Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – PI-III.271.1.3.2022 z załącznikami

załącznik nr 5 – STWIOR

załącznik nr 6 – przedmiary

załącznik nr 7 – opis graficzny

informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – III część zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty – I część zamówienia

zawiadomienie o wyborze oferty – II cześć zamówienia

ogłoszenie o wyniku postępowania

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
24.06.2022
Data publikacji
24.06.2022
Data modyfikacji Autor modyfikacji
02.09.2022, 15:16 Kamila Sabo
02.09.2022, 15:16 Kamila Sabo
26.08.2022, 09:43 Jakub Marek
05.08.2022, 14:31 Jakub Marek
21.07.2022, 14:25 Magdalena Pluta
12.07.2022, 13:56 Jakub Marek
12.07.2022, 13:56 Jakub Marek
12.07.2022, 11:46 Jakub Marek
24.06.2022, 19:45 Jakub Marek
24.06.2022, 15:29 Jakub Marek