Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

15.10.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.8.2021 treść

08.10.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6730.79.2021  treść

08.10.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.78.2021  treść

08.10.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść 

04.10.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

28.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6733.7.2021 treść

27.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6733.6.2021 treść

27.09.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

27.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6730.15.2021  treść

20.09.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

17.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

14.09.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

14.09.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

10.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.31.2021  treść

02.09.2021r. 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.14.2021 treść

02.09.2021r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

02.09.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.13.2021 treść

31.08.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. PI-V.6730.12.2021 treść

30.08.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. WOOŚ.420.22.4.2021.JK.22 treść

27.08.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.PI-V.6733.5.2021 . treść

27.08.2021r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

20.08.2021r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica. treść

13.08.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. treść

09.08.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. treść

05.08.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. treść

29.07.2021r.

Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 2859/15 położonej w miejscowości Kaczaki, Gmina Baranów Sandomierski. treść

22.07.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

16.07.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

15.07.2021r.

Budowa drogi leśnej Cegielniana w leśnictwie Krasiczyn zlokalizowanej na części działek nr ewid. 1970, 1978, 1977, 1976, 1969, 1664 w miejscowości Durdy, gmina Baranów Sandomierski. PI-V.6730.31.2021. treść

06.07.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

02.07.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

01.07.2021r.

Rozbudowa Drogi Powiatowej łączącej drogę krajową z miejscowością Dąbrowica. treść

25.06.20201r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść obwieszczenia
Treść decyzji

25.06.20201r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść 

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I D na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I C na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I B na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I A na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

23.06.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

18.06.2021r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów- Baranów Sandomierski- Mielec- Dębica, polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku od końca istniejącego chodnika do końca zabudowy mieszkaniowej ul. Krakowska, strona prawa w m. Baranów Sandomierski na działkach nr ewid. 2072, 1231/2 w Baranowie Sandomierskim. treść

07.06.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

01.06.2021r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

28.05.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

26.05.2021r.

Informacja o rozszerzeniu zakresu wniosku. treść

25.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

21.05.2021r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury. (Babulówka- rozbudowa obwałowań) treść

21.05.2021r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

13.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.  treść

12.05.2021r.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. (RIGIII.6220.10.2019/2021). treść

10.05.2021r.

Budowa obiektu telekomunikacyjnego numer „KTB_BARANOWSA_OCZYSZCZALNIA/24000”, w skład którego wchodzą: wieża telekomunikacyjna o wysokości 40 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną tj. 6 szt. anten sektorowych w azymutach 100º, 205º, 305º na wysokości 39 m n.p.t.  pracujących w pasmach 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz oraz 1 antena radiolinii o średnicy 0,6 m w azymucie 48º na wysokości 35,5 m n.p.t., rama do posadowienia szaf telekomunikacyjnych, wewnętrzna linia zasilająca i ogrodzenie, na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 1550/53, w miejscowości Baranów Sandomierski, Gmina Baranów Sandomierski.(PI-V.6733.20.2020.21) treść

05.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. (,,Rozbudowa drogi powiatowej łączącej drogę krajowa nr 9 z miejscowością Dąbrowica”). treść

05.05.2021r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli (,,Rozbudowa drogi powiatowej łączącej drogę krajowa nr 9 z miejscowością Dąbrowica”). treść

05.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

05.05.2021r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli. treść

05.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

04.05.2021r.

Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid.1149 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid.1149 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Budowa sześciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid. 3124 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Budowa sześciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid. 3124 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

04.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

30.04.2021r.

Budowa obiektu telekomunikacyjnego numer „KTB_BARANOWSA_OCZYSZCZALNIA/24000”, w skład którego wchodzą: wieża telekomunikacyjna o wysokości 40 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną tj. 6 szt. anten sektorowych w azymutach 100º, 205º, 305º na wysokości 39 m n.p.t.  pracujących w pasmach 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz oraz 1 antena radiolinii o średnicy 0,6 m w azymucie 48º na wysokości 35,5 m n.p.t., rama do posadowienia szaf telekomunikacyjnych, wewnętrzna linia zasilająca i ogrodzenie, na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 1550/53, w miejscowości Baranów Sandomierski, Gmina Baranów Sandomierski. treść

23.04.2021r.
Budowa sieci bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o numerze TRB7005B”. treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I D na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’ (PI-V.6730.15.2021) treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I C na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’ (PI-V.6730.14.2021)treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I B na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’  (PI-V.6730.13.2021) treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I A na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’ (PI-V.6730.12.2021) treść

20.04.2021r.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury. treść

14.04.2021r.
Budowa drogi – łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie. treść

14.04.2021r.
Budowa drogi – łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie. treść

12.04.202r.
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębach geodezyjnych: Skopanie, Baranów Sandomierski i Dymitrów Duży. treść

12.04.2021r.
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębach geodezyjnych: Skopanie, Baranów Sandomierski i Dymitrów Duży. treść

09.04.2021 r.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm na częściach działek nr ewid. 1275, 1307, 1347, 1474/4 położonych w miejscowości Wola Baranowska, Gmina Baranów Sandomierski. Treść

07.04.2021 r.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia decyzji nr RIG.6220.1.2019 z dnia 01.02.2021 r.
treść. 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
09.04.2021
Data publikacji
09.04.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
15.10.2021, 14:29 Magdalena Kosztur
15.10.2021, 14:29 Magdalena Kosztur
08.10.2021, 13:55 Magdalena Kosztur
08.10.2021, 11:52 Magdalena Kosztur
08.10.2021, 08:16 Magdalena Kosztur
04.10.2021, 09:11 Magdalena Kosztur
28.09.2021, 13:55 Magdalena Kosztur
27.09.2021, 13:27 Magdalena Kosztur
27.09.2021, 11:47 Magdalena Kosztur
27.09.2021, 11:46 Magdalena Kosztur
27.09.2021, 11:46 Magdalena Kosztur
20.09.2021, 15:04 Magdalena Kosztur
20.09.2021, 09:43 Magdalena Kosztur
20.09.2021, 09:42 Magdalena Kosztur
14.09.2021, 13:57 Magdalena Kosztur
14.09.2021, 10:51 Magdalena Kosztur
10.09.2021, 12:00 Magdalena Kosztur
10.09.2021, 07:29 Jakub Marek
10.09.2021, 07:28 Jakub Marek
02.09.2021, 14:20 Magdalena Kosztur
02.09.2021, 13:38 Magdalena Kosztur
02.09.2021, 11:59 Magdalena Kosztur
31.08.2021, 10:47 Magdalena Kosztur
27.08.2021, 15:42 Magdalena Kosztur
27.08.2021, 13:29 Magdalena Kosztur
23.08.2021, 07:18 Jakub Marek
13.08.2021, 10:44 Magdalena Kosztur
13.08.2021, 07:07 Jakub Marek
09.08.2021, 14:27 Magdalena Kosztur
05.08.2021, 08:53 Magdalena Kosztur
29.07.2021, 15:01 Magdalena Kosztur
29.07.2021, 13:07 Magdalena Kosztur
27.07.2021, 07:03 Jakub Marek
22.07.2021, 08:57 Magdalena Kosztur
16.07.2021, 08:26 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:05 Magdalena Kosztur
06.07.2021, 10:15 Magdalena Kosztur
02.07.2021, 15:02 Jakub Marek
01.07.2021, 15:16 Magdalena Kosztur
01.07.2021, 13:44 Jakub Marek
25.06.2021, 13:56 Magdalena Kosztur
25.06.2021, 10:38 Magdalena Kosztur
23.06.2021, 13:16 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 15:19 Magdalena Kosztur
07.06.2021, 15:08 Jakub Marek
01.06.2021, 15:09 Jakub Marek
31.05.2021, 10:50 Jakub Marek
26.05.2021, 12:10 Magdalena Kosztur
25.05.2021, 07:55 Magdalena Kosztur
21.05.2021, 13:02 Magdalena Kosztur
21.05.2021, 11:45 Magdalena Kosztur
13.05.2021, 13:52 Magdalena Kosztur
12.05.2021, 10:17 Magdalena Kosztur
10.05.2021, 12:06 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 13:55 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 13:52 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 11:04 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 08:17 Magdalena Kosztur
04.05.2021, 14:30 Magdalena Kosztur
04.05.2021, 12:10 Magdalena Kosztur
04.05.2021, 12:09 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 15:26 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 08:00 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 15:23 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 15:01 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 14:41 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 14:40 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 14:27 Magdalena Kosztur
20.04.2021, 09:14 Magdalena Kosztur
15.04.2021, 11:05 Magdalena Kosztur
14.04.2021, 09:57 Magdalena Kosztur
14.04.2021, 09:57 Magdalena Kosztur
12.04.2021, 10:17 Magdalena Kosztur
09.04.2021, 14:46 Jakub Marek
09.04.2021, 14:45 Jakub Marek
09.04.2021, 14:41 Jakub Marek