Zarządzenie nr 1/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie utworzenia stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 2/2007 z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 3/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 4/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 5/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki zadrzewień (forma krzewiasta) z gat. Wierzba, rosnących na działce nr ew. g. 272/4 w miejscowości Dymitrów Mały, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 6/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 7/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 8/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 9/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie określenia obowiązków i zadań Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki z gat. Topola czarna w Suchorzowie. treść

 

Zarządzenie nr 11/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 12/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 13/2007 z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie zmiany w zarządzeniu 15/202/B w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych. treść

 

Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 05 marca 2007 roku w sprawie  ogłoszenia I ustnego przetargu na sprzedaż gałęzi pozyskanych z pielęgnacji drzew gat. wierzba w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 08 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 16/2007 z dnia 08 marca 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia 8/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 17/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2006 rok. treść

 

Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 19/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej  na popularyzację piłki nożnej w Woli Baranowskiej, Skopaniu, Dąbrowicy, Knapach i Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania i jego funkcjonowania- zmiana zarządzenia 34/2003. treść

 

Zarządzenie nr 21/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 22/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 23/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 24/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 014 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. treść

 

Zarządzenie nr 27/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli. treść

 

Zarządzenie nr 28/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2007 roku. treść

 

Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie Sandomierskim do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 30/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. treść

 

Zarządzenie nr 31/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 32/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2007 rok. treść

 

Zarządzenie nr 33/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 34/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść

 

Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej zapłaty czynszu za najem lokalu w budynku OSP w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 36/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 37/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 38/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 39/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 40/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go  przetargu ustnego, nieograniczony na zbycie nieruchomości w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 41/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-ego, ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Wola Baranowska, stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 42/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 43/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 44/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 45/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 47/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść

 

Zarządzenie nr 48/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 49/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 50/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia dyżurów – wprowadzenie postępowania przyspieszonego do procedury karnej. treść

 

Zarządzenie nr 51/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów , przewodniczących zarządów osiedli na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 52/2007 z dnia 09 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść

 

Zarządzenie nr 53/2007 z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie wyznaczenia lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów na sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli na terenie Gminy Baranów Sandomierski zarządzonych na dzień 27 maja 2007 r. treść

 

Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Baranów Sandomierski w dniu 27 maja 2007 r. w związku z wyznaczonymi wyborami sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli zarządzonych na dzień 27 maja 2007 r. treść

 

Zarządzenie nr 55/2007 z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. treść

 

Zarządzenie nr 56/2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie rozłożenia na raty należności: za czynsz i  energię elektryczną w lokalu użytkowym w budynku Domu Ludowego w Woli Baranowskiej. treść

 

Zarządzenie nr 57/2007 z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Durdy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 58/2007 z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 59/2007 z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 60/2007 z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Durdy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 61/2007 z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Durdy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 62/2007 z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 63/2007 z dnia 22  maja 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory w dniu 27 maja 2007 roku wyborów sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 64/2007 z dnia 27 maja 2007 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 27 maja 2007 r. w związku z przeprowadzeniem wyborów  sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli zarządzonych na dzień 27 maja 2007 r. treść

 

Zarządzenie nr 65/2007 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. treść

 

Zarządzenie nr 66/2007 z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Durdy, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 67/2007 z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 68/2007 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. treść

 

Zarządzenie nr 69/2007 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 70/2007 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem robót: „Przebudowa centrum Baranowa Sandomierskiego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej. treść

 

Zarządzenie nr 71/2007 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 72/2007 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 73/2007 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 74/2007 z dnia 01 czerwca 2007 roku w sprawie wyznaczenia osób do Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięciach, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi. treść

 

Zarządzenie nr 75/2007 z dnia 01 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany w zarządzeniu 15/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim z dnia 06 maja 2002 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 76/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 77/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 78/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Baranowie Sandomierskim ul. Kwiatowa, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 79/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie powołani a Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 80/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść

 

Zarządzenie nr 81/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem robót: „Budowa kopca ziemnego w Dymitrowie Dużym upamiętniającego pontyfikat Jana Pawła II” zgodnie z umową nr V/58/RIG IV/2007. treść

 

Zarządzenie nr 83/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. treść

Załącznik nr 1: treść

Załącznik nr 2: treść

 

Zarządzenie nr 83a/2007 z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść

 

Zarządzenie nr 84/2007 z dnia 06 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 85/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie rozłożenia na raty należności: za czynsz wraz z należnymi odsetkami z tytułu bezumownego korzystania z lokalu nr 2 w budynku „Agronomówki”- adres Skopanie 232, Gm. Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 86/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia II-go, ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Woli Baranowskiej stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 87/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju dzieciom i uczniom w roku szkolnym 2007/2008. treść

 

Zarządzenie nr 88/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów robót związanych z przebudową drogi „Borek” i drogi przywałowej obok Trześniówki w Ślęzakach w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 89/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 90/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 91/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 93/2007 z dnia 06 sierpnia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 94/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść

Załącznik nr 1: treść

 

Zarządzenie nr 95/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść

 

Zarządzenie nr 95a/2007  z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju dzieciom i uczniom w roku szkolnym 2007/2008. treść

 

Zarządzenie nr 96/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Baranowie Sandomierskim. treść

Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 97/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Skopaniu. treść

Załącznik nr 1: treść 

Zarządzenie nr 98/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Woli Baranowskiej. treść

Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 99/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Dąbrowicy. treść

Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 100/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Durdach. treść

Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 102/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 103/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Knapach. treść

 

Zarządzenie nr 106/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść

 

Zarządzenie nr 107/2007 z dnia 03 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 108/2007 z dnia 03 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 109/2007 z dnia 05 września 2007 r w sprawie powołania zespołu powypadkowego. treść

 

Zarządzenie nr 110/2007 z dnia 06 września 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 111/2007 z dnia 6 września w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 112/2007 z dnia  6 września w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 113/2007 z dnia 06 września 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów robót związanych z przebudową drogi nr 100081 R w Durdach i drogi gminnej „Kapitanówka” w Dymitrowie Małym w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 114/2007 z dnia 06 września 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów robót związanych z przebudową drogi obok Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowicy w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 115/2007 z dnia  08 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. treść

 

Zarządzenie nr 116/2007 z dnia 10 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść

Załącznik nr 1: treść 
Zarządzenie nr 116a/2007 z dnia 09 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. treść

 

Zarządzenie nr 117/2007 z dnia 10 września 2007 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 118/2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 119/2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie odwołania alarmu powodziowego. treść

 

Zarządzenie nr 120/2007 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej- „Kierowanie realizacją zadań operacyjnych na administrowanym terenie w sytuacji zagrożenia konfliktem zbrojnym”. treść 

 

Zarządzenie nr 121/2007 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych  w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007. treść

 

Zarządzenie nr 122/2007 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie umorzenia czynszu na najem lokalu użytkowego w domu ludowym w Woli Baranowskiej, wraz z odsetkami i należnością za energię elektryczną. treść

 

Zarządzenie nr 123/2007 z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. treść

 

Zarządzenie nr 124/2007 z dnia 26 września 2007 roku w sprawie jednorazowej opłaty (zwanej rentą planistyczną) pobieranej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach nie objętych aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. treść
Zarządzenie nr 125/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie rozłożenia na raty należności: za czynsz wraz z należnymi odsetkami z tytułu najmu lokalu komunalnego nr 4 w budynku Domu Nauczyciela w Ślęzakach- adres Ślęzaki 73, Gm. Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 126/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji w sprawie odbioru lokalu komunalnego nr 4 w budynku nr 73  w Domu Nauczyciela w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 127/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 128/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść

Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 129/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 130/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 131/2007 z dnia 01 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 132/2007 z dnia 01 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 133/2007 z dnia 02 października w sprawie ogłoszenia I-go ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Wola Baranowska, stanowiącej mienie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 134/2007 z dnia 02 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 135/2007 z dnia 04 października 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów robót związanych z przebudową drogi nr Karolówka w Ślęzakach i drogi na Zaborek w Knapach w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 136/2007 z dnia 04 października 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów robót związanych z przebudową drogi nr 100079 R w Knapach w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 137/2007 z dnia 10 października 2007 roku w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w dniu 21 października 2007 r. w związku z wyborami Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. treść

 

Zarządzenie nr 139/2007 z dnia 12 października 2007 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania. treść

 

Zarządzenie nr 140/2007 z dnia 17 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmiany nazwiska członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Skopaniu. treść

 

Zarządzenie nr 141/2007 z dnia 17 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść

 

Zarządzenie nr 142/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść

 

Zarządzenie nr 143/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie przyjęcia zasad składania i rozpatrywania wniosków składanych przez mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „Uczeń na Wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 144/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 145/2007 z dnia 07 listopada 2007 rok w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie oceny przydatności do dalszego użytkowania samochodu pożarniczego marki Star A 26P/003, nr rej. RTA-J128 będącego na stanie jednostki Ochotniczej Straży. treść

 

Zarządzenie nr 146/2007 z dnia 08 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż wózka wężowego jednoosiowego, będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchorzowie. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 147/2007 z dnia 09 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 148/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 149/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2008 rok. treść

 

Zarządzenie nr 150/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji  Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 151/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star A 26P/003, nr rej. RTA-J128 oraz powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść
Załącznik nr 1: treść 
Zarządzenie nr 152/2007 z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 153/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 154/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. treść

 

Zarządzenie nr 155/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji w sprawie odbioru lokalu komunalnego nr 1 w budynku komunalnym położonym przy ul. Rynek 17 w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 156/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia II-go, ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Star A 26P/003, nr rej. RTA-J128 oraz powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 157/2007 z dnia 03 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu na 2007 rok. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 158/2007 z dnia 03 grudnia 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej w związku z zakończeniem przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”, Piaseczno 84/21-26, 27-670 Łoniów robót związanych z przebudową dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi. treść

 

Zarządzenie nr 159/2007 z dnia 07 grudnia w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 160/2007 z dnia 20 grudnia 2007 rok w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 160a/2007 z dnia 20 grudnia 20007 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 161/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. treść
Załącznik nr 1: treść 

 

Zarządzenie nr 162/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zasad stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ustawy Prawo zamówień publicznych. treść 
Załącznik nr 1: treść 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji