Zarządzenia 2019

Zarządzenie nr 197/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Mista i Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 196/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 195/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 194/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 193/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 31 grudnua 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 192A/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Mista i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 192/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 191/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 190/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej. treść

 

Zarządzenie nr 189/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego pn. ,,Finansowanie w formie rekompensaty poniesionej przez operatora straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej wymienionych w umowie o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”, numer umowy DT.V.8071.281.3/2019 z 12.12.2019. treść

 

Zarządzenie nr 188/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 187/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 186/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Mijesko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 185/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 184/2019 z dnia  6 grudnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 183/2019 z dnia  4 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wartości nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 182/2019 z dnia  4 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wartości nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 181/2019 z dnia  4 grudnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 180/2019 z dnia  29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 179/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 178/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść 

 

Zarządzenie nr 177/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji. treść

 

Zarządzenie nr 176/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku zmieniające Zarządzenie, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranów Sandomierski. treść
Zarządzenie nr 175/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku  w sprawie ostanowienia dnia wolneho dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 174/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 174/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść
Zarządzenie nr 173/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 172/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 171/2019 z dnia19 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 170A/2019 z dnia18 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Mista i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 170/2019 z dnia18 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 169/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 168/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść

 

Zarządzenie nr 167/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok. treść

 

Zarządzenie nr 166/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 165/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica stanowiąca własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 164/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowica stanowiąca własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 163/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Knapy stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

Zarządzenie nr 162/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 161/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 160/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji. treść

 

Zarządzenie nr 159/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść
Zarządzenie nr 158/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 157/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść
Zarządzenie nr 156/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 155/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego z Fundszu Dróg Samorządowych pn: „Przebudowa sieci dróg układu komunikacyjnego centrum Miasta Baranów Sandomierski”, numer umowy FDS-G97/B/2019 z dnia 01.10.2019 r. treść

 

Zarządzenie nr 154/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 153/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powierzenia funkcji Sołtysa Sołectwa Skopanie do czasu wyboru nowej osoby do pełnienia tej funkcji. treść

 

Zarządzenie nr 152/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn: „Utworzenie ogółnodostępnej infrastruktury w miejscowości Dąbrowica służącej do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności- Dom Ludowy”, numer umowy 00931-6935-UM0911602/19 z dnia 14.10.2019 r.  treść

 

Zarządzenie nr 151/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 150/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 149/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść
Zarządzenie nr 148/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 147/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. treść
Zarządzenie nr 146/2019 z dnia 13 października 2019 roku w sprawie zamieniającej zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na operatorów informatycznych obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 145/2019 z dnia 11 października 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

Zarządzenie nr 144/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miajsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny. treść
Zarządzenie nr 143/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny. treść

 

Zarządzenie nr 142/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 141/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 140/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 139/2019 z dnia 2 października 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 138/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść
Zarządzenie nr 137/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 136/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 135/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 134/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania komisji. treść

Zarządzenie nr 133/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 132/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 131/2019 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść
Zarządzenie nr 130/2019 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

Zarządzenie nr 129A/2019 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie utworzenia stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 129/2019 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Skopanie, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść
Zarządzenie nr 128/2019 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia I ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Marki, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 127/2019 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść
Zarządzenie nr 126/2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść
Zarządzenie nr 125/2019 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia osób do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 pażdziernika 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 124/2019 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

 

Zarządzenie nr 123/2019 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzania aktów pełnomocnictwa i potwierdzania woli udzielania pełnomocnictwa do głosowania. treść

 

Zarządzenie nr 122/2019 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na operatorów informatycznych obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 pażdziernika 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 121/2019 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 13 października 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 120/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 119/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść
Zarządzenie nr 118/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2019 rok. treść

Zarządzenie nr 117/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków Wojewody Podkarpackiego pn. „FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, numer umowy FRPA/4/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku.” treść

 

Zarządzenie nr 116/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia terminu rozpoczęcia i zakończenia konsultacji           z mieszkańcami. treść

 

Zarządzenie nr 115/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 114/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 113/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 112/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść
Zarządzenie nr 111/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wartości nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 110/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść
Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów Sandomierski za I półrocze 2018 roku. treść
Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta i gminy Baranów Sandomierski na rok 2020. treść

 

Zarządzenie nr 107/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 106/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

Zarządzenie nr 104/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 103B/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 103A/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny nierchomości. treść

 

Zarządzenie nr 103/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 22 lipca 2019 rok w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 101/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia II-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 100/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Suchorzowie, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II- go przetargu ustnego nieograniczonego. treść

 

Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 98/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Ludowego Zespołu Sportowego „Strzelec” w Dąbrowicy, złożonej z pominięciem, otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. treść

 

Zarządzenie nr 97/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. treść

 

Zarządzenie nr 95/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 94/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 93/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 92/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia I-go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 90/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 89/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 87/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach, Ślęzaki 75. treść

 

Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół    i Placówek w Baranowie Sandomierskim, ul. Kościuszki 6, 39-450 Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 85/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do likwidacji materiałów pobranych                       z Wojewódzkiego magazynu Przeciwpowodziowego PUW w Rzeszowie na potrzeby prowadzonej akcji powodziowej w dniach 21-30 maja 2019 r. treść

 

Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 81 A/2019 roku w sprawie powierzenia obowiązków osobom pełniącym funkcję Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów do czasu wyborów nowych osób do pełnienia tych funkcji. treść

 

Zarządzenie nr 81/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślęzakach. treść

 

Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 79/2019 z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. treść

 

Zarządzenie nr 78/2019 z dnia 03 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetaru na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem pod budowę                           i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. treść

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 76/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 75/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wartości nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 72/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego. treść

 

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej po obfitych opadach deszczu, w okresie od 21.05.2019 r. – 24.05.2019 r. które wystąpiły na terenie Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

 

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie ustalenia dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Ślęzakach, Ślęzaki 75. treść

 

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół     i Placówek w Baranowie Sandomierskim, ul. Kościuszki 6, 39-450 Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. treść

 

Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie przekazania majatku dla Zespołu Szkół w Skopaniu, Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy. treść

 

Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem pod budowe i eksploatację elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. treść

 

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrzeniu ofert na realizację zadań publicznych. treść

 

Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbiorowej. treść

 

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządznenie nr 49/2019 z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania gminy polegającego na „Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży- prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2018 roku” przez orgaznizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. treść

 

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza w celu ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. treść

 

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na operatorów informatycznych obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. treść

 

Zarządzenie nr 45/2019  z dnia 02 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 02 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy. treść

 

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok . treść

 

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Knapach, Gmina Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształecenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształecenia, na które dofinansowanie może być przyznane w 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Suchorzów stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów Gminy na cele rolne oraz sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osób do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do sporządzania aktów pełnomocnictwa i potwierdzania woli udzielania pełnomocnictwa do głosowania. treść

 

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia I- go ustnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski na cele rolne          i rekreacyjne. treść

 

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr III czysta energia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej oraz Baranowie Sandomierskim”, numer umowy Nr umowy 00013-65170- UM0920065/18 z dnia 11.04.2019 r. treść

 

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont  dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr III czysta energia pn. „Rozówj oferty kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu”, numer umowy Nr umowy 00006-65170-UM0910064/18 z dnia 11.04.2019 r. treść

 

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej. treść

 

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta         

i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont dla projektu współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Nr III czysta energia pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”- rozbudowa infrastruktury hali sportowej w Skopaniu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, numer umowy  RPPK.06.03.00-18-0044/18-00  dnia 26.03.2019 r. treść

 

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych. treść

 

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2018 rok. treść

 

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok . treść

 

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2019 roku. treść

 

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości. treść

 

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. treść

 

Zarządzenie nr 6a/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania majątku dla jednostki budżetowej tj. dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                  i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 4a/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. treść

 

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 ropku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. treść

 

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta   i Gminy Baranów Sandomierski. treść

 

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania zespołu pracowników do zabezpieczenia funkcjonowania Ośrodka Rekreacyjno- Narciarskiego w Siedleszczanach. treść

 

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 2019 rok. treść

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Data wytworzenia
01.10.2020
Data publikacji
01.10.2020
Data modyfikacji Autor modyfikacji