Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – PI-II.271.1.9.2022 z załącznikami_mb

załącznik nr 5

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.01.2023

zapytania i wyjasnienia do treści SWZ z 13.01.2023

SWZ – PI-II.271.1.9.2022 z załącznikami – aktualizacja z dnia 13.01.2022 r.

załącznik graficzny do zapytań i wyjaśnień z dn. 13.01.2023

informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfiansowanie zamówienia

zestawienie złożonych ofert

zawiadomienie o odrzuceniu oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyniku postępowania

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
29.12.2022
Data publikacji
29.12.2022
Data modyfikacji Autor modyfikacji
03.03.2023, 10:49 Jakub Marek
03.02.2023, 14:17 Jakub Marek
23.01.2023, 13:07 Jakub Marek
18.01.2023, 14:05 Kamila Sabo
18.01.2023, 11:27 Jakub Marek
13.01.2023, 15:18 Jakub Marek
13.01.2023, 15:18 Jakub Marek
30.12.2022, 13:40 Kamila Sabo
30.12.2022, 13:40 Kamila Sabo
29.12.2022, 11:05 Jakub Marek