I Kwartał

  • Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 Rb- NDS
  • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 – Rb-28S
  • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 – Rb-27S
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – I kwartał 2023 – Rb-Z
  • Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – I kwartał 2023 – Rb-N
  • Informacja nr 1/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 30 kwietnia 2024r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2024 roku treść
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
25.04.2024
Data publikacji
25.04.2024
Data modyfikacji Autor modyfikacji
10.05.2024, 11:58 Jolanta Koper
10.05.2024, 11:57 Jolanta Koper
25.04.2024, 11:15 Jolanta Koper