Gmina Baranów Sandomierski ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Treść ogłoszenia

Formularz oferty -> FORMULARZ

 

29.08.2023 r.

Gmina Baranów Sandomierski ogłasza nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.:”Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Baranów Sandomierski w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia n lata 2021-2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00.002/23

Treść ogłoszenia

Regulamin

Formularz oferty 

informacja o wyborze partnera

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
02.08.2023
Data publikacji
02.08.2023
Data modyfikacji Autor modyfikacji
27.09.2023, 11:00 Jakub Marek
29.08.2023, 11:46 Jakub Marek
29.08.2023, 11:46 Jakub Marek
03.08.2023, 10:18 Magdalena Pluta
03.08.2023, 10:17 Magdalena Pluta
03.08.2023, 08:15 Magdalena Pluta
03.08.2023, 08:13 Magdalena Pluta