Dane sprzed dnia 31.03.2021 r. dostępne są w Archiwum.

22.07.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

16.07.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

15.07.2021r.

Budowa drogi leśnej Cegielniana w leśnictwie Krasiczyn zlokalizowanej na części działek nr ewid. 1970, 1978, 1977, 1976, 1969, 1664 w miejscowości Durdy, gmina Baranów Sandomierski. PI-V.6730.31.2021. treść

06.07.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

02.07.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

01.07.2021r.

Rozbudowa Drogi Powiatowej łączącej drogę krajową z miejscowością Dąbrowica. treść

25.06.20201r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

25.06.20201r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.  treść 

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I D na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I C na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I B na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

25.06.20201r.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I A na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski. treść

23.06.2021r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. treść

18.06.2021r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów- Baranów Sandomierski- Mielec- Dębica, polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku od końca istniejącego chodnika do końca zabudowy mieszkaniowej ul. Krakowska, strona prawa w m. Baranów Sandomierski na działkach nr ewid. 2072, 1231/2 w Baranowie Sandomierskim. treść

07.06.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

01.06.2021r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

28.05.2021r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. treść

26.05.2021r.

Informacja o rozszerzeniu zakresu wniosku. treść

25.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

21.05.2021r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury. (Babulówka- rozbudowa obwałowań) treść

21.05.2021r.

Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego. treść

13.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.  treść

12.05.2021r.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. (RIGIII.6220.10.2019/2021). treść

10.05.2021r.

Budowa obiektu telekomunikacyjnego numer „KTB_BARANOWSA_OCZYSZCZALNIA/24000”, w skład którego wchodzą: wieża telekomunikacyjna o wysokości 40 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną tj. 6 szt. anten sektorowych w azymutach 100º, 205º, 305º na wysokości 39 m n.p.t.  pracujących w pasmach 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz oraz 1 antena radiolinii o średnicy 0,6 m w azymucie 48º na wysokości 35,5 m n.p.t., rama do posadowienia szaf telekomunikacyjnych, wewnętrzna linia zasilająca i ogrodzenie, na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 1550/53, w miejscowości Baranów Sandomierski, Gmina Baranów Sandomierski.(PI-V.6733.20.2020.21) treść

05.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. (,,Rozbudowa drogi powiatowej łączącej drogę krajowa nr 9 z miejscowością Dąbrowica”). treść

05.05.2021r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli (,,Rozbudowa drogi powiatowej łączącej drogę krajowa nr 9 z miejscowością Dąbrowica”). treść

05.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

05.05.2021r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli. treść

05.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

04.05.2021r.

Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid.1149 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid.1149 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Budowa sześciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid. 3124 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Budowa sześciu odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr ewid. 3124 w miejscowości Kaczaki. treść

04.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

04.05.2021r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. treść

30.04.2021r.

Budowa obiektu telekomunikacyjnego numer „KTB_BARANOWSA_OCZYSZCZALNIA/24000”, w skład którego wchodzą: wieża telekomunikacyjna o wysokości 40 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną tj. 6 szt. anten sektorowych w azymutach 100º, 205º, 305º na wysokości 39 m n.p.t.  pracujących w pasmach 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz oraz 1 antena radiolinii o średnicy 0,6 m w azymucie 48º na wysokości 35,5 m n.p.t., rama do posadowienia szaf telekomunikacyjnych, wewnętrzna linia zasilająca i ogrodzenie, na terenie inwestycji stanowiącym działkę nr ewid. 1550/53, w miejscowości Baranów Sandomierski, Gmina Baranów Sandomierski. treść

23.04.2021r.
Budowa sieci bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o numerze TRB7005B”. treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I D na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’ (PI-V.6730.15.2021) treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I C na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’ (PI-V.6730.14.2021)treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I B na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’  (PI-V.6730.13.2021) treść

23.04.2021r.

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną – instalacja I A na terenie inwestycji stanowiącym część działki nr ewid. 3303/5 w miejscowości Dąbrowica, Gmina Baranów Sandomierski.’’ (PI-V.6730.12.2021) treść

20.04.2021r.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury. treść

14.04.2021r.
Budowa drogi – łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie. treść

14.04.2021r.
Budowa drogi – łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie. treść

12.04.202r.
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębach geodezyjnych: Skopanie, Baranów Sandomierski i Dymitrów Duży. treść

12.04.2021r.
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębach geodezyjnych: Skopanie, Baranów Sandomierski i Dymitrów Duży. treść

09.04.2021 r.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm na częściach działek nr ewid. 1275, 1307, 1347, 1474/4 położonych w miejscowości Wola Baranowska, Gmina Baranów Sandomierski. Treść

07.04.2021 r.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia decyzji nr RIG.6220.1.2019 z dnia 01.02.2021 r.
treść. 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
09.04.2021
Data publikacji
09.04.2021
Data modyfikacji Autor modyfikacji
22.07.2021, 08:57 Magdalena Kosztur
22.07.2021, 08:55 Magdalena Kosztur
16.07.2021, 08:26 Magdalena Kosztur
15.07.2021, 12:05 Magdalena Kosztur
06.07.2021, 10:15 Magdalena Kosztur
02.07.2021, 15:02 Jakub Marek
01.07.2021, 15:16 Magdalena Kosztur
01.07.2021, 13:44 Jakub Marek
01.07.2021, 13:44 Jakub Marek
25.06.2021, 13:56 Magdalena Kosztur
25.06.2021, 10:38 Magdalena Kosztur
23.06.2021, 13:16 Magdalena Kosztur
18.06.2021, 15:19 Magdalena Kosztur
07.06.2021, 15:08 Jakub Marek
01.06.2021, 15:09 Jakub Marek
31.05.2021, 10:50 Jakub Marek
26.05.2021, 12:10 Magdalena Kosztur
25.05.2021, 07:55 Magdalena Kosztur
21.05.2021, 13:02 Magdalena Kosztur
21.05.2021, 11:45 Magdalena Kosztur
13.05.2021, 13:52 Magdalena Kosztur
12.05.2021, 10:17 Magdalena Kosztur
10.05.2021, 12:06 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 13:55 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 13:52 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 11:04 Magdalena Kosztur
05.05.2021, 08:17 Magdalena Kosztur
04.05.2021, 14:30 Magdalena Kosztur
04.05.2021, 12:10 Magdalena Kosztur
04.05.2021, 12:09 Magdalena Kosztur
30.04.2021, 15:26 Magdalena Kosztur
28.04.2021, 08:00 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 15:23 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 15:01 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 14:41 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 14:40 Magdalena Kosztur
23.04.2021, 14:27 Magdalena Kosztur
20.04.2021, 09:14 Magdalena Kosztur
15.04.2021, 11:05 Magdalena Kosztur
14.04.2021, 09:57 Magdalena Kosztur
14.04.2021, 09:57 Magdalena Kosztur
12.04.2021, 10:17 Magdalena Kosztur
09.04.2021, 14:46 Jakub Marek
09.04.2021, 14:45 Jakub Marek
09.04.2021, 14:41 Jakub Marek