Zarządzenie nr 1/1999  z dnia 20 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia obsługi techniczno- kancelaryjnej na zebraniach wyborczych Rad Osiedlowych i jej organów, Sołtysów Wsi i Rad sołeckich, dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 24.01.1999 r. treść

 

Zarządzenie nr 2/1999 z dnia 19 stycznia 1999 roku w sprawie funkcjonowania pracowni kserograficznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 3/1999 z dnia 19 stycznia 1999 roku w sprawie prowadzenia ewidencji wniosków Komisji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim i Rejestru umów w ramach zamówień publicznych. treść

 

Zarządzenie nr 4/1999 z dnia 19 stycznia 1999 roku w sprawie powołania Komisji do częściowego odbioru robót instalacyjnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skopaniu Osiedlu. treść

 

Zarządzenie nr 4a/1999 z dnia 18 lutego 1999 roku w sprawie właściwego przygotowania dokumentów- spraw przeznaczonych do archiwum zakładowego.  treść

 

Zarządzenie nr 5/1999 z dnia 17 lutego 1999 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w sołectwie Knapy i Ślęzaki. treść 

 

Zarządzenie nr 6/1999 z dnia 18 lutego 1999 roku w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim dotyczącym dyscypliny pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, po przeprowadzeniu analizy czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy. treść 

 

Zarządzenie nr 7/1999 z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim od dnia 05 marca 1999 roku godz. 730 do odwołania w związku z wprowadzeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego na rzece Wisła. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 8/1999 z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie złożenia pisemnej informacji z pracy poszczególnych referatów dotyczących realizacji zadań za miesiąc styczeń i luty 1999 roku. treść 

 

Zarządzenie nr 9/1999 z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie ustalenia zakresu zadań dla Pana mgr Mirosława Żyguły Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 10/1999 z dnia 11  marca 1999  roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu zakupu samochodu osobowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 11/1999 z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 12/1999 z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na transport kamienia, piasku i żużla paleniskowego na drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.     modernizację drogi gminnej. treść

 

Zarządzenie nr 13/1999 z dnia 02 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji na przeprowadzenie przetargu I ustnego, nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w miejscowości Skopanie Osiedle. treść

 

Zarządzenie nr 14/1999 z dnia10 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację Hali Sportowej w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 15/1999 z dnia 10 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację drogi gminnej. treść

 

Zarządzenie nr 16/1999 z dnia 10 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację drogi gminnej. treść

 

Zarządzenie nr 17/1999 z dnia 10 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację drogi gminnej. treść

 

Zarządzenie nr 18/1999 z dnia 10 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację drogi gminnej. treść

 

Zarządzenie nr 19/1999 z dnia 19 kwietnia 1999 roku z okazji Święta Narodowego 3 Maja i Miejsko-Gminnych Obchodów Dnia Strażaka Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Zarząd Miejsko-Gminnego ZOSP w Baranowie Sandomierskim organizują uroczyste obchody Święta Narodowego i Dnia Strażaka w dniu 3 maja 1999 roku  na Rynku w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 20/1999 z dnia 20 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację ulicy Pustki w miejscowości Wola Baranowska. treść

 

Zarządzenie nr 21/1999 z dnia 20 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na modernizację Ulicy Aleja Wierzbowa w miejscowości Wola Baranowska. treść

 

Zarządzenie nr 22/1999 z dnia 20 kwietnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu niegraniczonego na ułożenie płytek podłogowych- ceramicznych w Szkole Podstawowej w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 23/1999 z dnia 06 maja 1999 roku w sprawie wyznaczenia osób do udziału w pracy Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku zjawisk dot. Suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, pożaru, wymarznięcia, plagi gryzoni, nadmiernych opadów atmosferycznych- na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 24/1999 z dnia 23 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych domowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim od dnia 23.06.1999 roku od godz. 1530 do odwołania w związku z wprowadzeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego na rzece Wisła. treść

 

Zarządzenie nr 25/1999 z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia przyczyn awarii na kanalizacji przy przepompowni na ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 25a/1999 z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia dyżurów całodobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim od dnia 24.06.1999 roku od godz. 1530 do odwołania w związku z wprowadzeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego na rzece Wisła. treść

 

Zarządzenie nr 26/1999 z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim za przysługujące materiały biurowe , stosownie do postępującego wzrostu cen materiałów biurowych. treść

 

Zarządzenie nr 27/1999 z dnia 05 lipca 1999 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w sołectwie Skopanie. treść

 

Zarządzenie nr 28/1999 z dnia 12 lipca 1999 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 28a/1999 z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej- Szkolna w Suchorzowie na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 28b/1999 z dnia 22 lipca 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 29/1999 z dnia 26 lipca 1999 roku w sprawie powołania Komisji w celu przekazania majątku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim i spisania protokołu zdawczo-odbiorczego w tym zakresie. treść

 

Zarządzenie nr 30/1999 z dnia 09 lipca 1999 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego  na budowę kanalizacji sanitarnej w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 31/1999 z dnia 28 lipca 1999 roku w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru końcowego inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skopaniu Osiedlu”. treść

 

Zarządzenie nr 32/1999 z dnia 28 lipca 1999 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i modernizacji Szkoły Podstawowej w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 33/1999 z dnia 04 sierpnia 1999 roku w sprawie powołania komisji, celem dokonania odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa pawilonu sportowego przy Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim”. treść

 

Zarządzenie nr 34/1999 z dnia 13 sierpnia 1999 roku w sprawie powołania komisji do oceny szkód powstałych na kanalizacji przy ulicy Zamkowej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 35/1999 z dnia 20 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku służbowego, premii regulaminowej i nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Załącznik nr 1: treść

Zarządzenie nr 35a/1999 z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie ustalenia zakresu zadań dla Pani mgr Bożeny Stoch Sekretarza Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 36/1999 z dnia 18 sierpnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem ustalenia zakresu pozostałych do wykonania na zadaniu- Budowa Pawilonu Sportowego w Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim w związku z decyzją Zarządu Miasta i Gminy o odstąpieniu od umowy nr 27/97 z dnia 24.07.97 r. treść

 

Zarządzenie nr 36a/1999 z dnia 24 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. W związku z uchwałą Nr 43/77/99 Zarządu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 14 września 1999 r. treść

 

Zarządzenie nr 37/1999 z dnia 18 sierpnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej celem ustalenia zakresu robót pozostałych do wykonania na zadaniu rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skopaniu w związku z decyzją Zarządu Miasta i Gminy o odstąpieniu od umowy nr 25/97 z dnia 11.06.97 r. treść

 

Zarządzenie nr 38/1999 z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego inwestycji pod nazwą Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Suchorzowie. treść

 

Zarządzenie nr 39/1999 z dnia 03 września 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi. treść

 

Zarządzenie nr 40/1999 z dnia 06 września 1999 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

 

Zarządzenie nr 41/1999 z dnia 10 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 42/1999 z dnia 26 sierpnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 43/1999 z dnia 10 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 44/1999 z dnia 07 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 45/1999 z dnia 10 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 46/1999 z dnia 03 września 1999 roku w sprawie przeprowadzenia treningu drużyny wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 47/1999 z dnia 27 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 48/1999 z dnia 27 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 49/1999 z dnia 21 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 50/1999 z dnia 28 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji do oceny stanu technicznego szkoły w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 51/1999 z dnia 17 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 52/1999 z dnia 11 października 1999 roku w sprawie organizacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

Zarządzenie nr 52a/1999 z dnia 11 października 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 53/1999 z dnia 18 października 1999 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz sposobu postępowania w przypadku jej naruszenia. treść

 

Zarządzenie nr 54/1999 z dnia 20 października 1999 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla użytkownika i administratora. treść

 

Zarządzenie nr 55/1999 z dnia 27 października 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 56/1999 z dnia 27 września 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 57/1999 z dnia 28 października 1999 roku w sprawie powołania koordynatora i zespołu ds. „Problemu Roku 2000”. treść

 

Zarządzenie nr 58/1999 z dnia 04 listopada 1999 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 59/1999 z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego w zakresie przygotowań i realizacji funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. treść

 

Zarządzenie nr 60/1999 z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 61/1999 z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 61b/1999 z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 62/1999 z dnia 22 grudnia 1999 roku w związku z Zarządzeniem Nr 184 z dnia 31 sierpnia 1999 r. Wojewody Podkarpackiego  oraz § 3 Zarządzenia Nr 57/99 Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 28 października 1999 roku. treść

 

Zarządzenie nr 63/1999 z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu obiektu i pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 64/1999 z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim ustalonego w dniu 11 lutego 1991 roku uchwałą Nr IX/37/91 załącznik Nr 1 regulaminu zmienianego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/187/96 z dnia 31.01.1996 r. treść

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji