ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Or-VI.271.1.8.2022 z załącznikami

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 20.12.2022 r.

zapytania i wyjaśnienia do SWZ z dnia 20.12.2022 r.

SWZ Or-VI.271.1.8.2022 z załącznikami (aktualizajca z 20.12.2022 r.)

oświadczenia odbiorcy paliw gazowych

wyjaśnienia do treści SWZ z 21.12.2022

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy (aktualizacja z 21.12.2022)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyniku postępowania

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
12.12.2022
Data publikacji
12.12.2022
Data modyfikacji Autor modyfikacji
02.02.2023, 10:45 Jakub Marek
27.12.2022, 15:21 Kamila Sabo
27.12.2022, 15:20 Kamila Sabo
23.12.2022, 12:32 Kamila Sabo
23.12.2022, 12:32 Kamila Sabo
23.12.2022, 11:08 Kamila Sabo
21.12.2022, 11:06 Kamila Sabo
20.12.2022, 13:56 Kamila Sabo
16.12.2022, 11:32 Jakub Marek
12.12.2022, 16:35 Jakub Marek
12.12.2022, 16:34 Jakub Marek
12.12.2022, 11:11 Jakub Marek