Zarządzenie nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia dyżurów związanych z wprowadzeniem postępowania przyśpieszonego do procedury karnej. treść

Zarządzenie nr 2/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie obrony cywilnej. treść

Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż 2 szt. drzew z gat. Topola rosnących na działce nr ew. g. 1564/62 miejscowości Skopanie (Park Osiedlowy) oraz 3 szt. drzew z gat. Jesion wyniosły rosnących na działce nr ew. g. 1617 w miejscowości Skopanie (teren Zespołu Szkół), działki stanowią własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 5/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 2 szt. drzew z gat. Topola rosnących na działce nr ew. g. 698/5 oraz 4 szt. drzew z gat. Robinia rosnących na działce nr ew. g. 504/1 w miejscowości Ślęzaki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 7/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolen stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 8/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz jednostki organizacyjne Gminy Baranów Sandomierski treść

Zarządzenie nr 9/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 4 szt. drzew z gat. Topola rosnących na działkach nr ew. g. 1549/9 oraz 506/10 w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 10/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 11/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr ew. g. 410/1 w miejscowości Suchorzów oraz gałęzi 7 szt. drzewa z gar. Wierzba na działce nr ew. g. 1080/2, własność Gminy Baranów Sand. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 29 stycznia 2009 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 13/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż gałęzi drzew z gat. Wierzba rosnących na działce nr ew. g. 1534/3 w miejscowości Dymitrów Duży, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 14/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 1 szt. drzewa z gat. Wierzba rosnących na działce nr ew. g. 310 w miejscowości Siedleszczany, własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 17/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 3 szt. drzewa z gat. Olcha rosnących na działce nr ew. g. 2610/5 w miejscowości Kaczaki, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 18/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 19/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż 1 szt. drzewa z gat. Jesion rosnącego na działce nr ew. g. 1118 w miejscowości Suchorzówm stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 20a/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. treść

Zarządzenie nr 21/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie wypełnienia obowiązku sprawozdawczego dla Głównego Urzędu Statystycznego. treść

Zarządzenie nr 22/2009 z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski treść

Zarządzenie nr 23/2009 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2008 rok treść

Zarządzenie nr 24/2009 z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 25/2009 z dnia 10 marca 2009 roku w spraw nie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 26/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2009 roku. treść

Zarządzenie nr 27/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2009 roku. treść

Zarządzenia nr 28/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli, dla których organem jest Gmina Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 29/2009 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie utworzenia stanowiska inspektora sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 30/2009 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu adnimistracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 31/2009 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 32/2009 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 33/2009 z dnia 5 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowica. treść

Zarządzenie nr 34/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Knapy. treść

Zarządzenie nr 35/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieogranicoznego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Baranowska. treść

Zarządzenie nr 36/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Baranowska. treść

Zarządzenie nr 37/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia trwania prawa wieczystego użytkowania gruntu połozonego w Skopaniu. treść

Zarządzenie nr 38/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2009. treść

Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Baranów Sandomierski na rok 2009. treść

Zarządzenie nr 40/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 41/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 42/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 43/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych. treść

Zarządzenie nr 44/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 45/2009 z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie ustalenia dyżurów dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 7 czerwca 2009 roku w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 roku. treść

Zarządzenie nr 47/2009 z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 49/2009 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 50/2009 z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. treść

Zarządzenie nr 51/2009 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 52/2009 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 54/2009 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 55/2009 z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2009. treść

Zarządzenie nr 55/1/2009 z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009. treść

Zarządzenie nr 56/2009 z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 57/2009 z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na sołtysa w sołectwie Dymitrów Duży. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 59/2009 z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 59A/2009 z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Młodszego Referenta w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sadndomierski do załatwienia spraw z zakresu prac przy projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski szansą na rozwój”. treść

Zarządzenie nr 60/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 61/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

Zarządzenie nr 62/2009 z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia cenu nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 63/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 64/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 67/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

Zarządzenie nr 68/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w roku szkolnym 2009/2010. treść

Zarządzenie nr 69/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

Zarządzenie nr 69A/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu POIG.08.03.00-18-022/08 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Baranów Sandomierski szansą na rozwój” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informatyczne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. treść

Zarządzenie nr 70/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 71/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie przekazania lokalu komunalnego nr 4 w budynku komunalnym położonym w Dąbrowicy 230. treść

Zarządzenie nr 73/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej po wystapieniu obfitych opadów deszczu, które wystapiły na terenie gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 74/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 r. treść

Zarządzenie nr 75/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. treść

Zarządzenie nr 75A/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. treść

Zarządzenie nr 77/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. treść

Zarządzenie nr 78/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Służby Przygotowawczej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 79/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 80/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Baranów Sandomierski szansą na rozwój”. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 81/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 82/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na Wolne Stanowiska Urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 83/2009 z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 84/2009 z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 85/2009 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie obrony cywilnej. treść

Zarządzenie nr 86/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 87/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie zmian budżetu. treść

Zarządzenie nr 88/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia i pracy systemów alarmowych. treść

Zarządzenie nr 89/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 90/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 91/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 92/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2009 roku. treść

Zarządzenie nr 93/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2010. treść

Zarządzenie nr 94/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 95/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 96/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 97/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Knapach. treść

Zarządzenie nr 98/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia trybu zamawiania, przechowywania i kasacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 99/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 100/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 101/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 143/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 29.10.2007,oraz w zarządzeniu nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 07.10.2008 r., w sprawie przyjęcia zasad składania i rozpatrywania wniosków składanych przez mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski o dofinansowanie programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. treść

Zarządzenie nr 102/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 103/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 104/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 105/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 106/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 107/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

Zarządzenie nr 108/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dymitrów Mały, stanowiacych mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 109/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2007 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzanai danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 112/2009 z dnia 2 września 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 113/2009 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 80/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 114/2009 z dnia 7 wrześnai 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 115/2009 z dnia 7 września 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetragowej. treść

Zarządzenie nr 117/2009 z dnia 14 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie. treść

Zarządzenie nr 117A/2009 z dnia 17 września 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu UDA-RPPK.04.101.00-18-093/08/00 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów Sandomierski” w ramach Regionalneog Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. treść

Zarządzenie nr 118/2009 z dnia 21 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Suchorzów, stanowiących mienie Gminy Baranów Sadnomierski.treść

Zarządzenie nr 119/2009 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 119A/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiących mienie Gminy Baranów Sadnomierski. treść

Zarządzenie nr 119B/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Baranów Sandomierski, stanowiących mienie Gminy Baranów Sadnomierski . treść

Zarządzenie nr 120/2009 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 121/2009 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 122/2009 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 123/2009 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 124/2009 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 125/2009 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 126/2009 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 129/2009 z dnia 1 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 17.01.2008 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

Zarzączenie nr 129A/2009 z dnia 5 października 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu UDA-RPPK.02.101.00-18-150/08-00 pn. „Przebudowa dróg gminnych w m.Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski w celu poprawy powiązań komunikacyjnych i dostępności podmiotów gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. treść

Zarządzenie nr 130/2009 z dnia 7 października 2009 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania. treść

Zarządzenie nr 130A/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu oo.199-6922-UM0900198/09 pn. „Stworzenie centrum rozrywki, rekreacji i wypoczynku w Skopaniu Osiedlu poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie parku” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i rożnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 232, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. treść

Zarządzenie nr 134/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 15 października 2009 roku. treść

Zarzadzenie nr 135/2009  z dnia 16 października 2009 roku w sprawie uruchomienia Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarzadzenie nr 135A/2009 z dnia 16 października 2009 roku w sprawie odwołania Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 136/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarzadzenie nr 137/2009 z dnia 19 października 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 138/2009 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie przeprowadzenai inwentaryzacji – spisu z natury składników majątku administrowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarzadzenie nr 139/2009 z dnia 27 październiak 2009 roku Na podstawie Zarządzenia Szefa OC Województwa – Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 października 2009 r. z godziny 19:31 dot. ćwiczeń „Patrol 09”. treść

Zarządzenie nr 140/2009 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 141/2009 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 142/2009 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zwalniania z opłat w stołówkach szkolnych. treść

Zarządzenie nr 143/2009 z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 144/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku ze zgłoszeniem zakończenia przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Wrzosowa 97 robót drogowych w miejscowości Skopanie realizowanego w ramach działania 2.1 Infrastruktura Komunikacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. treść

Zarządzenie nr 145/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w związku ze zgłoszeniem zakończenia przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. 27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 4 robót drogowych w miejscowości Knapy i Durdy – realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. treść

Zarządzenie nr 146/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 147/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 148/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu. treść

Zarządzenie nr 148A/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji odbioru, dostaw, usług. treść

Zarządzenie nr 149/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżatu na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 150/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok .treść

Zarządzenie nr 151/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji odbioru, robót i dostaw. treść

Zarządzenie nr 152/2009 z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2009 r. dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 153/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

Zarządzenie nr 155/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku ze złoszeniem zakończenia przez: POLDIM Mielec Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a robót drogowych w miejscowości Kaczaki, Dąbrowica i Wola Baranowska – realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. treść

Zarządzenie nr 157/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 158/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 158A/2009 z dnia 30 listopada w sprawie zmian w planie dofinansowania Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 158B/2009 z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowy plan kont Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, plan kont Budżetu Gminy Baranów Sandomierski oraz instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych. treść

Zarządzenie nr 159/2009 z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 160/2009 z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Zarządzenie nr 161/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania sprzętu i środków w magazynie obrony cywilnej. treść

Zarządzenie nr 162/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 163/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 164/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 165/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. treść

Zarządzenie nr 166/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2010 rok. treść

Zarządzenie nr 166A/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie planu kont dla projektu 00.199-6922-UM0900198/09 pn. „Stworzenie centrum rozrywki, rekreacji i wypoczynku w Skopaniu Osiedlu poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie parku” w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach  wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 232, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. treść

Zarządzenie nr 167/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Miasta i Gminy Baranów Sandomierski obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz procedur kontroli ich stosowania. treść

Zarządzenie nr 168/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 169/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie umorzenia należności. treść

Zarządzenie nr 170/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie umorzenia należności. treść

Zarządzenie nr 171/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie umorzenia należności. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji