.2021, 14:30 Magdalena Kosztur
14.12.2021, 14:19 Magdalena Kosztur
14.12.2021, 14:17 Magdalena Kosztur
14.12.2021, 14:15 Magdalena Kosztur
13.12.2021, 11:52 Magdalena Kosztur
03.12.2021, 14:16 Magdalena Kosztur
01.12.2021, 11:21 Magdalena Kosztur
30.11.2021, 11:05 Magdalena Kosztur
26.11.2021, 12:41 Magdalena Kosztur
26.11.2021, 11:12 Magdalena Kosztur
25.11.2021, 13:12 Magdalena Kosztur
25.11.2021, 10:40 Magdalena Kosztur
17.11.2021, 12:55 Magdalena Kosztur
16.11.2021, 12:50 Magdalena Kosztur
16.11.2021, 11:24 Magdalena Kosztur
10.11.2021, 21:13 Magdalena Kosztur
10.11.2021, 12:03 Jakub Marek
05.11.2021, 15:26 Magdalena Kosztur
05.11.2021, 15:25 Magdalena Kosztur
05.11.2021, 09:16 Magdalena Kosztur
04.11.2021, 14:54 Magdalena Kosztur
04.11.2021, 13:34 Magdalena Kosztur
28.10.2021, 09:00 Magdalena Kosztur
25.10.2021, 12:39 Jakub Marek
22.10.2021, 15:02 Magdalena Kosztur
21.10.2021, 15:12 Jakub Marek
21.10.2021, 15:12 Jakub Marek
19.10.2021, 10:13 Magdalena Kosztur
15.10.2021, 14:29 Magdalena Kosztur
08.10.2021, 13:55 Magdalena Kosztur
08.10.2021, 11:52 Magdalena Kosztur
08.10.2021, 08:16 Magdalena Kosztur
04.10.2021, 09:11 Magdalena Kosztur
28.09.2021, 13:55 Magdalena Kosztur
27.09.2021, 13:27 Magdalena Kosztur
27.09.2021, 11:47 Magdalena Kosztur
27.09.2021, 11:46 Magdalena Kosztur
27.09.2021, 11:46 Magdalena Kosztur
20.09.2021, 15:04 Magdalena Kosztur
20.09.2021, 09:43 Magdalena Kosztur
20.09.2021, 09:42 Magdalena Kosztur
14.09.2021, 13:57 Magdalena Kosztur
14.09.2021, 10:51 Magdalena Kosztur
10.09.2021, 12:00 Magdalena Kosztur
10.09.2021, 07:29 Jakub Marek
02.09.2021, 14:20 Magdalena Kosztur
02.09.2021, 13:38 Magdalena Kosztur
02.09.2021, 11:59 Magdalena Kosztur
31.08.2021, 10:47 Magdalena Kosztur
27.08.2021, 15:42 Magdalena Kosztur
27.08.2021, 13:29 Magdalena Kosztur
23.08.2021, 07:18 Jakub Marek
13.08.2021, 10:44 Magdalena Kosztur
13.08.2021, 07:07 Jakub Marek
09.08.2021, 14:27 Magdalena Kosztur
05.08.2021, 08:53 Magdalena Kosztur
29.07.2021, 15:01 Magdalena Kosztur
29.07.2021, 13:07 Magdalena Kosztur
27.07.2021, 07:03 Jakub Marek
22.07.2021, 08:57 Magdalena Kosztur
16.07.2021, 08:26 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:05 Magdalena Kosztur
06.07.2021, 10:15 Magdalena Kosztur
02.07.2021, 15:02 Jakub Marek
01.07.2021, 15:16 Magdalena Kosztur
01.07.2021, 13:44 Jakub Marek
25.06.2021, 13:56 Magdalena Kosztur
25.06.2021, 10:38 Magdalena Kosztur
23.06.2021, 13:16 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 15:19 Magdalena Kosztur
07.06.2021, 15:08 Jakub Marek
01.06.2021, 15:09 Jakub Marek
31.05.2021, 10:50 Jakub Marek
26.05.2021, 12:10 Magdalena Kosztur
25.05.2021, 07:55 Magdalena Kosztur
21.05.2021, 13:02 Magdalena Kosztur
21.05.2021, 11:45 Magdalena Kosztur
13.05.2021, 13:52 Magdalena Kosztur
12.05.2021, 10:17 Magdalena Kosztur
10.05.2021, 12:06 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 13:55 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 13:52 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 11:04 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 08:17 Magdalena Kosztur
04.05.2021, 14:30 Magdalena Kosztur
04.05.2021, 12:10 Magdalena Kosztur
04.05.2021, 12:09 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 15:26 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 08:00 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 15:23 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 15:01 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 14:41 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 14:40 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 14:27 Magdalena Kosztur
20.04.2021, 09:14 Magdalena Kosztur
15.04.2021, 11:05 Magdalena Kosztur
14.04.2021, 09:57 Magdalena Kosztur
14.04.2021, 09:57 Magdalena Kosztur
12.04.2021, 10:17 Magdalena Kosztur
09.04.2021, 14:46 Jakub Marek
09.04.2021, 14:45 Jakub Marek
09.04.2021, 14:41 Jakub Marek